Odluka o produženju roka iz članka 59. stavak 1. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

NN 87/1992 (18.12.1992.), Odluka o produženju roka iz članka 59. stavak 1. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 59. stavak 2. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", broj 43/92 - pročišćeni tekst i 69/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 18. prosinca 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o produženju roka iz članka 59. stavak 1. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

I.

"Odredba članka 42. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo primjenjuje se do 31. ožujka 1993. godine, osim na područjima određenim Uredbom o određivanju ratom ugroženih područja ("Narodne novine", broj 72/92), na kojima se primjenjuje do 30. lipnja 1993. godine."

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-01/92-03/09

Urbroj : 5030105-92-47

Zagreb, 18. prosinca 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.