Uredba o dopuni Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća

NN 16/1993 (25.2.1993.), Uredba o dopuni Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se ureduju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvratske ("Narodne novine", br. 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. veljače 1993. godine, donijela

UREDBU

o dopuni Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća

Članak 1.

U Zakonu o pretvorbi društvenih poduzeća ("Narodne novine", br. 19/91 i 83/92), iza članka 21a. dodaje se članak 21b., koji glasi: Članak 21b. Onaj dio vrijednosti poduzeća koji nije prodan prema odredbama članka 19. i članka 21a. ovoga Zakona i preostalih 50% vrijednosti poduzeća, prodaju se u cijelosti javnim prikupljanjem ponuda hrvatskim državljanima i pripadnicima hrvatskoga naroda, te domaćim i stranim pravnim osobama. Uvjete za ponudu utvrđuje i javno prikupljanje ponuda provodi Hrvatski fond za privatizaciju: Odluku o prodaji Hrvatski fond za privatizaciju donosi imajući u vidu sve elemente ponude, a dajući naročito prednost:

- visini ponuđene cijene,

- da li se cijena plaća odjednom ili obročno,

- da li se cijena plaća u stranoj valuti ili domaćoj valuti.

- da li ponudilac nudi dokapitalizaciju poduzeća i čime to jamči,

- da li ponudilac nudi program razvoja poduzeća koji osigurava zadržavanje ili povećanje broja zaposlenih."

Članak 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 305-01/92-01/09

Urbroj: 5030105-93-9

Zagreb, 24. veljače 1993.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r