Odluka o izboru predsjednika Općinskog suda u Podravskoj Slatini

NN 82/1992 (1.12.1992.), Odluka o izboru predsjednika Općinskog suda u Podravskoj Slatini

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, članka 35. stavka 4. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske i članka 67. Zakona o redovnim sudovima ("Narodne novine" br. 32/88 - pročiščeni tekst, 16/90., 41/90., 14/91. i 66./91.), Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 30. studenoga 1992., donio je

ODLUKU

o izboru predsjednika Općinskog suda u Podravskoj Slatini

Za predsjednika Općinskog suda u Podravskoj Slatini bira se MATO KRPAČIČ, vršitelj dužnosti predsjednika Općinskog suda u Podravskoj Slatini.

Klasa: 711-02/92-86/02

Zagreb, 30. studenoga 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.