Odluka o imenovanju člana Vijeća Hrvatske radio-televizije

NN 43/1993 (10.5.1993.), Odluka o imenovanju člana Vijeća Hrvatske radio-televizije

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, članka 35. stavka 2. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske i članka 12. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj radio-televiziji ("Narodne novine", br. 43/92. - proćišćeni tekst). Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 4. svibnja 1993., donio je

ODLUKU

o imenovanju člana Vijeća Hrvatske radio-televizije

Za člana Vijeća Hrvatske radio-televizije imenuje se IVICA VRKIĆ.

Klasa: 119-02/93-01/04

Zagreb, 4. svibnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.