Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Makedoniji, sa sjedištem u Skopju

NN 23/1993 (29.3.1993.), Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Makedoniji, sa sjedištem u Skopju

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 10. stavka 3. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine", broj 53/91), na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Makedoniji, sa sjedištem u Skopju

1. Osniva se Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Makedoniji, sa sjedištem u Skopju.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Broj: PA12-30/1-93.

Zagreb, 16. ožujka 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.