Ukaz

NN 47/1993 (21.5.1993.), Ukaz

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 2. Ustava Repuhlike Hrvatske i članka 15. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodike novine", broj 53/91) donosirn

UKAZ

kojim postavljam gospodina MLADENA JURIČIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Albaniji.

Broj: PA 12-8/3-93.

Zagreb, 13 svibnja 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.