Odluka o imenovanju predsjednika Vlade Republike Hrvatske

NN 28/1993 (10.4.1993.), Odluka o imenovanju predsjednika Vlade Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 98. alineje 3. Ustava Republike Hrvatske, dana 3. travnja 1993. donosim

ODLUKU

o imenovanju predsjednika Vlade Republike Hrvatske

1. Za predsjednike Vlade Republike Hrvatske imenuje se NIKICA VALENTIĆ.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: PA8-56/1-93.

Zagreb, 3. travnja 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman. v. r.