Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje

NN 26/1993 (1.4.1993.), Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju čIanka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje

Proglašavam zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 24. ožujka 1993.

Broj: PA4-2/ 1-93.

Zagreb, 31. ožujka 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r,


ZAKON

o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje

Članak 1.

Ovim Zakonom se radi povečanja novčanih kazni mijenjaju i dopunjuju odredbe zakona koji sadrže novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje.

Članak 2.

U Zakonu o obrani ("Narodne novine". br. 44/91, 53A/91, 73/91,18/92 i 55/92) u članku 182. stavku 1. riječi: "od 20.000 dinara", zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 167 do 833 DEM".

U članku 182. stavku 2. riječi: "od 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 83 do 150 DEM".

U članku 183. stavku 1. riječi: "od 30.000 do 50.000 dinara zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti do 1200 DEM".

U članku 184. stavku 1. riječi: "od 30.000 do 50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 333 do 1.667 DEM".

U članku 185. stavku 1. riječi: "novčanom kaznom od 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijedrosti 85 DEM".

U članku 186. stavku 1. riječi: "od najmanje 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "kaznom zatvora do 60 dana ili novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 167 do 833 DEM".

U članku 187. stavku 1. riječi: "novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara ili zatvorskom kaznom do 30 dana" zamjenjuju se riječima: "kaznom zatvora do 80 dana ili novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 83 do 833 DEM".

U članku 188. stavku 1. riječi: "od 10.000 do 50.000 dinara. zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 83 do 333 DEM".

U članku 189. stavku 1. riječi: "od 15.000 do 50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 100 do 417 DEM".

Članak 3.

U Zakonu o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" br. 84/92. i 5/93.),. u članku 298. stavku 1. riječi: "50.000 do 150.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 2.000 DEM".

U stavku 1. točki 26. iza riječi: "stavka 1." dodaju se riječi: "i 2.".

U stavku 2. i 3. riječi: "20.000 do 40.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 500 DEM".

U stavku 4. riječi: "30.000 do 80.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 400 do 1.000 DEM".

U stavku 5. riječi: "100.000 do 300.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1.000 do 2500 DEM". riječi: "30.000 do 50.000 dinara" riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 400 do 650 DEM", a riječi: "50.000 do 100.000 dinara" riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 1200 DEM".

U članku 299. stavku 1. riječi: "30.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 400 do 1200 DEM".

U stavku 2. i 3. riječi: "10.000 do 30.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 400 DEM".

U stavku 4. riječi: "20.000 do 50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 650 DEM".

U stavku 5. riječi: "50.000 do 150.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 2.000 DEM", riječi: "20.000 do 40.000 dinara" riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 500 DEM", a riječi: "30.000 do 80.000 dinara" riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 400 do 1.000 DEM".

U članku 300. stavku 1. riječi: "10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 DEM".

U stavku 3. riječi: "20.000 do 30.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 400 DEM".

U članku 301. stavku 1. riječi: "5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 DEM".

U stavku 2. riječi: "od 10.000 do 15.000 dinara" zamjenjuju ae rijaćima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 100 DEM":

U članku 302. stavku 1. riječ: "3000 dinara" zamijenjuje se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 10 DEM".

U stavku 2. riječi: "6.000 do 9.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 50 DEM".

U članku 303. stavku 1. riječ: "1.000 dinara" zamjenjuje se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 2 DEM".

U stavku 2. riječi: "2.000 do 3.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 do 25 DEM".

U članku 304. dodaje se novi stavak 2. koji glasi. "Osoba koja je kažnjena za prekršaj iz ovoga Zakona, snosi i sve troškove koji su tim prekršajem izazvani ili su nastali radi utvrdivanja i dokazivanja tog prekršaja".

Članak 4.

U Zakonu o,nadzoru državne granice ("Narodne novine" br. 9/92) u članku 52. stavku 1. riječi: "do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1.000 do 2.000 DEM". ,

U stavku 2. riječi: "do 10.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 650 DEM".

U stavku 3. riječi: "do 20.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 650 DEM".

U članku 53. stavku 1. riječi: "do 10.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 2.000 DEM".

Članak 5.

U Zakonu o kretanju i boravku stranaca ("Narodne novine", br. 53/91. i 22/92.) u članku 74. stavku 1. riječi: "5.000 do 50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM".

U članku 75. stavku 1. riječi: "5.000 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 300 DEM".

U članku 76. stavku 1. riječi: "3.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 40 do 250 DEM".

U članku 77. stavku 1. riječi: "3.000 do 15.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 40 do 200 DEM".

Članak 6.

U Zakonu o zaštiti od požara ("Narodne novine" br. 11/91. i 14/91.) u članku 86. stavku 1. riječi: "15.000 do 150.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 950 DEM".

U članku 86. stsvku 2. riječi: "5.000 do 50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U članku 87. riječi: "5.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

Članak 7.

U Zakonu o skladištenju i prometu zapaljivih tekućina i plinova ("Narodne novine" br. 24/76., 31/88. i 47/89.) u članku 20. stavku 1. riječi: "200.000 do 2.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 2.500 DEM".

U članku 20. stavku 2. riječi: "20.000 do 2.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U članku 21. riječi: "30.000 do 300.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

Članak 8.

U Zakonu o izdavanju odobrenja za proizvodnju. promet i prijevoz ehsplozivnih tvari ("Narodne novine" br. 41/77., 31/86., 47/89.), u članku 17. stavku 1. riječi "1.500.000 do 200.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 6.500 do 19.000 DEM".

U člAnku 17. stavku 2. riječi: "300.000 do 10.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 1.200 DEM".

U članku 18. stavku 1. riječi: "500.000 do 2.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1200 do 2.500 DEM".

U članku 18. stavku 2. riječi: "50.000 do 200.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U članku 19. riječi: "30.000 do 200.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

Članak 9.

U Zakonu o prometu eksplozivnih tvari ("Narodne novine" br. 53/91.) u članku 34. stavku 1. riječi: "2.000.000 do 45.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 6.500 do 19.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "100.000 do 2.500.000 dinara" zamjenjuju se riječima· "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 1200 DEM".

U stavku 3. riječi: "100.000 do 2.500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 1200 DEM".

U članku 35. stavku 1. riječi: "250.000 do 2.500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1200 do 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "50.000 do 150.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U članku 36. stavku 1. riječi: "150.000 do 2.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 1200 do 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "20.000 do 150.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U članku 37. riječi: "40.000 do 200.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U članku 38. riječi: "300.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 700 DEM".

Članak 10.

U Zakonu o prijevozu opasnih tvari ("Narodne novine", br. 53/91.) u članku 113. stavku 1. riječi· "4.500 do 45.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1200 do 2.500 DEM".

U članku 113. stavku 2. riječi: "1.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U članku 114. stavku 1. riječi: "4.000 do 40.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1200 do 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "800 do 8.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskdj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U članku 115. stavku 1. riječi: "3.500 do 35.00 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednošti 1200 do 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "800 do 8.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U članku 116. riječi: "4500 do 45.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U članku 117. riječi: "1.000 do 10.000 dinara" zamjenljuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

Članak 11.

U Zakonu o prebivalištu i boravištu građana ("Narodne novine", br. 53/91.) u članku 15. stavku 1. riječi: "5.000 do 50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM".

U stavku 2. riječi: "3.000 do 15.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 120 DEM".

U članku 16. riječi: "1.500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 50 DEM".

Članak 12.

U Zakonu o putnim ispravama hrvatskih državljana ("Narodne novine", br. 53/91.), u članku 45. stavku 1. riječi: "5.000 do 15.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U članku 46. riječi: "2.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 120 DEM".

Članak 13.

U zakonu o osobnoj iskaznici ("Narodne novine", br. 53/81. i 9/92.) u članku 14. riječi: "1.000 do 3.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 do 40 DEM".

U članku 15. riječi: "1.500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 50 DEM".

Članak 14.

U Zakonu o javnom okupljanju ("Narodne novine". br. 22/92.) u članku 18. stavku 1. riječi: "100.000 do 200.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1200 do 2.500 DEM".

U članku 18. stavku 2. riječi: "do 200.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1200 do 2.500 DEM".

U članku 18. stavku 3. riječi: "do 100.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 1200 DEM".

U članku 19. riječi: "20.000 do 100.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM".

Članak 15.

U Zakonu o oružju ("Narodne novine" br. 68/92.) u članku 74. stavku 1. riječi: "30.000 do 100.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 650 DEM".

U članku 75. stavku 1. riječi: "20.000 do 50.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM".

U članku 76. stavku 1. riječi: "10.000. do 30.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U članku 77. stavku 1. riječi: "200.000 do 1.000.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrljednosti 1200 do 2.500 DEM".

U stavku 3. riječi: "200.000 do 1.000.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1200 do 2.500 DEM".

Članak 16.

U Zakonu o trgovini ("Narodne novine", br. 53/91., 29/92. i 77/92.) u članku 42. riječi: "15.000 dinara" zamjenjuje se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 2.000 DEM".

U članku 44. stavak 1. riječi: "45.000 do 450.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 2.000 do 19.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "2.500 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 1200 DEM".

U članku 45. riječi: "2.500 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 250 DEM".

U članku 46. stavku 1. riječi: "4.500 do 45.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM".

U stavku 2. riječi: "4.500 do 45.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM".

U stavku 3. riječi: "1.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 30 do 120 DEM".

U stavku 4. riječi: "450 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 DEM". a riječi: "250 dinara" riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 DEM".

U članku 47. riječi: "1.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 30 do 120 DEM", a riječi: "250 dinara" riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 DEM".

Članak 17.

U Zakonu o mjerama ograničenja tržišta i slobodnog prometa robe i usluga od interesa za cijelu zemlju ("Narodne novine", br. 53/91.) u članku 9. stavku 1. riječi: "45.000 do 450.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 2.000 do 19.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "2.500 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 1200 DEM".

U članku 10. stavku 1. riječi: "20.000 do 450.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1200 do 12.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "2.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 950 DEIvI".

U članku 11. stavku 1. riječi: "1.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM".

Članak 18.

U Zakonu o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Narodne novine" br. 53/91.) u članku 122. stavku 1. riječi: "90.000.000 do 450.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 4.000 do 19.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000.000 do 25.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM".

U članku 123. stavku 1. riječi: "90.000.000 do 450.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 4.000 do 19.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000.000 do 25.000.000 dinara" zamjenjuju se rfječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM".

U članku 124. riječi: "5.000.000 do 25.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM".

U članku 125. stavku 1. riječi: "9.000.000 đo 45.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM".

U stavku 2. riječi: "500.000 do 2.500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 120 DEM".

U članku 128. riječi: "500.000 do 2.500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 250 DEM".

Članak 19.

U Zakonu o stranim ulaganjima ("Narodne novine", br. 53/91.) u članku 28. star"ku 1. riječi: "4,500.000 do 45.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 4.000 do 19.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "250.000 do 2.500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 1200 DEM".

U članku 29. riječi: "250.000 do 2.500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 1200 DEM".

U članku 30. stavku 1. riječi: "100.000 do 1.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM".

U stavku 2. riječi: "10.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 120 DEM".

Članak 20.

U Zakonu o kontroli kakvoće poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu ("Narodne novine", br. 53/91.) u članku 18. stavku 1. riječi: "200.000 do 5.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 2.000 do 19.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "30.000 do 300.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM".

U stavku 3. riječi: "30.000 do 300.880-dmara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM".

U članku 19. riječi: "30.000 do 300.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM".

U članku 20. stavku 1. riječi: "20.000 do 500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 300 DEM".

U stavku 2. riječi: "10.000 do 200.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 120 DEM".

Članak 21.

U Zakonu o sustavu kontrole cijena ("Narodne novine", br. 53/91., 73/91: i 29/92.) u članku 19. stavku 2. riječi: "25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 DEM".

U članku 20. stavku 1. riječi: "450.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 2.500 do 19.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 1200 DEM".

U članku 21. stavku 1. riječi: "10.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 300 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinsrskoj protuvrijednosti 25 do 120 DEM".

Članak 22.

U Zakonu o društvenoj hontroli cijena ("Narodne novine" broj 27/85., 47/89. i 53/90.) u članku 23. stavku 1. riječi: "25.000 do 200.000 dinarar zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM"!

U stavku 2. riječi: "do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 120 DEM".

U članku 24. riječi: "do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM".

Članak 23.

U Zakonu o unutarnjem prometu robe i o uslugama u prometu robe ("Narodne novine", br. 32/77_ 50/87., 47/89, 19/90. i 53/90.) u članku 113. stavku 1. riječi: "4.000.000 do 100.000.000 dinara" zamjenjuju se,riječima: "u dinarskoj protuvrijednoti 6.500 do 19.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "800.000 do 6.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 1200 DEM".

U članku 114. stavku 1. riječi: "lso0.000 do 60.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 5.000 do 12.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "400.000 do 2.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 650 DEM".

U članku 115. riječi: "1.000.000 do 4.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 300 DEM".

U stavku 2. riječi: "200.000 do 2.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 120 DEM".

U članku 118. riječi: "600.000 do 4.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 250 DEM".

U članku 121. riječi: "100.000 do 2.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 250 DEM".

U članku 122. riječi: "400.000 do 2.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 250 DEM".

U članku 123. stavku 1. riječi: "400.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 DEM".

U stavku 2. riječi: "2500 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 DEM".

Članak 24.

U Zakonu o tržišnoj inspekciji ("Narodne novine", br. 10/77., 47/89. i 53/91.) u članku 39. stavku 1. riječi: "10.000,00 do 50.000,00 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000,00 do 15.000,00 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 120 DEM".

U članku 40. riječi: "5.000,oo do 30.000,o0 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 250 DEM".

Članak 25.

U Zakonu o turističkoj inspekciji ("Narodne novine", br. 51/87. i 47/89.) u članku 24. u stavku 1. riječi: "3.000.000 do 30.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM".

U stavku 2. riječi: "100.000 do 3.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 120 DEM".

U članku 25. riječi: "2.000.000 do 20.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 250 DEM".

U članku 26. riječi: "100.000 do 1.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednoti 50 do 120 DEM".

Članak 26.

U Zakonu o robnim rezervama ("Narodne novine", br. 33182., 24/87. i 47/89.) u članku 60. stavku 1. riječi:"1500.000 do 50.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 2.000 do 10.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "300.000 do 5.000:000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 1200 DEM":

U članku 81. riječi: "1.500.000 do 5.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 1200 DEM":

Članak 27.

U Zakonu o boravišnoj pristojbi ("Narodne novine", br. 27/91.) u članku 10. stavku 1. riječi: "10.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 300 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 120 DEM"

U stavku 3. riječi: "5.000 do 50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 200 DEM".

Članak 28.

U Zakonu o standardizaciji ("Narodne novine", br. 53/91.) u članku 77. stavku 1. riječi: "500.000 do 4.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 4.000 do 19.000 DEM",

U stavku 2. riječi: "50.000 do 1.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 1200 DEM".

U članku 78. stavku 1. riječi: "250.000 do 1.500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM".

U stavku 2 riječi: "5.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 120 DEM". · U članku 79. stavku 1. riječi: "50.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM".

U stavku 2. riječi: "od 45.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 150 DEM".

Članak 29.

U Zakonu o kontroli predmeta od dragocjenih kovina ("Narodne novine", br. 53/91 i 61/82) u članku 30. stavku 1. riječi: "45.000 do 450.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 2.000 do 19.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "2500 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 1200 DEM".

U članku 31. stavku 1. riječi: "4500 do 45.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM".

U stavku 2. riječi: "1.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 120 DEM".

U članku 32. stavku 1. riječi: "1.000 jo 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM", a riječi: "500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 200 DEM.

Članak 30.

U Zakonu o mjernim jedinicama i mjerilima ("Narodne novine" br. 53/91.) u članku 74. stavku 1. riječi: "4.500.000 do 45.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 2.000 do 19.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "250.000 do 2500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 1200 DEM".

U stavku 3. riječi: "250.000 do 2.500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 1200 DEM".

U članku 75. stavku 1. riječi: "3.000.000 do 30.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 12.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "150.000 do 1.500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti đo0 do 1200 DEM".

U stavku 3. riječi: "150.000 do 1.500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 600 do 1200 DEM".

U članku 76. stavku 1. riječi: "450.000 do 4.500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM".

U stavku 2. riječi: "100.000 do 1.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 120 DEM".

U stavku 3. riječi: "100.000 do 1.000.000 dinara" zamjenjuju se rijećima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 120 DEM".

U ćlanku 77. stavku 1. riječi: "250.000 do 2.500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM".

U stavku 2. riječi: "50.000 do 500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

Članak 31.

U Zakonu o industrijskom vlasništvu ("Narodne novine", br. 53/91_ 15/92. i 61/92.) u članku 173. stavku 1. riječi: "45.000 do 450.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 2.000 do 19.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "2.500 do 25.500 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 1200 DEM".

U članku 174. stavku 1. riječi: "4.500 do 45.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 1200 DEM".

U stavku 2. riječi: "1.000 do 2.500 dinara" zamjenjuju se riječimš: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 100 DEM".

U članku 175. stavku 1. riječi: "4.500 do 45.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 200 DEM".

U stavku 2. riječi: "1.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 100 DEM".

Članak 32.

U Za.konu o poduzećima ("Narodne novine", br. 53/91.) u članku 190. stavku 1. riječi: "1.500 do 45.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 2.000 do

19.000 DEM".

U stavku 2. riječi "300 do 2.500 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 1200 DEM".

U članku 191. stavku 1. riječi: "300 do 4.500 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 200 DEM".

U stavku 2. riječi "100 do 1.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

Članak 33.

U Zakonu o osnovnim pravima iz radnog odnosa ("Narodne novine" br. 34/91. i 19/92.) u članku 89. stavku 1. riječi: "5.000 do 50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM".

U stavku 2. i 3. riječi: "1.500 do 6.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 100 DEM".

U Članku 90. stavku 1. riječi: "4.000 do 40.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 30 do 500 DEM".

U stavku 2. i 3. riječi: "1500 do 6.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 100 DEM".

Članak 34.

U Zakonu o evidencijama iz oblasti rada ("Narodne novine". br. 34/91.) u članku 57. stavku 1. riječi: "900 do 4.500 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 110 do 550 DEM".

U stavku 2. riječi: "200 do 1.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 40 do 200 DEM".

U članku 58. stavku 1. riječi: "400 do 4.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 100 do 500 DEM".

U stavku 2. riječi "80 do 800 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 10 do 100 DEM".

U članku 59. riječi: "300 do 1.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 40 do 120 DEM".

U članku 60.,riječi: "200 do 1.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 120 DEM".

U članku 61. riječi: "100 do 500 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 do 50 DEM".

Članak 36.

U Zakonu o radnim odnostima ("Narodne novine", br. 25/92. - pročišćeni tekst) u članku 116. stavku 1. riječi: "5.000 do 50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM".

U stavku 2. riječi: "2.500 do 7.500 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 40 do 120 DEM".

U članku 117. stavku 1. riječi: "4.000 do 40.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 500 DEM".

U stavku 2. riječi: "1.500 do 6.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 100 DEM".

Članak 36.

U Zakonu o odredivanju poslova i radnih zadataka na kojima se zapošljavaju slijepi invalidi rada odnosno slijepe invalidne osobe ("Narodne novine". br.12/79., 31/86. i 47/89.) u članku 9. stavku 1. riječi: "250.000 do 1.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "50.000 do t00.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 400 DEM".

Članak 37.

U Zakonu o poduzećima za zapošljavanje invalida ("Narodne novine". br. 57/89.) u članku 22. stavku 1. riječi: "350 do 2.500 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 6.000 do 19.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "30 do 500 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 1200 DEM".

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Za privredni prijestup iz stavka 1. počinjenog drugi put, uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti u trajanju do šest mjeseci, a za privredni prijestup počinjen treći put izreći će se uz novčanu kaznu mjera trajne zabrane obavljanja djelatnosti".

U članku 23. stavku 1. riječi: "100 do 2.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 1200 DEM".

U stavku 2. riječi: "10 do 100 dinera" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 250 DEM".

Članak 36.

U Zakonu o zapošljavanju ("Narodne novine", br.19/90., 40/90. i 19/91.) u članku 77. stavku 1. riječi: "2.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se rijeđima: "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 2.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "1.000 do 3.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 400 DEM".

U članku 78. stavku 1. riječi: "2.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječlma: "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 2.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "1.000 do 3.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 400 DEM".

U članku 78. stavku 1. riječi: "1.500 do 15.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 150 do 1.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "500 do 1.500 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

Članak 39.

U Zakonu o zapošljavanju stranaca ("Narodne novine", br.19/92., 33/92. i 89/92.) u članku 20. stavku 1. riječi: "500.000 do 1.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj

protuvrijednosti 1200 do 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "100.000 do 500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 400 do 1200 DEM".

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Za prekršaj iz stavka 1. počinjenog drugi put, uz novčanu kaznu izreći će se i mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju do šest mjeseci, a za prekršaj počinjen treći put uz novčanu kaznu izreći će se mjera trajne zabrane obavljanja djelatnosti".

U članku 21. stavku 1. riječi: "50.000 do 200.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 500 DEM".

U stavku 2. riječi: "20.000 do 80.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 150 do 500 DEM".

Članak 40.

U Zakonu o zaštiti građana na privremenom radu u inozemstvu ("Narodne novine". br. 34/81.) u članku 48. stavku 1. riječi: "1.000.000 do 40.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 2.500 DEM". U stavku 2. riječi: "100.000 do 1.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 120 DEM".

U članku 49. stavku 1. riječi: "800.000 do 35.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 2.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "80.000 do 800.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 100 DEM".

U članku 50. stavku 1. riječi: "500.000 do 4.500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 250 DEM".

U stavku 2. riječi: "50.000 do 500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 do 50 DEM".

U članku 51. stavku 1. riječi: "400.000 do 4.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 250 DEM".

U stavku 2. riječi: "40.000 do 800.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 10 do 100 DEM".

U stavku 3. riječi: "40.000 do 500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 10 do 50 DEM".

U članku 52. stavku 1. riječi: "300.000 do 3.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 do 150 DEM".

U stavku 2. riječi: "40.000 do 500.000 dinara" zamjenjuju se riječima : "u dinarskoj protuvrijednosti 10 do 50 DEM".

Članak 41.

U Zakonom o formiranju i korištenju sredstava solidarnosti za poticanje zapošljavanja ("Narodne novine", br. 33/89., 42/90. i 14/91.) u članku 12. stavku 1. riječi: "5.000,00 do 20.000,00 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "2.000,00 do 8.000,00 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 400 do 1.500 DEM".

Članak 42.

U Zakonu o inspekciji rada ("Narodne novine", br. 9/83.,17/86. i 9/91.) u članku 28. a. stavku 1. riječi: "25.000 do 75.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1.200 do 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000 do 15.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 500 do 1200 DEM".

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Za prekršaj iz stavka 1. počinjenog drugi put uz novčanu kaznu izreći će se i mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju do šest mjeseci, a za počinjen prekršaj treći put uz novčanu kaznu izreći će se i mjera trajne zabrane obavljanja djelatnosti".

U članku 28 b. riječi: "5.000 do 30.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 2500 DEM".

U članku 28c. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Za prekršaj iz stavka 1. počinjenog drugi put uz novčanu kaznu izreći će se i mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju do šest mjeseci, a za počinjen prekršaj treći put uz novčanu kaznu izreći će se i mjera trajne zabrane obavljanja djelatnosti".

Članak 43.

U Zakonu o socijalnoj zaštiti ("Narodne novine". br. 10/91. i 19/91.) u članku 203. stavku 1. riječi: "10.000,00 do 50.000,00 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 650 DEM".

U stavku 2. riječi: "2.000.00 do 20.000,00 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 250 DEM".

U stavku 3. riječi: "2.000.00 do 20.000,00 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 250 DEM".

U članku 204. riječi: "5.000.00 do 20.000.00 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 250 DEM".

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Za prekršaj iz stavka 1. točke 2. do 4. počinjenog drugi put uz novčanu kaznu izreći će se i mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju do šest mjeseci, a za prekršaj počinjen treći put uz novčanu kaznu izreći če se i mjera trajne zabrane obavljanja djelatnosti".

U članku 205. riječi: "do 2.000,00 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 250 DEM".

Članak 44.

U Zakonu o zaštiti na radu ("Narodne novine" br. 19/83., 17/86.,47/89. i 46/92.) u članku 76. stavku 1. riječi: "50.000 do 300.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 12.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "15.000 do 30.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 750 DEM_

U članku 77. stavku 1. riječi: "50.000 do 250.000 dinara" zamjenjuju se riječima: u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 10.000 DEM".

U stavku 2. riječi "15.000 do 30.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 750 DEM".

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Za privredni prijestup iz stavka 1. i 2. počinjenog drugi put uz novčanu kaznu izreći će se i mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju do šest mjeseci, a za privredni prijestup počinjen treći put uz novčanu kaznu izreći će se i mjera trajne zabrane obavljanja djelatnosti".

U članku 78, stavku 1. riječi: "50.000 do 250.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 10.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "15.000 do 30.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 750 DEM".

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Za privredni prijestup iz stavka 1. i 2. počinjenog drugi put uz novčanu kaznu izreći će se i mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju do šest mjeseci. a za privredni prijestup počinjen treći put uz novčanu kaznu izreći će se i mjera trajne zabrane obavljanja djelatnosti".

U članku 79. stavku 1. riječi: "30.000 do 150.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 400 do 2.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "10.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U stavku 3. riječi: "10.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U stavku 4. riječi: "10.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U članku 80. stavku 1. riječi: "30.000 do 120.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 400 do 1500 DEM".

U stavku 2. riječi: "10.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U članku el. stavku 1. riječi: "30.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 400 do 1200 DEM".

U stavku 2. riječi: "10.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U stavku 3. riječi: "10.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U članku 82. stavku 1. riječi: "30.000 do 80.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 400 do 1.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "10.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarslfoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U stavku 3. riječi: "10.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U članku 83. stavku 1. riječ: "3.000 dinara" zamjenjuje se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 DEM".

U stavku 2. riječ: "10.000 dinara" zamjenjuje se s riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 DEM".

U članku 84. riječ: "1.000 dinara" zamjenjuje se s riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 5 DEM".

Članak 45.

U Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju (" Narodne novine", br. 26/83., 5/86., 42/87., 34/89., 57/89., 40/90. i 9/91.) u članku 220. stavku 1. riječi: "60.000 do 250.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1200 do 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "15.000 do 50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM".

U stavku 3. riječi: "50.000 do 150.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM".

Članak 46.

U Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika ("Narodne novine", br. 26/83., 57/83., 47/86. i 40/90.) u članku 89. stavku 1. riječi: "10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 do 2,500 DEM".

Članak 47.

U Zakonu o doplatku za djecu ("Narodne novine", br. 44/77., 52/85., 8/90. i 40/90.) u članku 74. stavku 1. riječi: "25,00 do 100,00 dinara"zamjenjuju se, riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 do 120 DEM".

U stavku 2. riječi: "5,00 do 20,00 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 5 do 50 DEM".

U članku 75. riječi: "5.00 do 20,00 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 5 do 50 DEM".

U članku 76. riječi: "5,00 do 10,00 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 5 do 50 DEM".

Članak 48.

U Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika ("Narodne novine", br. 53/91., 73/91., 18/92. i 71/92.) u članku 159. stavku 1. riječi: "250.000 do 2.500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1200 do 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "50.000 do 500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM".

Članak 49.

U Zakonu o matičnoj evidenciji o osiguranicima i uživaocima prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", br. 53/91.) u članku 37. stavku 1. riječi: "250.000 do 2.500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1200 do 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "100.000 do 1.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM".

U članku 37a stavku 1. riječi: "250.000 do 2.500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1200 do 2.500 DEM".

U stavku 2. i 3. riječi: "100.000 do 1.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM".

Članak 37b. mijenja se i glasi:

"Pojedinac kao osiguranik ili druga građanska pravna osoba koji su sami obveznici uplaćivanja doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje kaznit će se za prekršaj počinjen prvi put novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM, s za prekršaj počinjen drugi put uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti u trajanju do šest mjeseci,. a za prekršaj počinjen treći put izreći će se uz novđanu kaznu i mjera trajnog oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti:

1. ako ne podnese prijavu početka poslovanja, prijavu prestanka poslovanja i prijavu promjena u tijeku osiguranja ili tu prijavu podnese nakon proteka propisanog roka (članak 24. stavak 1. točka 3 i članak 32. stavak 1. točka 1.);

2. ako ne podnese prijavu osiguranja, odjavu osiguranja i prijavu promjene tog osiguranja ili tu prijavu podnese nakon proteka propisanog roka (članak 24. stavak 1. točka 3. odredba pod 2. i članak 32. stavak 1. točka 2.".

Članak 50.

U Zakonu o neposrednim porezima ("Narodne novine", br.19/90., 28/90.,14/91., 73/91. i 40/92. u članku 186. stavku 1. riječi: "12.000 do 600.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 2200 DEM".

U stavku 2. riječi: "800 do 4.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 5 do 50 DEM".

U članku 187. riječi: "4.000 do 40.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 200 DEM".

U članku 188. riječi: "6.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 DEM".

U članku 189. stavku 1. riječi: "4.000 do 40.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 200 DEM".

U članku 190. stavku 1. riječi: "4.000 do 40.000 hrvatskih" dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 200 DEM".

U stavku 3. riječi: "2.000 do 10.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 120 DEM".

U članku 191. stavku 1. riječi: "10.000 do 400.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 1.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "2.500 do 40.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 150 DEM".

U članku 192. stavku 1. riječi: "2.500 do 200.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 120 DEM".

U stavku 2. riječi: "2.500 do 40,000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 150 DEM".

Članak 51.

U Zakonu o porezu na promet nekretnina ("Narodne novine", br. 53/90. i 81/91.) u članku 33. stavku 1. riječi: "2.000 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 150 DEM".

U stavku 2. riječi: "1.000 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 50 DEM".

Članak 52.

U Zakonu o osnovama sistema osiguranja imovine i osoba ("Narodne novine", br. 53/91.) u članku 117. stavku 1. riječi: "45.000 do 450.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 4.000 do 12.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "2.500 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 400 DEM".

U članku 118. stavku 1. riječi: "45.000 do 450.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 4.000 do 12.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "2.500 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 400 DEM".

U članku 119. stavku 1. riječi: "2.500 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 400 DEM".

Članak 53.

U Zakonu o bankama i drugim financijskim organizacijama ("Narodne novine", br. 53/91.) n članku 78. stavku 1. riječi: "200.000 do 450.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 12.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "10.000 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 650 DEM".

Članak 54.

U Zakonu o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92.) u članku 84. stavku 1. riječi: "100.000 do 500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 2.500 do 19.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000 do 50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 400 do 1200 DEM".

U članku 85. riječi: "2.500 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 400 DEM".

Članak 55.

U Zakonu o vrijednosnim papirima ("Narodne novine", br. 53/91.) u članku 46. stavku 1. riječi: "45.000 do 450.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 4.000 do 12.500 DEM".

U stavku 2. i 3. riječi: "2.500 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 400 DEM".

Članak 56.

U Zakonu o Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske ("Narodne novine". br. 53/91.) u članku 154. stavku 1. riječi: "60.000 do 600.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 4.000 do 12.500 DEM".

U stavku 2. i 3. riječi: "4.500 do 45.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 650 DEM".

U članku 155. riječi: "4.500 do 45.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 650 DEM".

U članku 156. stavku 1. riječi: "6.000 do 60.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 12.500 do 19.000 DEM".

U stavku 2. i 3. riječi: "2.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 400 do 1200 DEM".

U članku 157. stavku 1. riječi: "6.000 do 6o.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 12.500 do 19.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "2.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 400 do 1200 DEM".

U članku 158. riječi: "2.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 400 do 1200 DEM".

Članak 57.

U Zakonu o deviznom poslovanju ("Narodne novine", br. 53/91.) u članku 172. stavku 1. riječi: "90.000 do 450.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 350 do 1.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 do 100 DEM".

U stavku 3. riječi: "5.000 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 do 100 DEM".

U članku 173. stavku 1. riječi: "45.000 do 225.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 1.000 DEM".

U stavku 2. i 3. riječi: "3.000 do 15.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 10 do 50 DEM".

U članku 175. stavku 1. riječi: "9.000 do 45.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 200 DEM".

U stavku 2. i 3. riječi: "2.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 200 DEM".

Članak 176. stavak 2. mijenja se i glasi

"Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka počinjenog drugi put uz novčanu kaznu izreći će se mjera zabrane obavljanja samostalne djelatnosti u trajanju do šest mjeseci, a za prekršaj počinjen treći put uz novčanu kaznu izreći će se mjera trajne zabrane obavljanja samostalne djelatnosti".

U članku 177. stavku 1. riječi: "2.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 do 50 DEM".

U članku 177a. stavku 1. riječi: "300 do 450 dinara" zamfenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 2 do 12 DEM".

U članku 180. stavku 1. riječi: "450 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednost 15 DEM", a riječi: "4.500 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 150 DEM".

U članku 184. riječi: "5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 DEM".

Članak 58.

U Zakonu o kreditnim poslovima s inozenistvom ("Narodne novine", br. 53/91.) u članku 22. stavku 1. riječi: "90.000 do 450.000 dinara" zamjenjuju. se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 3.000 do 19.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1.000 DEM".

U članku 23. stavku 1. riječi: "4.500 do 45.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "2.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 250 DEM".

U članku 24, dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Za privredni prijestup iz članka 22. počinjenog drugi put uz novčanu kaznu izreći će se mjera zabrane obavljanja samostalne djelatnosti u trajanju do šest mjeseci, a za privredni prijestup počinjen treći put, uz novčanu kaznu izreči će se mjera trajne zabrane obavljanja samostalne djelatnosti".

Članak 59.

U Zakonu o deviznom inspektoratu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 33/92.) u članku 24. stavku 21. riječi: "100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 DEM".

U stavku 2. riječi: "50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 400 DEM".

U članku 25. stavku 1. riječi: "100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 DEM":

U stavku 2. riječi: "50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 400 DEM".

Članak 60.

U Carinskom zakonu ("Narodne novine", br. 53A/91., 33/92., 40/92. i 61/92.) u članku 339. stavku 1. riječi: "4.500 do 6000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 19.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "2.500 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima:" dinarskoj protuvrijednosti 200 do 1200 DEM".

U članku 342. stavku 2. riječi: "1.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 60 DEM".

U članku 343. stavku 2. riječi: "1.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM".

U stavku 3. riječi: "1.000 do t0.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM".

U stavku 4. riječi: "500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 300 DEM".

U članku 344. stavku 2. riječi: "1.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM".

U članku 345. stavku 2. riječi: "1.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM".

U stavku 3. riječi: "500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 300 DEM".

U stavku 4. "riječi: "250 do 2.500 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 200 DEM".

U članku 346. stavku 2. riječi: "500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 300 DEM".

U stavku 3. riječi: "500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 300 DEM".

U stavku 4. riječi: "250 do 2.500 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 200 DEM".

U članku 347. stavku 1. riječi: "450 do 4.500 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 300 DEM".

U stavku 2. riječi: "500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 200 DEM".

U članku 348. stavku 1. riječi: "2.500 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 2.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 300 DEM".

U članku 350. stavku 1. riječi: "1.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM".

U stavku 2. riječi: "250 do 2.500 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 200 DEM".

U Članku 351. stavku 2. riječi: "500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 300 DEM".

U članku 352. stavku 2. riječi: "250 do 2.500 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrfjednosti 20 do 200 DEM".

U članku 353. stavku 2. rijeđi: "30.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 DEM". a riječi: "2.500 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 DEM".

U članku 354. stavku 1. riječi: "450 do 4500 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 300 DEM".

U članku 355. stavku 2. riječi: "1.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM".

U stavku 3. riječi: "500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 300 DEM".

Članak 61.

U Zakonu o elektroenergetskoj inspekciji ("Narodne novine", br. 32/85" 38/85" 27/87. i 47/89.) u članku 14. stavku 1. riječi: "1.000.000 dinara do 3.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "200.000 do 1.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 250 DEM".

U članku 15. stavku 1. riječi: "300.000 do 2.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1200 do 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "100.000 do 500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 250 DEM".

U članku 2. riječi: "200.000 do 1.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 650 DEM".

Članak 62.

U Zakonu o elektroprivredi ("Narodne novine". br. 31/90., 61/91. i 47/90.) u članku 36. stavku 1. riječi: "50.000,00 dinara do 450.000.00 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 12.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000,00 do 20.000,00 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM".

U članku 37. stavku 1. riječi: "50.000.00 do 450.000,00 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 12.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000,00 do 20.000,00 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM".

U članku 38. stavku 1. riječi: "150,00 do 10.000,00 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 120 DEM".

Članak 63.

U Zakonu o samostalnom obavljanju privrednih djelatnosti osobnim radom ("Narodne novine", br.19/90. i 53/90.) u članku 51. stavku 1. riječi: "15.000 do 200.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 6s00 DEM".

U članku 52. stavku 1. riječi: "5.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM".

U stavku 4. riječi: "1.500 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 DEM".

U članku 53. stavku 1. riječi: "2.500 do 50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U stavku 3. riječi: "1.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 DEM".

Članak 64.

U Zakonu o zadrugama ("Narodne novine", br. 53/91.) u članku 31. u stavku 1. riječi: "4500 do 45.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 1200 DEM".

U stavku 2. riječi: "I.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM".

Članak 65.

U Zakonu o rudarstvu ("Narodne novine". br. 27/91.) u članku 76. stavku 1. riječi: "50.000 do 250.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM".

U članku 76. stavku 2. riječi: "5.000 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protutvrijednosti 25 do 120 DEM".

U članku 77. stavku 1. riječi: "20.000 do 150.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 100 do 750 DEM".

U članku 77. stavku 2. riječi: "3.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 do 100 DEM".

U članku 78. stavku 1. riječi: "10.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 120 DEM".

U članku 78. stavku 2. riječi: "2.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 10 do 50 DEM".

U članku 79. riječi: "20.000 do 150.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 100 do 750 DEM".

U članku 80. riječi: "10.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 500 DEM".

U članku 81. riječi: "27.000 do 50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 250 DEM".

Članak 66.

U Zakonu o rudarskoj inspekciji ("Narodne novine", br. 6/87. i 47/89.) u članku 15. u stavku 1. riječi: "1.000.000 do 3.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 100 do 1.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "200.000 do 1.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 120 DEM".

U članku 16. stavku 1. riječi: "300.000 do 2.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 650 DEM".

U stavku 2. riječi: "100.000 do 500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 do 50 DEM".

U članku 17. riječi: "200.000 do 1.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 120 DEM".

Članak 67.

U Zakonu o inspekciji parnih kotlova ("Narodne novine", br. 20/72. i 47/89.) u članku 7. stavku 1. riječi: "300.000 do 2.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosli 650 do 2.500 DEM".

U članku 7. stavku 2. riječi: "100.000 do 500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U članku 8. riječi: "200.000 do 1.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 650 DEM".

Članak 68.

U Zakonu o gradenju ("Narodne novine", br. 77/92. i 82/92.) u članku 62. stavku 1. riječi: "50.000 do 200.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000 do 15.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U stavku 3. riječi: "5.000 do 25.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 250 DEM".

U članku 63. stavku 1. riječi: "50.000 do 200.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000 do 15.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 250 DEM".

U članku 64. stavku 1. riječi: "50.000 do 200.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000 do 15.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U stavku 3. riječi: "5.000 do 25.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti š0 do 250 DEM".

U članku 65. stavku 1. riječi: "50.000 do 200.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000 do 15.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U stavku 3. riječi: "5.000 do 25.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 90 do 250 DEM".

U članku 66. stavku 1. riječi: "50.000 do 200.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000 do 15.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U stavku 3. i 4. riječi: "5.000 do 25.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 250 DEM".

U članku 67. stavku 1. riječi: "50.000 do 200.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000 do 15.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U stavku 3. riječi: "5.000 do 25.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 250 DEM".

U članku 66. stavku 1. riječi: "5.000 do 25.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 250 DEM".

U stavku 2. riječi: "50.000 do 200.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 2500 DEM".

U stavku 3. riječi: "5.000 do 15.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

Iza članka 66. dodaje se članak 68a. koji glasi:

Članak 68a.

Za prekršaj iz članka 64. stavka 1. točke 4., članka 66. stavka 1. točke 2., članka 67. stavka 1. točke 4. i 9. počinjenog drugi puta uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti u trajanju do šest mjeseci, a za prekršaj počinjen treći puta uz novčanu kaznu izreći će se i mjera trajnog oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti".

Članak 69.

U Zakonu o gradevinsko-urbanističkoj inspekciji ("Narodne novine", br. 18/80, 27/87. i 47/89.) u članku 16. stavku 1. riječi: "1.500.000 do 10.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "500.000 do 5.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U članku 17. stavku 1. riječi: "500.000 do 2.500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

Članak 70.

U Zakonu o postupanju s otpadnim tvarima ("Narodne novine", br. 42/82. i 47/89.) u članku 35. stavku 1. riječi: "400.000 do 20.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 12.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "500.000 do 5.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U članku 36. stavku 1. riječi: "400.000 do 12.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 12.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "300.000 do 3.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 30 do 200 DEM".

U članku 37. stavku 1. riječi: "200.000 do 10.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 12.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "300.000 do 3.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 750 DEM".

U članku 38. riječi: "80.000 do 4.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 2.500 DEM".

U članku 39. stavku 1. riječi: "20.000 do 2.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 120 DEM".

U stavku 2. riječi: "10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 DEM".

Iza članka 39. dodaje se članak 39a. koji glasi:

Članak 39a.

Za privredni prijestup iz članka 35., 36. i 37. te za prekršaj iz članka 37. počinjenog drugi puta uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti u trajanju do šest mjeseci, a za privredni prijestup ili prekršaj počinjen treći puta izreći će se uz novčanu kaznu mjera trajnog oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti".

Članak 71.

U Zakonu o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 54/78. i 47/89.) u članku 88. stavku 1. riječi: "50.000 do 500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 1.500 DEM".

U stavku 3. riječi: "3.000.000 do 5.000.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 2.000 DEM", a riječi: "50.000 do 1.000.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 200 DEM".

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

"Za prekršaj iz članka 88. počinjenog drugi puta uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti u trajanju do šest mjeseci, a za prekršaj počinjen treći puta izreći će se uz novčanu kaznu mjera trajnog oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti".

Članak 72.

U Zakonu o prostornom planiranju i uredivanju prostora ("Narodne novine", br. 54/80.,16/86.,18/89, 47/89., 34/91. i 61/91.) u članku 71. stavku 1. riječi: "50.000 do 500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 350 do 3.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "1.000 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 60 do 200 DEM".

U članku 71a. stavku 1. riječi: "5.000 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 30 do 200 DEM".

12a članka 71a. dodaje se članak 71b. koji glasi:

"Članak 71b."

"Za privredni prijestup iz članka 71. i za prekršaj iz članka 71a. počinjenog drugi puta uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti u trajanju do šest mjeseci, a za privredni prijestup ili prekršaj počinjen treći puta izreći će se uz novčanu kaznu mjera trajnog oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti".

Članak 73.

U Zakonu o homunalnim djelatnostima ("Narodne novine", br: 15/79. i 18/79.) u članku 41. stavku 1. i 4. riječi: "50.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM".

Članak 74.

U Zakonu o obilježavanju i održavanju groblja i grobova poginulih i umrlih interniraca. pripadnika stranih oružanih sila, političkih i ratnih zarobljenika na području Republike Hrvatske u I. i II. svjetskom ratu ("Narodne novine", br. 91/82) u članku 10. stavku 1. riječi: "50.000 do 200.000 hrvatskih dinara" zamienjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM".

U članku 11. riječi: "50.000 do 150.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM".

Članak 75.

U Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 43/92. i 69/92.) u članku 38. stavku 1. riječi: "50.000 do 200.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM".

U stavku 2. riječi: "10.000 do 25.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 120 DEM".

U članku 39. riječi: "10.000 do 25.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 120 DEM".

U članku 40. stavku 1. riječi: "50.000 do 200.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM".

U stavku 2. riječi: "1.000 do 20.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do too DEM".

U članku 41. riječi: "10.000 do 20.000 hrvatskih dinara " zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 100 DEM".

Članak 76.

U Zakonu o geodetskoj izmjeri i katastru zemljišta ("Narodne novine". br. 16/74., 10/78., 31/86., 47/89., 51/89. i 19/90.) u članku 100. stavku 1. riječi: "500.000 do 5.000.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1200 do 12500 DEM".

U stavku 2 riječi: "50.000 do 500.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 1200 DEM".

U članku 101. stavku 1: riječi: "50.000 do 500.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 1200 DEM".

U stavku 2. riječi: "50.000 do 500.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 1200 DEM".

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Za prekršaj iz članka 101. stavka 2. točke 2. počinjenog drugi puta uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti u trajanju do šest mjeseci, a za prekršaj počinjen treći puta izreći će se uz novčanu kaznu mjera trajnog oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti".

Članak 77.

U Zakonu o lovstvu ("Narodne novlne", br. 25/76. i 46/89.) u članku 78. stavku 1. riječi: "200.000 do 1.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM".

U stavku 2. riječi: "50.000 do 200.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 do 120 DEM".

U članku 79. stavku 1. riječi: "500.000 do 2.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM".

U stavku 2. riječi: "100.000 do 300.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 250 DEM".

U članku 80. riječi: "250.000 do 1.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 300 DEM".

U članku 81. riječi: "500.000 do 2.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 1.200 DEM".

U članku 82. riječi: "1.000.000 do 5.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 2.500 DEM".

Članak 78.

U Zakonu o šumama ("Narodne novine". br. 52/90., 5/91. i 61/91.) u članku 82. stavku 1. riječi: "100.000 do 450.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1200 do 12soo DEM".

U stavku 2. riječi: "10.000 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 650 DEM".

U članku 83. stavku 1. riječi: "50.000 do 300.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 6.400 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 500 DEM.

U članku 84. stavku 1. riječi: "20.000 do 200.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000 do 15.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 250 DEM".

U članku 85. stavku 1. riječi: "10.000 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM".

U stavku 2. riječi: "3.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 30 do 120 DEM".

U članku 85a. riječi: "10.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 1200 DEM".

U članku 86. riječi: "10.000 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti,120 do 1200 DEM".

U članku 87. riječi: "5.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 300 DEM".

U članku 88. riječi: "1500 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 DEM".

Članak 79.

U Zakonu o premijama za određene proizvode u poljoprivredi i regresu dijela kamata za prioritetne namjene u poljoprivredi ("Narodne novine", br. 27/91.), u članku 114. stavku 1. riječi: "20.000 do 200.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 9.000 do 19.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "2500 od 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 1200 DEM".

U članku 15. riječi: "2.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 2.500 DEM".

U članku 16. stavku 1. riječi: "1500 do 15.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 250 DEM".

U stavku 2. riječi: "1.000 do 5.000 dinara "zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U članku 17. stavku 1. riječi: "1.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U stavku 2. riječi: 500 do 3.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 120 DEM".

Članak 80.

U Zakonu o vinu ("Narodne novine". br. 5/76_ 31/86. i 47/89.) u članku 57. stavku 1. riječi: "50.000.000 do 400.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 12.500 do 19.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000.000 do 25.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 1.200 DEM".

U članku 58. stavku 1. riječi: "30.000.000 do 300.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 6.000 do 12.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000.000 do 15.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 500 do 1.000 DEM".

U članku 59. stavku 1. riječi: "5.000.000 do 20.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 150 do 300 DEM".

U stavku 2. riječi: "1.000.000 do 3.000000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 250 DEM".

U članku 60. stavku 1. riječi: "10.000.000 do 100.000.000 dinara" zamjenjuje se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 250 DEM".

U članku 61. riječi "2.000.000 do 10.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U članku 62. riječi: "3.000.000 do 15.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 120 DEM".

U članku 63. riječi: "5.000.000 do 25.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 150 do 250 DEM".

U članku 64. stavku 1. riječi: "50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 DEM".

U članku 65. stavku 1. riječi: "50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 DEM".

Članak 81.

U Zakonu o duhanu ("Narodne novine". br. 40/75. i 47/89.) u članku 36. stavku 1. riječi: "50.000.000 do 400.000.000 dinara", zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1200 do 12.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000.000 do 20.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM".

U članku 37. stavku 1. riječi: "30.000.000 do 300.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 9.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000.000 do 15.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 400 DEM".

U članku 38. stavku 1. riječi: "5.000.000 do 25.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM".

U stavku 2. riječi: "500.000 do 3.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 250 DEM".

U članku 39. stavku 1. riječi: "5.000.000 do 25.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do đ50 DEM".

U stavku 2. riječi: "1.000.000 do 4.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 300 DEM".

U članku 40. riječi: "1.000.000 do 20.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 500 DEM".

Članak 82.

U Zakonu o poljoprivrednom sjemenu i poljoprivrednom sadnom materijalu ("Narodne novine", br. 50/88. i 28/92.) u članku 72. stavku 1. riječi: "40.000 do 400.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1200 do 12.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 650 DEM".

U članku 73. stavku 1. riječi: "20.000 do 200.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 250 DEM".

U članku 74. stavku 1. riječi: "10.000 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM".

U stavku 2. riječi: "3.000 do 15.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 30 do 120 DEM".

U članku 75. riječi: "3.000 do 15.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 30 do 1.600 DEM".

U članku 76. riječi: "1.500 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti,15 DEM".

U članku 78. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Za prekršaj iz članka 75. točke 4., 5., 6. i 7. počinjenog drugi puta izreći će se mjera oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti u trajanju do šest mjeseci, a za prekršaj počinjen treći puta uz novčanu kaznu izreći će se mjera trajnog oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti".

Članak 83.

U Zakonu o šumskom sjemenu i šumskom sadnom materijalu (" Nerodne novine", br.11/90. i 28/92.) u članku 58. stavku 1. riječi: "40.000 do 400.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1200 do 12.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 650 DEM".

U članku 59. stavku 1. riječi: "20.000 do 200.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 250 DEM".

U članku 60. stavku 1. riječi: "10.000 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM".

U stavku 2: riječi: "3.000 do 15.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj prntuvrijednosti 30 do 120 DEM".

U članku 61. riječi: "3.000 do 15.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 30 do 1.600 DEM".

U Članku 62. riječi: "1.500 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 DEM".

U članku 64. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Za prekršaj iz članka 61. točke 4. i 5. počinjenog drugi puta izreći će se mjera oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti u trajanju do šest mjeseci, a za prekršaj počinjen treći puta uz novčanu kaznu izreći će se mjera trajnog oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti".

Članak 84.

U Zakonu o mjerama za unapredivanje stočarstva (" Narodne novine", br.11/79. i 47/89.) u članku 80. u stavku 1. riječi: "100.000.000 do 150.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1200 do 12500 DEM".

U stavku 2. riječi: "10.000.000 do 200.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM".

U članku 81. stavku 1. riječi: "50.000.000 do 100.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 10.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "8.000.000 do 15.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM".

U članku 62. stavku 1. riječi: "5.000.000 do 15.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 300 DEM".

U stavku 2. riječi: "500.000 do 1.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 200 DEM".

U članku 83. stavku 1. riječi: "3.000.000 do 10.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 300 DEM".

U stavku 2. riječi: "100.000 do 1.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 200 DEM".

U članku 84. riječi: "300.000 do 2.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskof protuvrijednosti 25 do 200 DEM".

U članku 85. riječi: "2500.000 do 8.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 200 DEM".

U članku 86. riječi: "10.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 DEM".

Članak 85.

U Zakonu o kvaliteti, kontroli kvalitete i prometu mineralnih gnojiva ("Narodne notrine", br. 43/92 - pročišćeni tekst) u članku 20. stavku 1. riječi: "40.000 do 400.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1200 do 12.500 DEM".

U stavku 2. riječi· "5.000 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM".

U članku 21. stavku 1. riječi: "30.000 do 300.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 10.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "3.000 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 400 DEM".

U članku 22. stavku 1. riječi: "20.000 do 200.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 30 do 1200 DEM".

U stavku 2. riječi: "3.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 300 DEM".

U članku 23. stavku 1. riječi: "10.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 1.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "3.000 do 15.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 250 DEM".

U članku 24. stavku 1. riječi: "10.000 do 150.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 1200 DEM".

U članku 25. stavku 1. riječi: "25.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 do 650 DEM".

Članak 86.

U Zakonu o poljoprivrednom zamljištu ("Narodne novine", br. 34/91.) u članku 32. stavku 1. riječi:"50.000 do 250.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1200 do 12500 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM".

U članku 33. stavku 1. riječi: "10.000 do 150.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 10.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "2.000 do 15.000 dinara" zamjenjuje se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 100 DEM".

U članku 34. stavku 1. riječi: "10.000 do 100r000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrlfednosti 50 do 120 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000 do 25.000 dinara" zamjenjuju riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 250 DEM".

U članku 35. riječi: "10.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 30 do 250 DEM".

U članku 36. stavku 1. riječi: "5.000 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 250 DEM".

U stavku 2. riječi: "1.000 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 200 DEM".

U članku 37. stavku 1. riječi: "1.000 do 15.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 do 200 DEM".

U stavku 2. riječi· "500 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 do 120 DEM".

U članku 38. riječi: "1.000 do 15.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 do 120 DEM".

Članak 87.

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine". br. 52/91. i 64/91.), u članku 118. stavku 1. riječi: "100.000 do 450.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 12.000 do 19.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "10.000 do 25.000 dinara" zamjenjuje se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 1200 DEM".

U članku 119. stavku 1. riječi: "20.000 do 200.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 300 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinsrshoj protuvrijednosti 120 do 250 DEM".

U članku 120. stavku 1. riječi: "10.000 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U stavku 2. riječi: "3.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 100 DEM".

U članku 12. stavku 1. riječi: "10.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 250 DEM".

U članku 122. stavku 1. riječi: "5.000 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 26 do 80 DEM".

U članku 123. riječi: "50,000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 100 do 900 DEM".

U članku 124. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: "Za privredni prijestup iz članka 118. stavka 1. točke 11. i prekršaj iz članka 121. počinlenog drugi puta, uz novčanu kaznu izreći će se mjera oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti u trajanju do šest mjeseci, a za privredni prijestup i prekršaj počinjen treći puta, uz novčanu kaznu izreći će se mjera trajnog oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti".

Članak 88.

U Zakonu o zaštiti bilja od bolesti i štetočina ("Narodne novine", br.10/79. i 31/86.) u članku 46. stavku 1. riječi: "20.000.000 do 200.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 2.500 do 19.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "2.000.000 do 20.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 1200 DEM".

U članku 46. stavku 1. riječi: "15.000.000 do 150.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 6.000 do 12.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "1.500.000 do 10.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 500 do 1.000 DEM".

U članku 47. stavku 1. riječi: "10.000.000 do 100.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 150 do 300 DEM".

U stavku 2. riječi: "1.000.000 do 10.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 250 DEM".

U članku 48. stavku 1. riječi: "5.000.000 do 25.000.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 250 DEM".

U stavku 2. riječi: "500.000 do 5.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 10 do 25 DEM".

U članku 49. riječi: "500.000 do 10.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U članku 50. riječi: "500.000 do 5.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 120 DEM".

Članak 89.

U Zakonu o zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju ("Narodne novine", br. 53/91.), u članku 63. stavku 1. riječi: "50.000.000 do 450.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 12.500 do 19.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000.000 do 25.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijedriosti 650 do 1200 DEM".

U članku 64. stavku 1. riječi: "40.000.000 do 400.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 6.000 do 12.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000.000 do 20.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 500 do 1.000 DEM".

U članku 65. stavku 1. riječi: "35.000.000 do 350.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 300 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000.000 do 10.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 150 do 200 DEM".

U članku 66. stavku 1. riječi: "30.000.000 do 300.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 250 DEM".

U stavku 2. riječi: "4.000.000 do 10.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 110 do 220 DEM".

U članku 67. stavku 1. riječi: "25.000.000 do 250.000.000 dinara" zsmjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U stavku 2. riječi: "3.500.000 do 9.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 100 DEM".

U članku 68. stavku 1. riječi: "20.000.000 do 200.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 120 DEM".

U stavku 2. riječi "3.000.000 do 8.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 do 100 DEM".

U članku 69. riječi: "3.000.000 do 10.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U članku 71. rječi: "200.000 do 600.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 100 DEM".

Članak 90.

U Zakonu o priznavanju novostvorenih, odobravanju uvođenja u proizvodnju stranih i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja ("Narodne novine", br. 53/91.) u članku 63. stavku 1. riječi: "45.000 do 450.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 1200 DEM".

U stavku 2. riječi: "2.500 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 650 DEM".

U članku 64. stavku 1. riječi: "4500 do 45.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: " 1.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 2.500 DEM".

Članak 91.

U Zakonu o slatkovodnom ribarstvu ("Narodne novine", br.18/86. i 34/89.) u članku 57. stavku 1. riječi: "200.000 do 2.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 100 do 300 DEM".

U stavku 2. riječi: "30.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 120 DEM".

U članku 58. stavku 1. riječi: "100.000 do 1.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 30 do 120 DEM".

U članku 59. stavku 1. riječi: "10.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 do 100 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000 dinara" zamjenjuje se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 DEM".

Članak 92.

U Zakonu o vodama ("Narodne novine", br. 53/90. i 9/91.) u članku 162. stavku 1. riječi: "50.000 do 250.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1200 do 19.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000 do 50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 1200 DEM".

U članku 163. stavku 1. riječi: "20.000 do 15.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1200 do 12500 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000 do 30.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 1200 DEM".

U članku 164. stavku 1. riječi: "10.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "3.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 120 DEM".

U članku 165. riječi: "10.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 2.000 DEM".

U članku 166. riječi: "5.000 do 50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 650 DEM".

U članku 167. riječi: "3.000 do 30.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 300 DEM".

Članak 93.

U Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 60/92.) u članku 66. stavku 1. riječi: "20.000 do 200.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 1200 DEM".

U stavku 2. istoga članka riječi: "5.000 do 25.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM".

U članku 69. stavku 1. riječi: "20.000 do 200.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 1200 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000 do 25.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 1.000 DEM".

U članku 70. riječi: "10.000 do 100.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 1.000 DEM".

U članku 71. riječi: "10.000 do 100.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 1.000 DEM".

Iza članka 71. dodaje se novi članak 71e koji glasi: "Članak 71a

Za prekršaj iz članka 70. i članka 71. stavka 1. točke 2., 3., 5., 6. i 7. počinjenog drugi puta, uz novčanu kaznu izreći će se mjera oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti u trajanju do šest mjeseci, a za prekršaj počinjen treći put uz novčanu kaznu izreći će se mjera trajnog oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti".

U članku 72. riječi: "5.000 do 25.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 250 DEM".

U članku 73. stavku 1. riječi: "5.000 do 25.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U članku 74. stavku 1., 4. i 5. riječi: "5.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj, protuvrijednosti 50 DEM".

U stavku 2. i 3. riječi: "7.500 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 DEM".

Članak 94.

U Zakonu o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe ("Narodne novine", br. 60/92.) u članku 44. stavku 1. riječi: "100.000 do 450.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 6.000 do 19.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "10.000 do 25.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM".

U članku 45. stavak 1. riječi: "100.000 do 300.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 6.000 do 14.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "10.000 do 20.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM".

U članku 46. stavak 1. riječi: "20.000 do 200.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 db 1200 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000 do 25.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM".

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Za prekršaj iz stavka 1. točka 10. počinjenog drugi puta uz novačanu kaznu izreći će se mjera oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti u trajanju do šest mjeseci, a za prekršaj počinjen treći put uz novčanu kaznu izreći će se mjera trajnog oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti".

U članku 47. riječi: "10.000 do 100.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 1.000 DEM".

U članku 48. riječi: "5.000 do 25.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM".

U članku 49. riječi: "25.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 DEM", a riječi: "7.500 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 DEM".

Članak 95.

U Zakonu o sanitarnoj inspekciji ("Narodne novine", br. 53/86. i 47/89.) u članku 44. stavku 1. riječi: "50.000 do 250.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 1200 DEM".

U stavku 2. riječi: "10.000 do 50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM".

U članku 45. riječi: "10.000 do 100.000" dinara zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 650 DEM".

Članak 96.

U Zakonu o zaštiti od buke ("Narodne novine", br. 17/90.) u članku 16. stavku 1. riječi: "2.000,00 do 2.500,00 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 1200 DEM".

U stavku 2. riječi: "500.00 do 1.000,00 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM".

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Za prekršaj iz stavka 1. točka 1., 5. i 6. počinjenog drugi puta uz novčanu kaznu izreći će se mjera oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti u trajanju od šest mjeseci, a za prekršaj počinjen treći put uz novčanu kaznu izreći će se mjera trajnog oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti".

U članku 17. riječi: "1.500,00 do 2.000,00 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 1.000 DEM".

Članak 97.

U Zakonu o zaštiti od, ionizirajućih zračenja i o posebnim mjerama sigurnosti pri upotrebi nuklearne energije ("Narodne novine", br. 53/91.) u članku 70. stavku 1. riječi: "500.000 do 10.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 6.000 do 19.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "50.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 1200 DEM".

U članku 71. stavku 1. riječi: "50.000 do 300.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "10.000 do 50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 250 DEM".

U članku 72. stavku 1. riječi: "30.000 do 80.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 750 DEM".

U stavku 2. riječi: "10.000 do 30.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 250 DEM".

U članku 73. stavku 1. riječi: "730.000 do 80.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 750 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U članku 74. riječi: "30.000 do 80.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 750 DEM".

U članku 75. stavku 1. riječi: "2.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 DEM".

Članak 98.

U Zakonu o stavljanju lijekova u promet ("Narodne novine", br. 53/91.) u članku 69. stavku 1. riječi: "250.000 do 10.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 6.000 do 19.000 DEM".

U stavku 2. istoga članka riječi: "25.000 do 500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM".

U članku 70. stavku 1. riječi: "250.000 do 1.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 6.000 do 19.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "25.000 do 500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM".

U članku 71. stavku 1. riječi: "50.000 do 1.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 1200 DEM".

U stavku 2, riječi: "10.000 do 200.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 250 DEM".

U članku 72. stavku 1. riječi: "25.000 do 500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 900 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 250 DEM".

U članku 73. stavku 1. riječi: "5000 do 200.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 750 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 250 DEM".

U članku 74. riječi: "5.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 250 DEM".

U članku 75. riječi: "25.000 do 500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 900 DEM".

Članak 99.

U Zakonu o prometu otrova ("Narodne novine", br. 53/91.) u članku 50 stavku 1. riječi: "90.000 do 450.000 dinara" emjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 6.000 do 19.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM".

U članku 51. stavku 1. riječi: "9.000 do 45.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 1.000 DEM":

U stavku 2. riječi: "2.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM".

U članku 52. stavku 1. riječi: "4.500 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 900 DEM".

U stavku 2. riječi: "2.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 250 DEM".

U članku 53. riječi: "4.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 900 DEM".

U članku 54. stavku 1. riječi: "250 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 DEM".

Članak 100.

U Zakonu o proizvodnji, prometu i korištenju otrova ("Narodne novine" br. 20/83. i 47/89.) u članku 33. stavku 1. riječi: "100.000 do 1.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 6.000 do 19.000 DEM".

U stavku 2. riječi: " 10.000 do 30.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM".

U članku 34. stavku 1. riječi: "50.000 do 100.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 1.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM".

U članku 35. riječi: "1.000 do 20.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 900 DEM".

Članak 101.

U Zakonu o evidencijama ("Narodne novine", br. 53/91.) u članku 25. stavku 1. riječi: "200.000 do 2.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM".

U stavku 2. riječi: "40.000 do 400.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM".

U članku 26. riječi: "100.000 do 400.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 250 DEM".

U članku 27. riječi: "40.000 do 200.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 120 DEM".

U članku 28. riječi: "40.000 do 400.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 120 DEM".

Članak 102.

U Zakonu o uvjetima za uzimanje i presadivanje dijelova ljudskog tijela ("Narodne novine", br. 53/91.) u članku 27. stavak 1. riječi: "9.000 do 45.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 1.200 DEM".

U stavku 2. riječi: "2.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM".

U članku 28. stavak 1. riječi: "9.000 do 45.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 1200 DEM".

U stavku 2. riječi: "2.000 do 10.000 dinara" zamjenjujn se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM".

U članku 29. stsvak 1. riječi: "8.000 do 45.000 dinara"

zamjenjuju se rijeđima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 1200 DEM".

U stavku 2. riječi: "2.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM".

Članak 103.

U Zakonu o proizvodnji i prometu opojnih droga ("Narodne novine", br. 53/91.) u članku 40. stavku 1. riječi: "90.000 do 450.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 6.000 do 19.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM".

U članku 41. stavku 1. riječi: "9.000 do 45.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 1200 DEM".

U stavku 2. riječi: "2.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM".

U članku 42. riječi: "2.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM".

U članku 43. riječi: "2.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM".

U članku 44. riječi: "1.000 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

Članak 104.

U Zakonu o morskom ribarstvu ("Narodne novine". br. 44/80., 41/84., 9/88., 47/89., 9/91., 81/91. i 22/92.) u članku 88. stavku 1. riječi: "30.000.000 do 300.000.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 6.000 do 19.000 DEM".

U stavku 3. riječi: "1.000.000 do 10.000.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 1200 DEM".

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

"Za privredni prijestup iz točke 1., 2. i 3. stavka 1. počinjenog drugi put, uz novčanu kaznu, izreći će se mjera oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti u trajanju do šest mjeseci, a za privredni prijestup ućinjen treći put, uz novčanu kaznu izreći će se mjera trajnog oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti"

U članku 67. stavku 1. riječi: "10.000.000 do 100.000.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1200 do 19.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "1.000.000 do 5.000.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 1200 DEM".

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi.

"Za privredni prijestup iz točke 1., 2., 3. i 4. stavka 1. počinjenog drugi put, uz novčanu kaznu izreći će se mjera oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti u trajanju do šest mjeseci, a za privredni prijestup učinjen treći put, uz novčanu kaznu, izreći će se mjera trajnog oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti".

U članku 68. stavku 1. riječi: "5.000.000 do 50.000.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 850 do 8.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "500.000 do 5.000.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 1200 DEM".

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Za prekršaj iz točhe 1., 2., 3. i 4. stavka 1. počinjenog drugi put, uz novčanu kaznu izreći će se mjera oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti u trajanju do šest mjeseci, a za prekršaj učinjen treći put, uz novčanu kaznu, izreći će se mjera trajnog oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti".

U članku 89. stavku 1. riječi: "1.000.000 do 5.000.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1200 do 12.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "250.000 do 1.000.000 zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 1200 DEM"

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Za prekršaj iz točhe 1., 2., 3., 4., 5., 8., 8., 9. i 11. stavka 1. počinjenog drugi put uz novčanu kaznu izreći će se mjera oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti u trajanju do šest mjeseci, a za prekršaj učinjen treći put, uz novčanu kaznu, izreći će se mjera trajnog oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti".

U članku 70. stavku 1. riječi: "5.000.000 do 25.000.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 12.500 do 19.000 DEM".

U stavku 4. riječi: "50.000.000 do 200.000.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1.200 do 12.500 DEM".

U članku 71. riječi: "1.000.000 do 10.000.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 300 DEM".

U članku 72. riječi: "100.000 do 1.000.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 1200 DEM".

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Za prekršaj iz točke 1., 2., 3. i 4. stavka 1. počinjenog drugi put, uz novčanu kaznu izreći će se mjera oduzimanja ovlaštenja za obavljanje djelatnosti u trajanju do šest mjeseci, a za prekršaj učinjen treći put, uz novčanu kaznu, izreći će se mjera trajnog oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti".

U članku 73. stavku 1. riječi: "50.000 do 100.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 120 DEM".

U stavku 2. riječi: "500.000" zamjenjuje se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 10 DEM".

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Za prekršaj iz točke 1., 2., 3. i 4. stavka 1. počinjenog drugi put, uz novčanu kaznu izreći će se mjera oduzimanja ovlaštenja za obavljanje sportshog ribolova u trajanju do šest mjeseci, a za prekršaj počinjen treći put, uz novčanu kaznu, izreći će se mjera trajnog oduzimanja ovlaštenja za obavljanje sportskog ribolova".

Članak 105.

U Zakonu o sigurnosti u željezničkom prometu ("Narodne novine", br. 77/92.) u članku 89. stavku 1. riječi: "50.000 do 500.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 900 do 9.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "10.000 do 50.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 90 do 450 DEM".

U članku 90. stavku 1. riječi: "40.000 do 400.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 6.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "7.000 do 35.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 300 DEM".

U članku 91. stavku 1. riječi: "10.000 do 100.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000 do 25.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 120 DEM".

U članku 92. stavku 1. riječi: "5.000 do 50.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U stavku 2. riječi: 3.000 do 15.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 30 do 70 DEM".

U članku 93. stavku 1. riječi: "3.000 do 15.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 50 DEM".

U članku 94. stavku 1. riječi: "2.000 do 10.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednošti 20 do 50 DEM".

U članku 95. stavku 1. riječi: "2.000 do 10.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 do 50 DEM".

Članak 106.

U Zakonu o zračnoj plovidbi ("Narodne novine", br. 53/91.) u članku 275. riječi: "4500 do 45.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 550 do 2.500 DEM", riječi: "1.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 1200 DEM". te riječi: "4.500 do 45.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 550 do 2.500 DEM".

U članku 276. riječi: "4.500 do 45.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 550 do 2.500 DEM", te riječi· "1.000 do 10000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 1200 DEM".

U članku 277. riječi: "1.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 1200 DEM".

U članku 278. riječi: "4.500 do 45.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 550 do 2.500 DEM", te riječi: "1.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 1200 DEM".

U članku 279. riječi: "3.000 do 30.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 400 do 2.000 DEM", te riječi "500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM".

U članku 280. riječi: "3.000 do 30.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 400 do 2.000 DEM, te riječi: "800 do 8.000 dinara" zamjersjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 100 do 1.000 DEM".

U članku 281. riječi: "3.000 do 30.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 400 do 2.000 DEM, te riječi: "800 do 8.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 100 do 1.000 DEM".

U članku 282. riječi: "3.000 do 30.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 400 do 2.000 DEM", te riječi: "500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM".

U članku 283. riječi: "4.500 do 45.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 550 do 2.500 DEM", te riječi: "500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM".

U članku 284. riječi: "2.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM", te riječi: "500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM".

U članku 285. riječi: "2.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM", te riječi: "300 do 3.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 30 do 400 DEM".

U članku 286. riječi· "2.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM", te rijeći: "300 do 3.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 30 do 400 DEM".

U članku 287. riječi: "2.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM", te riječi: "300 do 3.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 30 do 400 DEM".

U članku 288. riječi: "3.000 do 30.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 400 do 1.500 DEM, te riječi: "300 do 3.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 30 do 400 DEM".

U članku 289. riječi: "2.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM", te riječi: "500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM".

U članku 280. riječi: "2.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM", te riječi: "500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM".

U članku 291. riječi: "800 do 8.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti loo do 1.000 DEM".

U članku 282. riječi: "500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM".

U članku 293. riječi "500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM".

U članku 294. riječi: "500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM".

U članku 295. riječi: "500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM".

U članku 296. riječi: "200 do 2.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 250 DEM".

U članku 297. riječi: "4.500 do 45.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 550 do 2.500 DEM", riječi: "500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM".

U članku 298. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Zabrana iz stavka 1. ovog članka izriće se u trajanju od jednog do šest mjeseci".

Članak 107.

U Zakonu o iskorištavanju zrakoplovnih pristaništa ("Narodne novine", br: 31/73. i 47/89.) u članku 10. riječi: "1.500.000 do 10.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 100 do 650 DEM", riječi: "500.000 do 5.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 30 do 200 DEM".

U članku 11. riječi: "100.000 do 1.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 550 DEM", riječi: "50.000 do 500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti. 50 do 200 DEM".

Članak 108.

U Zakonu o telekomunikacijama ("Narodne novine" broj 18/78, 23/78, 1/83, 24/83, 8/84 i 47/89) u članku 105. u stavku 1. riječi: "3.000.000 do 50.000.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 2.500 do 12.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "500.000 do 5.000.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM".

U članku 106. stavku 1. riječi: "2.000.000 do 20.000.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 2.000 do 10.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "300.000 do 3.000.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 1.000 DEM".

U članku 107. stavku 1. riječi: "150.000 do 5.000.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 300 DEM".

U stavku 2. riječi: "50.000 do 300.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 120 DEM".

U članku 108. stavku 1. riječi: "100.000 do 3.000.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 30 do 200 DEM".

U stavku 2. riječi: "20.000 do 300.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 do 50 DEM".

U članku 109. stavku 1. riječi: "100.000 do 2.000.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 120 DEM".

U stavku 2. riječi: "15.000 do 200.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 5 do 30 DEM".

U članku 110. stavku 1. riječi: "100.000 do 1.000.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 10 do 100 DEM".

U članku 111. stavku 1. riječi: "50.000 do 5.000.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 5 do 50 DEM".

Članak 109.

U Zakonu o sustavima veza ("Narodne novine", br. 53/91.) u članku 135. stavku 1. riječi: "45.000.000 do 450.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 2.500 do 12.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "2.500.000 do 25.000.000 dinara", zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1.200 DEM".

U stavku 3. riječi: "2.500.000 do 25.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM".

U članku 136. stavku 1. riječi: "36.000.000 do 360.000.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1200 do 10.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "2.000.000 do 20.000.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 1.000 DEM".

U članku 137. stavku 1. riječi: "23.000.000 do 230.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1200 do 10.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "1.500.000 do 15.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 900 DEM".

U stavku 3. riječi: "1.500.000 do 15.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 900 DEM".

U članku 138. stavku 1. riječi: "4.500.000 do 45.000.000 dinara", zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 300 DEM".

U stavku 2. riječi: "1.000.000 do 10.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 30 do 250 DEM".

U stavku 3. riječi: "1.000.000 do 10.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 30 do 250 DEM".

U članku 139. riječi: "3.600.000 do 36.000.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 30 do 250 DEM".

U stavku 2. riječi: "750.000 do 7.500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 200 DEM".

U stavku 3. riječi: "750.000 do 7.500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 200 DEM".

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

"Za prekršaj iz točke 2, 5. i 6. stavka 1. počinjenog drugi put, uz novčanu kaznu izreći će se mjera oduzimanja dozvole za radijsku postaju u trajanju do šest mjeseci, a za prekršaj počinjen treći put, uz novčanu kaznu izreći će se mjera trajnog oduzimanja dozvole za radijshu postaju".

U članku 140. stavku 1. riječi: "2.700.000 do 27.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 200 DEM".

U stavku 2. riječi: "1.000.000 do 5.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 120 DEM".

U stavku 3. riječi: "1.000.000 do 5.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 120 DEM".

U članku 141. stavku 1. riječi: "2.300.000 do 23.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 120 DEM".

U stavku 2. riječi: "500.000 do 4.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 do 100 DEM".

U stavku 3. riječi: "500.000 do 4.000.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 do 100 DEM".

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

"Za prekršaj iz točke 1, 5. i 6. stavka 1: počinjenog drugi put uz novčanu kaznu izreći će se mjera oduzimanja dozvole za radijsku postaju u trajanju do šest mjeseci. za prekršaj počinjen treći put, uz novčanu kaznu, izreći će se mjera trajnog oduzimanja dozvole za radijsku postaju".

U članku 142. stavku 1. riječi: "1.000.000 do 10.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 120 DEM".

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Za prekršaj iz točke 1, 6. i 7. stavka 1. počinjenog drugi put uz novčanu kaznu izreći će se mjera oduzimanja dozvole za radijsku postaju u trajanju do šest mjeseci. a za prekršaj počinjen treći put, uz novčanu kaznu izreći će se mjera trajnog oduzimanja dozvole za radijsku postaju".

U članku 143. riječi: "1.000.000 do 10.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 120 DEM".

Članak 110.

U Zakonu o cestama ("Narodne novine", br. 56/91. i 49/92.) u članku 64. stavak 1. riječi: "50.000,00 do 450.000,00 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 900 do 9.000 DEM".

U stavku 2 riječi "5.000,00 do 25.000,00 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 1200 DEM".

U članku 65. stavku 1. riječi: "10.000,00 do 25.000,00 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 300 DEM".

U stavku 2. riječi: "1.000,000 do 15.000,00 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 250 DEM".

Članak 111.

U Zakonu o prijevozu u unutarnjem cestovnom prometu ("Narodne novine", br. 77/92.) u članku 52. stavku 1. riječi: "50.000 do 450.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 900 do 9.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 1200 DEM".

U članku 53. riječi: "50.000 do 150.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "10.000 do 15.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 1200 DEM".

U članku 53. riječi: "50.000 do 150.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 2500 DEM".

U stavku 2. riječi: "10.000 do 15.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 650 DEM".

U članku 54. riječi: "50.000 do 150.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 2.500 DEM".

U članku 55. riječi: "10.000 do 50.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 650 DEM".

U članku 56. riječi: "5.000 do 15.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

Članak 112.

U Zakonu o prijevozu u medunarodnom cestovnom prometu ("Narodne novine", br. 53/91.) u članku 58. riječi "50.000 do 450.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 6.000 do 19.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 1200 DEM".

U članku 59. riječi: "10.000 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 2.500 DEM"

U stavku 2. riječi: "10.000 do 15.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 1200 DEM".

U članku 80. riječi: "10.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 1200 UEM".

U stavku 2. riječi: "5.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 400 DEM".

U članku 61. riječi: "15.000 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "10.000 do 15.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM".

U članku 62. riječi: "5.000 do 15.000 dinara" zamjenjuju Če riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 400 do 1200 DEM".

U stavku 2. riječi: "3.000 do 5.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 650 DEM".

U članku 63. riječi: " 10.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 1200 DEM".

Članak 113.

U Zakonu o utvrđivanju sposobnosti za upotrebu plutajućih objekata na moru i na unutrašnjim vodama ("Narodne novine", br. 18/69., 31/86. i 47/89.) u članku 19. stavku 1. riječi: "3.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarsoj protuvrijednosti 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "300.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 DEM".

U članku 20. u stavku 1. riječi: "1.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 DEM".

U stavku 2. riječi: "150.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 2.500 DEM".

U članku 21. riječi: "300.000 do 150.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 650 DEM".

Članak 114.

U Zakonu o javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom saobračaju ("Narodne novine", br. 45/72., 31/86. i 47/89.) u članku 12. u stavku 1. riječi: "150.000 do 3.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 850 do 2soo DEM".

U stavku 2. riječi: "30.000 do 300.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM".

U stavku 3. riječi: "20.000 do 200.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 950 DEM".

Članak 115.

U Zakonu o zdravstvenom nadzoru nad članovima posade pomorskih brodara i plovila unutrašnje plovidbe ("Narodne novine", br. 41/73., 31/82, 31/86. i 47/89.) u članku 14. stavku 1. riječi: "400.000 do 2.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 850 do 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "40.000 do 200.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijedosti 50 do 250 DEM".

U stavku 3. riječi: "80.000 do 400.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 300 DEM".

U članku 15. riječi: " 10.000 do 400.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1.000 DEM".

Članak 116.

U Zakonu o pomorskom peljarenju ("Narodne novine", br.15/74., 31/86. i 47/89.) u članku 19. stavku 1. riječi: "300.000 do 5.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "80.000 do 200.000 dinara" zamjenjuje se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 1200 DEM".

U članku 20. stavku 1. riječi: "150.000 do 300.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 2.500 DEM"

U članku 21. riječi: "80.000 do 200.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 1200 DEM".

U članku 22. riječi: 40.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 100 do 650 DEM".

U članku 23. riječi: "100.000 do 200.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1.000 DEM".

Članak 117.

U Zakonu o pomorskom i vodnom dobru, lukama i pristaništima ("Narodne novine", br.19/74., 24/74., 39/74., 39/75_ 17/77., 18/81., 31/86. i 47/89.) u članku 80a. stavku 1. riječi: "500.000 do 5.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 500 do 2.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "100.000 do 1.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM".

U članku 81. stavku 1. riječi: "300.000 do 2.000.000 dinara" zamjenjuju se rijeoima: "u dinarskoj protuvrijednosti 400 do 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "100.000 do 300.000" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 2.000 DEM".

U članku 82. stavku 1. riječi: "200.000 do 1.500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 400 do 2.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "50.000 do 200.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM".

U članku 83. stavku 1. riječi: "100.000 do 500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 400 do 2.000 DEM".

U članku 84. riječi: "30.000 do 300.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 950 DEM".

U članku 85. riječi: "30.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 650 DEM".

U članku 86. riječi: "20.000 do 60.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 400 DEM".

Članak 118.

U Zakonu o sigurnosti plovidbe na moru i unutrašnjim vodama ("Narodne novine", br. 40/78., 28/83., 31/86., 24/87. i 47/89.) u članku 61. stavku 1. riječi: "200.000 do 4.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 2500 DEM".

U stavku 2. riječi: "50.000 do 250.000 dinara" zamjenjuju se rijećima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 1200 DEM".

U stavku 3. riječi: "50.000 do 200.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 1200 DEM".

U članku 62. stavku 1. riječi: "50.000 do 500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 1200 DEM".

U stavku 2. riječi: "50.000 do 200.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 1200 DEM".

U članku 63. stavku 1. riječi: "50.000 do 250.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "50.000 do 250.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 400 do 2.000 DEM".

U stavku 3. riječi: "50.000 do 300.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 400 do 2.000 DEM".

U članku 64. riječi: "50.000 do 250.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 2.000 DEM".

U članku 65. riječi: "15.000 do 200.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 1200 DEM".

Članak 119.

U Zakonu o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi ("Narodne novine", br. 53/91.) u članku 1023. stavku 1. riječi: "45.000 do 450.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 19.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "2.500 do 25.000 dinara" zsmjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 1200 DEM".

U članku 1024. stavku 1. riječi: "40.000 do 400.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 500 do 15.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "2.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 1200 DEM".

U članku 1025. stavku 1. riječi: "2.500 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "1.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 1200 DEM".

U članku 1028. riječi: "1.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 2500 DEM".

U članku 1027. stavku 1. riječi: "1.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 2.500 DEM".

U članku 1028. stavku 1. riječi: "1.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 2.500 DEM".

U članku 1029. stavku 1. riječi: "1.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 2.500 DEM".

U članku 1030. stavku 1. riječi: "500 do 2.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 1200 DEM".

U stavku 2. riječi: "500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 2000 DEM".

U članku 1031. riječi: "500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 2.000 DEM".

U članku 1032. riječi: "500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 2.000 DEM".

U članku 1033. riječi: "300 do 3.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 2.500 DEM".

U članku 1034. stavku 1. točki 1. riječi: "500 do 5.000 dinara" zamjenjuju su riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 2.500 DEM".

U stavku 1. točki 2. riječi: "300 do 3.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 2.500 DEM".

Članak 120.

U Zakonu o obalnom moru i epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 53/91.) u članku 31. stavku 1. riječi: "najmanje 5.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 19.000 DEM".

U stavku 3. riječi: "najmanje 500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 1200 DEM".

U članku 32. stavku 1. riječi: "1.000.000 do 10.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 2.500 DEM".

U stavku 2. i 3. riječi: "20.000 do 200.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 2.000 DEM".

U članku 33. stavku 1. riječi: "1.000.000 do 10.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 2.500 DEM".

U stavku 2. i 3. riječi: "200.000 do 2.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 1200 DEM".

U članku 34. stavku 1. riječi: "500.000 do 5.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "100 do 500 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dmarskoj protuvrijednosti 300 do 1200 DEM".

U članku 35. stavku 1. riječi: "1.000.000 do 10.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 2.500 DEM".

U stavku 2. i 3. riječi: "do 2.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1200 DEM".

Članak 121.

U Zakonu o zaštiti arhivske građe i arhivima ("Narodne novine", br. 25/78., 31/86, 47/86. i 47/89.) u članku 75. stavku 1. riječi: "5.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1200 DEM".

U stavku 2. riječi: "500.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 250 DEM".

U članku 76. stavku 1. riječi: "500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 DEM".

Članak 122.

U Zakonu o zaštiti spomenika hulture ("Narodne novine", br. 7/67.,13/87., 31/86., 47/86., 47/89. i 19/91.) u članku 74. stavku 1. riječi: "50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000.000 dinara" i "500.000 dinara" zsmjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti "2500 DEM" i "1200 DEM".

Članak 123.

U Zakonu o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika ("Narodne novine", br. 21/86. i 33/89.) u članku 65. stavku 1. riječi: "500.000 dinara" zamjenjuju sa riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 400 DEM".

U stavku 2. riječi: "5.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 1200 DEM".

U stavku riječi: "500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 400 DEM".

U članku 66. stavku 1. riječi: "100.000 do 1.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1200 do 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "50.000 do 500.000 dinara" zamjenjuju se riječima· "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 650 DEM".

Članak 124.

U Zakonu o bibliotećnoj djelatnosti i bibliotekama ("Narodne novine", br. 25/73_ 31/86_ 47/86. i 47/89.) u članku 59. stavku 1 riječi: "500.000 do 5.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 1200 DEM".

U stavku 2. riječi: "50.000 do 500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 250 DEM".

U članku 60. stavku 1. riječi: "500.000 do 5.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1200 do 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "500.000 do 5.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 250 DEM".

U članku 61. stavku 1. riječi: "50.000 do 300.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 650 DEM".

U stavku 2. riječi: "10.000 do 30.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 120 DEM".

Članak 125.

U Zakonu o muzejskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 12/77., 31/86., 47/86. i 47/89.) u članku 53. stavku 1. riječi: "5.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1200 DEM".

- U stavku 2. riječi: "500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 DEM".

U stavku 3. riječi: "10.000.000 dinara" i "2.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 2.500 DEM i "1200 DEM".

Članak 126.

U Zakonu o izdavačkoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 28/83. i 47/89.) u članku 56. stavku 1. riječi: "1.500.000 do 15.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1200 do 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "300.000 do 1.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 250 DEM".

U članku 57. stavku 1. riječi: "500.000 do 5.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 1200 DEM".

U stavku 2. riječi: "50.000 do 500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 250 DEM".

U članku 58. stavku 1. briše se točha 1., a riječi: "500.000 do 5.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 650 DEM".

U stavku 2. riječi: "50.000 do 500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 120 DEM".

Članak 59. briše se.

Članak 127.

U Zakonu o kinematografiji ("Narodne novine", br. 47/80., 20/90. i 53/90.) u članku 38a. stavku 1. riječi: "100.000 do 200.000 dinara" zamjenjuju se rifećima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1.200 do 2.500 DEM".

U članku 38a. stavku 2. riječi: "1.000 do 3.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 1.200 DEM".

U članku 38b. stavku 1. riječi: "15.000 do 30.000 dinara" zamjenjuju se riječimak "u dinarskoj protuvrijednosti 1.200 do 2.500 DEM".

U članku 38c. stavku 1. riječi: "15.000 do 30.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1.200 do 2.500 DEM".

U članku 38c. stavku 3. riječi: "15.000 do 30.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1.200 do 2.500 DEM".

U članku 88c. stavku 5. riječi: "1.000 do 3.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 1.200 DEM".

U članku 38d. stavku 1. riječi: "10.000 do 15.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1.200 do 2.500 DEM".

U članku 38d. stavku 2. riječi: "500 do 1.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 1.200 DEM".

U članku 38e. riječi: "10.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskof protuvrijednosti 1.200 do 2.500 DEM".

U članku 38f. stavku 1. riječi: "1.000 do 2.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 650 DEM".

U članku 38f. stavku 2. riječi: "500 do 700 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM".

Članak 38g. briše se.

U članku 38h. stavku 1. riječi: "1.000 do 2.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 650 DEM", a riječ: "Jugoslaviju" zamjenjuje se riječima: "Republiku Hrvatsku".

U članku 38h. stavku 2. riječi: "200 do 500 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskOj protuvrijednosti 120 do 250 DEM".

U članku 38i. stavku 1. riječi: "1.000 do 2.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 1200 DEM".

U članku 38i. stavku 2. riječi: "500 do 1.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 650 DEM".

Iza članka 38i. dodaje se članak 38j. koji glasi:

Članak 38j.

Za prekršaj iz članka 38a_ 38c. i 38d počinjenog drugi put uz novčanu kaznu izreći će se mjera oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti u trajanju do šest mjeseci, a za prekršaj počinjen treći put, uz novčanu kaznu izreći će se mjera trajnog oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti".

Članak 128.

U Zakonu o srednjem školstvu ("Narodne novine", br. 19/92.) u članku 91. stavku 1. riječi: "50.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 500 DEM".

U stavku 2. riječi: "10.000 do 30.000 dinara" zamfenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 100 do 250 DEM".

Članak 129.

U Zakonu o osnovnom školstvu ("Narodne novine", br. 59/90.) u članku 95. stavku 1. riječi: "10.000 do 50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 250 DEM".

U stavku 2. riječi: "1.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 do 75 DEM".

U članku 96. riječi: "1.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 do 75 DEM".

Članak 130.

U Zakonu o udžbenicima ("Narodne novine", br. 3/78.) u članku 40. stavku 1. riječi: "10.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 1200 DEM".

U članku 40. stavku 2. riječi: "5.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 400 DEM".

Članak 131.

U Zakonu o prosvjetnoj inspekciji ("Narodne novine", br. 5/81., 31/86., 39/87. i 47/89.) u članku 35. stavku 1. riječi: "300.000 do 2.000.000 dinara" zamjenuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 400 do 900 DEM".

U stavku 2. riječi: "200.000 do 500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 400 DEM".

Članak 132.

U Zakonu o javnom informiranju ("Narodne novine" br. 22/92.) u članku 62. stavku 1. riječi: "150.000 do 250.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 750 do 2.000 DEM).

U stavku 2. riječi: "15.000 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 75 do 200 DEM".

U članku 63. stavku 1. riječi: "100.000 do 150.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 500 do 1.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "10.000 do 15.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 100 DEM".

U članku 66. stavku 12. riječi: "150.000 do 250.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 2.000 DEM".

U članku 66. stavku 13. riječi: "15.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 75 do 200 DEM".

Iza članka 66. dodaje se članak 66a. koji glasi: "Članak 66a.

Za prekršaj iz članka 62. i članka 66. stavka 12. točke 1. počinjenog drugi put uz novčanu kaznu izreći će se mjera oduzimanja dozvole žte obavljanje djelatnosti u trajanju do šest mjeseci, a za prekršaj počinjen treći put, uz novčanu kaznu izreći će se mjera trajnog oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti".

Članak 133.

U Zakonu o unošenju i raspačavanju inozemnih sredstava javnog komuniciranja i o inozemnoj informativnoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 53/91) u članku 66. stavku 1. riječi: "450.000 do 2.500.000 dinara" ža.mjenuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 2500 DEM".

U stavku 2. riječi: "25.000 do 450.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 250 DEM".

U stavku 3. riječi: "25.000 do 450.000 dinara" zamjenuju se riječinla: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 2.500 DEM".

U članku 67. stavku 1. riječi: "150.000 do 700.000 dinara" . zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 600 DEM".

U članku 68. stavku 1. riječi: "450.000 do 2.500.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 2.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "25.000 do 450.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 250 DEM".

U članku 69. riječi: "450.000 do 2.500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 2.500 DEM", a riječi: "25.000 do 450.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 2.500 DEM".

Iza članka 69. dodaje se članak 69a. koji glasi:

"Članak 69a.

Za prekršaj iz članka 66. stavka 1. i 3., članka 67. stavka 1., članka 68. stavka 1. i članka 69. počinjenog drugi put uz novčanu kaznu izreći će se mjera oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti u trajanju do šest mjeseci, a za prekršaj počinjen treći put, uz novčanu kaznu izreći će se mjera trajnog oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti".

Članak 134.

U Zakonu o upravnoj inspekciji ("Narodne novine", br. 17/86. i 47/90.) u članku 39. stavak 1. riječi: "2.000,00 do 5.000,00 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 400 do 650 DEM".

Članak 135.

U Zakonu o matičnim knjigama ("Narodne novine", br. 54/74_ 41/81., 47/89. i 39/92.) u članku 39. stavku 1. riječi: "50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 DEM".

U stavku 2. riječi: "500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 DEM". a riječi: "50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 DEM".

Članak 136.

U Zakonu o osobnom imenu ("Narodne novine", br. 69/92.) u članku 14. riječi: "10.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 300 DEM".

Članak 137.

U Zakonu o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 55/90.) u članku 27. riječi: "5.000 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 300 DEM".

U stavku 2. riječi: "1.000 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 do 50 DEM".

U stavku 3. riječi: "1.500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 50 DEM".

U stavku 4. riječi: "1.000 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 do 50 DEM".

U stavku 5. riječi: "1.000 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 do 50 DEM".

U članku 28. riječi: "5.000 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 300 DEM", a riječi: "1.000 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 do 50 DEM".

U članku 28. zakona dodaje se stavak 2. koji glasi: "Za prekršaj iz članka 27. počinjen drugi puta, uz novčanu kaznu izreći će se mjera oduzimanja dozvole za obavIjanje djelatnosti u trajanju do šest mjeseci, a za prekršaj počinjen treći puta uz novčanu kaznu izreći će se mjera trajnog oduzimanja dozvote za obavljanje djelatnosti".

Članak 138.

U Zakonu o pravnom poloiaju vjerskih zajednica ("Narodne novine", br. 14/78. i 47/89.) u članku 28. riječi:

"500.000 do 5.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 300 DEM".

Članak 139.

U Zakonu o političkim organizacijama ("Narodne novine", br.19/90. 28/90., 59/90. i 2/91.) u članku 32. stavku 1. riječi: "5.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 300 DEM".

U stavku 2. riječi: "1.000 do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 15 do 50 DEM".

Članak 140.

U Zakonu o društvenim organizacijama i udruženjima građana ("Narodne novine", br. 7/82., 5/85., 47/89. i 2/90.) u članku 54. stavku 1. riječi: "50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 DEM".

U stavku 2. riječi: "100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 DEM".

U članku 55. stavku 1. riječi: "250.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 DEM".

U stavku z. riječi: "100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 DEM".

U članku 56. stavku 1. riječi: "150.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 DEM".

U stavku 2. riječi: "50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 DEM".

U članku 57. riječi: "100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 DEM".

U članku 58. riječi: "100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 DEM".

Članak 141.

U Zakonu o izvršenju sanhcija izrečenih za krivična djeta, privredne prijestupe i prekršaje ("Narodne novine", br. 21/74., 39/74., 55/88. i 19/90.) u članku 278. stavak 1. riječi: "do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednostf 120 do 400 DEM".

U stavku 2. riječi: "do 15.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 550 DEM".

U stavku 3. riječi: "do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U članku 293. stavku 5. riječi: "do 10.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 db 350 DEM".

U članku 294. stavku 2. riječi: "do 10.000 dinara" zanljenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 350 DEM".

U članku 298. stavku 1. riječi: "do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 750 DEM".

U stavku 2. riječi: "do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

U članku 373. riječi: "do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 750 DEM".

U članku 373a. riječi: "od 20.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM".

U stavku 2. riječi: "od 5.000 do 15.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

Članak 142.

U Zakonu o eksproprijaciji ("Narodne novine", br. 26/87. 30/86. i 73/91.) u članku 66. stavak 1. riječi: " 10.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 4.000 do 6.000 DEM".

U stavku 2. riječi: "1.000 do 3.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 DEM do 1200 DEM".

U članku 67. riječi: "1.000 do 2.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM".

Članak 143.

U Zakonu o privremenom horištenju stanova ("Narodne novine", br. 66/91) u članku 11. stavku 1. riječi: "500.000 do 1.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 1.000 do 2.500 DEM". a riječi: "10.000 do 30.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 6.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "10.000 do 30.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 650 DEM".

U članku 12: riječi: "5.000 do 50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 400 DEM". ,

Članak 144.

U Zakonu o prometu zemljišta i zgrađa ("Narodne novine", br. 52/73.) u članku 54. stavku 1. riječi: "100.000 do 1.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 3.000 do 6.500 DEM".

U stavku 2. riječi: "do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 3.000 DEM".

U članku 55. riječi: "do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 3000 DEM".

Članak 145.

U Zakonu o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 14/78. i 47/89.) u članku 23. stavku 1. riječi: "500.000 do 2.000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 1200 DEM".

U stavku 2. riječi: "100.000 do 200.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 200 DEM".

Članak 146.

Iznosi novčanih kazni iz članka 2. do članka 145. ovoga Zakona revalorizirat će se po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne.

Izuzetno od odredbe stavha 1. ovoga članka, iznosi novčanih kazni hoje ovlaštena službena osoba naplaćuje na mjestu izvršenja prekršaja. revalorizirat će se po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske svahog prvoga dana u tekućem mjesecu.

Nadležno ministarstvo utvrdit če visinu novčane kazne iz stavka 2. ovoga članka i o tome obavijestiti ovlaštene službene osobe svakog prvoga dana u tekućem mjesecu.

Članak 147.

Na dan stupanja na šnagu ovogte Zakona prestaje važiti Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prehrgaje ("Narodne novine", br. 47/89.).

Članak 148.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 740-03/93-01/01

Zagreb, 24. ožujka 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić; v. r.