Uredba o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza

NN 87/1992 (18.12.1992.), Uredba o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 18. prosinca 1992. godine, donijela je

UREDBU

o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza

Članak 1.

U članku 5. stavku 6. Zakona o pripadnosti javnih prlihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza ("Narodne novine", br. 73/91.,18/92.,40/92. i 54/92) riječi "u 1992. godini" zamjenjuju se riječima "u 1993. godini".

Članak 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1993. godine.

Klasa: 431-02/92-01/02

Urbroj : 5030105-92-8

Zagreb, 18. prosinca 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.