Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj, sa sjedištem u Oslu

NN 55/1993 (10.6.1993.), Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj, sa sjedištem u Oslu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 10. stavka 3. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine", broj 53/91), na prijedlog Vlade Republike Hrvatske; donosim

ODLUKU

o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj, sa sjedištem u Oslu

l. Osniva se Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj, sa sjedištem u Oslu.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj : PA 12-26/1-93.

Zagreb, 31. svibnja 1993

Pedsjednik Republilke Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v r.