Odluka o razrješenju dužnosti člana Odbora za zakonodavstvo

NN 43/1993 (10.5.1993.), Odluka o razrješenju dužnosti člana Odbora za zakonodavstvo

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 35. stavka 2. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 4. svibnja 1993. donio je

ODLUKU

o razrješenju dužnosti člana Odbora za zakonodavstvo

Razrješava se dužnosti član Odbora za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske IVICA VRKIĆ.

Klasa: 021-03/93-03/02

Zagreb, 4. svibnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.