Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Grčkoj, sa sjedištem u Ateni

NN 19/1993 (8.3.1993.), Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Grčkoj, sa sjedištem u Ateni

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 10. stavka 3. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine", broj 53/91), na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Grčkoj, sa sjedištem u Ateni

1. Osniva se Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Grćkoj, sa sjedištem u Ateni.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: PA12-18/2-93.

Zagreb, 2. ožujka 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.