Ispravak Odluke o visini naknade za ceste što se plaća na cestovna motorna vozila s pogonom na plin

NN 54/1993 (7.6.1993.), Ispravak Odluke o visini naknade za ceste što se plaća na cestovna motorna vozila s pogonom na plin

OBJAVE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o visini naknade za ceste što se plaća na cestovna motorna vozila s pogonom na plin objavljene u "Narodnim novinama", br. 50 od 28. svibnja 1993. godine, te se daje

ISPRAVAK

Odluke o visini naknade za ceste što se plaća na cestovna motorna vozila s pogonom na plin

U članku 3. umjesto riječi "broda" treba stajati riječ "boda", a iza broja "25" treba stajati točka.

Zagreb, 3. lipnja 1993.

Glavni i odgovorni urednik

Marijan Prus, v. r.