Ukaz o proglašenju Zakona o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj

NN 25/1993 (31.3.1993.), Ukaz o proglašenju Zakona o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj

Proglašavam Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 26. ožujka 1983.

Broj : PA4-13/ 1-93.

Zagreb, 31. ožujka 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj

Članak 1.

Ovim Zakonom Republika Hrvatska prihvaća članstvo u Europskoj banci za obnovu i razvoj (u daljnjem tekstu: Banka) u skladu sa Sporazumom o osnivanju Banke i svih načina i uvjeta članstva utvrđenih Rezolucijom br. 30 Savjeta guvernera Banke (od 9. listopada 1992. godine) o članstvu država koje su ranije bile dio bivše SFRJ i Rezolucijom br. 34 (od 15. siječnja 1993. godine) kojom je Savjet guvernera odobrio članstvo Republike Hrvatske u Banci

Članak 2.

Republika Hrvatska prihvaća obveze članstva u Banci hao zemlja Centralne i Istočne Europe korisnica zajmova Banke, načine i uvjete podmirivanja financijskih obveza koje za nju proistjeću iz upisa dionica za kapital Banke kako je utvrđeno Rezolucijama br. 30 i br. 34 Savjeta guvernera.

Članak 3.

Ovlašćuje se Narodna banka Hrvatske, te joj se naređuje, da u ime i za račun Republike Hrvatske pozajmi ili pribavi na bilo koji drugi primjereni način, te da u ime Republike Hrvatske plati novčane iznose vezane za 100 poćetnih dionica koje su dospjele i periodično dospijevaju Banci na način i pod uvjetima utvrđenim Rezolucijama br. 30 i br. 34 i u smislu Sporazuma o osnivanju Banke kao i naknadnim odlukama koje može donijeti Savjet guvernera Banke s obzirom na konačnu podjelu upisanih dionica bivše Jugoslavije u korist dodatnog broja dionica za Republiku Hrvatsku. Narodna banka Hrvatske ovlašćuje se za izdavanje bilo kojih neprenosivih i neopozivih mjenica koje mogu biti potrebite ili prikladne s obzirom na članstvo Republike Hrvatske u Banci.

Članak 4.

Narodna banka Hrvatske određuje se sukladno sa člankom 34. Sporazuma o osnivanju Banke kao depozitor u Republici Hrvatskoj.

Članak 5.

Ministarstvo financija određuje se sukladno sa člankom 34. Sporazuma o osnivanju Banke kao nadležno tijelo za suradnju s Bankom, te je ovlašteno u ime Republike Hrvatske obavljati sve poslove i transakcije koje su dopuštene prema Sporazumu o osnivanju Banke.

Članak 6.

Narodna banka Hrvatske ovlaštena je primiti svaki novčani iznos koji će biti uplaćen ili transferiran Republici Hrvatskoj u poslovima i transakcijama dopuštenim po propisima Sporazuma o osnivanju Banke.

Članak 7.

Propisi Sporazuma o osnivanju Banke čine dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj snazi su iznad zakona.

Članak 8.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske te nadležna ministarstva da sukladno odredbama ovoga Zakona donesu podzakonske akte koji su potrebiti da bi Republika Hrvatska ispunila sve obveze u smislu odredbi Sporazuma o osnivanju Banke, načina i uvjeta učlanjenja iz Rezolucije br. 30 i br. 34. Savjeta guvernera Banke_

Članak 9.

Nadzor nad provedbom ovoga Zakona vršit će Ministarstvo pravosuđa i uprave.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-02/93-01/04

Zagreb. 26. ožujka 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.