Ukaz o proglašenju Zakona o računanju vremena

NN 27/1993 (6.4.1993.), Ukaz o proglašenju Zakona o računanju vremena

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske. donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o računanju vremena

Proglašavam Zakon o računanju vremena, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 26. ožujka 1993.

Broj: PA4-16/1-93.

Zagreb, 31. ožujka 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o računanju vremena

Članak 1.

U Republici Hrvatskoj vrijedi vrijeme koje odgovara svjetskom usklađenom vremenu uvećanom za jedan sat (srednjoeuropsko zonsko vrijeme).

Članak 2.

U odnosu prema vremenu iz članka 1. ovoga Zakona uvodi se ljetno računanje vremena pomicanjem za jedan sat unaprijed. Ljetno računanje vremena uvodi se posljednjega tjedna u ožujku, odnosno prvoga tjedna u travnju, a završava posljednjega tjedna u rujnu, odnosno prvoga tjedna u listopadu. Vlada Republike Hrvatske će najkasnije tri mjeseca prije početka ljetnoga računanja vremena odrediti, u okviru razdoblja utvrđenoga stavkom 2. ovoga članka, dan i trenutak prelaska na ljetno računanje vremena i dan i trenutak pomicanja na vrijeme iz članka 1. ovoga Zakona.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dane objave u "Narodnim novinama". .

Klasa: 960-02/92-01/02

Zagreb, 26. ožujka 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.