Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran, sa sjedištem u Teheranu

NN 9/1993 (29.1.1993.), Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran, sa sjedištem u Teheranu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 10. stavka 3. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine" broj 53/91), na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran, sa sjedištem u Teheranu

1. Osniva se Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran, sa sjedištem u Teheranu.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: PA12-7/1-93.

Zagreb, 18. siječnja 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.