Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Slovačkoj Republici, sa sjedištem u Bratislavi

NN 12/1993 (5.2.1993.), Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Slovačkoj Republici, sa sjedištem u Bratislavi

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 10. stavka 3. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine" broj 53/91), na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Slovačkoj republici, sa sjedištem u Bratislavi

1. Osniva se Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Slovačkoj Republicl, sa sjedištem u Bratislavi.

2. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Bratislavi, Češka i Slovačka Federativna Republika ("Narodne novine", broj 80/92).

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: PA12-13/1-93.

Zagreb, 29. siječnja 1993.

Predsjednik Republike Hrvstske

dr. Franjo Tuđman, v. r.