Ustavni zakon o izmjenama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

NN 91/1992 (31.12.1992.), Ustavni zakon o izmjenama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 142. Ustava Republike Hrvatske, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 23. prosinca 1992. donosi

ODLUKU

o proglašenju Ustavnog zakona o izmjenama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

Proglašava se i stupa na snagu Ustavni zakon o izmjenama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske kojeg je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 23. prosinca 1992.

Klasa: 012-02/92-01/03

Zagreb, 23. prosinca 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

PredsjednikZastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


USTAVNI ZAKON

o izmjenama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

Članak 1.

U Ustavnom zakonu za provedbu Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 34/92. - pročišćeni tekst) u članku 3. stavku 1. riječi: "do 31. prosinca 1992. godine" zamjenjuju se riječima: "do 31. prosinca 1993. godine".

Članak 2.

U članku 4. riječi: "do 31. prosinca 1992. godine" zamjenjuju se riječima "do 31. prosinca 1993. godine".

Članak 3.

U članku 9. riječi: "do 31. prosinca 1992. godine" zamjenjuju se riječima: "do 30. lipnja 1993. godine".

Članak 4.

Ovaj Ustavni zakon stupa na snagu kad ga proglasi Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske.

Klasa: 012-02/92-01/03

Zagreb. 23. prosinca 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.