Odluka o izboru člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

NN 43/1993 (10.5.1993.), Odluka o izboru člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 89. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 4. svibnja 1993., donio je

ODLUKU

o izboru člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Za člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, bira se IVICA VRKIĆ.

Klasa: 021-03/93-03/04

Zagreb, 4. svibnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.