Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Portugal, sa sjedištem u Lisabonu

NN 17/1993 (3.3.1993.), Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Portugal, sa sjedištem u Lisabonu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članha 10. stavka 3. Zahona o inozemnim poslovima ("Narodne novine" broj 53/91), na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Portugal, sa sjedištem u Lisabonu

1. Osniva se Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Portugal, sa sjedištem u Lisabonu.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Broj: PA12-22/ 1-93.

Zagreb, 22. veljače 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.