Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za travanj 1993. godine

NN 26/1993 (1.4.1993.), Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za travanj 1993. godine

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 16. stavka 1. i članka 67. stavka 1. točke 11. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske (" Narodne novine", broj 74/92.). Savjet Narodne banke Hrvatske, na sjednici održanoj 1. travnja 1993. donio je

ODLUKU

o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za travanj 1993. godine

I.

Eskontna stopa Narodne banke Hrvatske za travanj 1993. godine iznosi 25,0%

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1993. godine.

O. br. 119/93.

Zagreb, 1. travnja 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.