Zakon o dopuni Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika

NN 58/1993 (18.6.1993.), Zakon o dopuni Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 2. lipnja 1993. godine.

Broj : PA4-41/1-93.

Zagreb, 10. lipnja 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o dopuni Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika

Članak 1.

U Zakonu o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika ("Narodne novine", br. 60/92. i 75/92.) u članku 4. petom retku iza riječi "Vlada", dodaju se riječi: "kao i za župana, gradonačelnika Grada Zagreba, podžupana i zamjenika gradonačelnika Grada Zagreba".

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa :120-02/93-01 / 11

Zagreb, 2. lipnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.