Zakon o izmjenama zakona koji sadrže nazivlje javno tužilaštvo

NN 58/1993 (18.6.1993.), Zakon o izmjenama zakona koji sadrže nazivlje javno tužilaštvo

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama zakona koji sadrže nazivlje javno tužilaštvo

Proglašavam Zakon o izmjenama zakona koji sadrže nazivlje javno tužilaštvo, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 2. lipnja 1993. godine.

Broj : PA4-42/ 1-93.

Zagreb, 10. lipnja 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjenama zakona koji sadrže nazivlje javno tužilaštvo

Članak 1.

U Zakonu o javnom tužilaštvu ("Narodne novine", br. 17/77, 17/86, 27/89, 16/90, 41/90, 14/91, 66/91, 22/92 i 39/92.) naziv Zakona mijenja se i glasi: "Zakon o državnom odvjetništvu". U Zakonu o teritorijalnoj nadležnosti i sjedištima općinskih i okružnih javnih tužilaštava ("Narodne novine", br. 25/77, 50/78. i 3/81) naziv Zakona mijenja se i glasi: "Zakon o teritorijalnoj nadležnosti i sjedištima državnih odvjetništava".

Članak 2.

U zakonima iz članka 1. ovoga Zakona te u drugim zakonima i propisima riječi: "javno tužilaštvo", "javnotužilačka funkcija" i "javni tužilac" zamjenjuju se riječima: "državno odvjetništvo", "državnoodvjetnička dužnost" i "državni odvjetnlk" u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 712-01 /93-01 /01

Zagreb, 2. lipnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.