Uredba o korištenju sredstava za subvencioniranje stanarine i podstanarine

NN 58/1993 (18.6.1993.), Uredba o korištenju sredstava za subvencioniranje stanarine i podstanarine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. lipnja 1993. godine donijela

UREDBU

o korištenju sredstava za subvencioniranje stanarine i podstanarine

Članak 1.

Sredstva za subvencioniranje stanarine i podstanarine koja se izdvajaju temeljem Zakona o prestanku važenja Zakona o izdvajanju i raspoređivanju sredstava za zadovoljavanje stambenih potreba ("Narodne novine", broj 9/91, 73/91, 43/92, 6/93 i 57/93) koriste se:

- 50% za subvencioniranje stanarine i podstanarine socijalno ugroženog pučanstva,

- 50% za obnavljanje i izgradnju građevinskih objekata koji su, kao posljedica oružanih sukoba, oštećeni ili porušeni. ·

Zavod za platni promet dostavlja sredstva namijenjena za obnavljanje i izgradnju građevinskih objekata koji su, kao posljedica oružanih sukoba, oštećeni ili porušeni, Hrvatskoj kreditnoj banci za obnovu.

Članak 2.

U ratom ugroženim područjima Zavod za platni promet dostavlja sredstva za obnavljanje i izgradnju građevinskih objekata koji su, kao posljedica oružanih sukoba, oštećeni ili porušeni, fondu u stambenom gospodarstvu, na poseban način. Ratom ugrožena područja iz stavka 1. ovoga članka su područja koja su do stupanja na snagu Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 90/92) obuhvaćala područja ranijih općina i to: Delnice, Duga Resa, Đakovo, Gospić, Jastrebarsko, Karlovac, Nova Gradiška, Osijek, Pakrac, Podravska Slatina, Virovitica, Sinj, Sisak, Šibenik, Valpovo, Vinkovci, Zadar, Ogulin, Novska, Daruvar, Slavonski Brod, Dubrovnik, Ploče, Otočac, Bjelovar, Grubišno Polje, Našice, Županja i Biograd na moru.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje vrijediti Uredba o korištenju sredstava za subvencioniranje stanarine i podstanarine ("Narodne novine", br. 71/92).

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 27. lipnja 1993. godine.

Klasa: 371-04/92-01/04

Urbroj : 5030112-93-1

Zagreb, 17. lipnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.