Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj odgodi vraćanja dijela kredita odobrenih iz primarne emisije pravnim osobama koje su pretrpjele štetu od ratnih razaranja

NN 26/1993 (1.4.1993.), Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj odgodi vraćanja dijela kredita odobrenih iz primarne emisije pravnim osobama koje su pretrpjele štetu od ratnih razaranja

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 15. i članka 67. stavka 1. točke 10) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92.), Savjet Narodne banke Hrvatske, na sjednici održanoj 1. travnja 1993. donio je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o privremenoj odgodi vraćanja dijela kredita odobrenih iz primarne emisije pravnim osobama koje su pretrpjele štetu od ratnih razaranja

I.

U Odluci o privremenoj odgodi vraćanja dijela kredita odobrenih iz primarne emisije pravnim osobama koje su pretrpjele štetu od ratnih razaranja ("Narodne novine". broj 35/82.) u točki VI. stavku 1. riječi "31. ožujka 1993. godine" zamjenjuju se riječima "31. svibnja 1993. godine".

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1993. godine.

O. br. 121/93.

Zagreb, 1. travnja 1993.

Predsjednik Savjeta Nsrodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.