Ukaz kojim se postavlja dr. Ivica Maštruko za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Cipar, sa sjedištem u Rimu.

NN 59/1993 (24.6.1993.), Ukaz kojim se postavlja dr. Ivica Maštruko za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Cipar, sa sjedištem u Rimu.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99 stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 15. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine" broj 53/91) donosim

UKAZ

kojim se postavlja dr. IVICA MAŠTRUKO za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Cipar, sa sjedištem u Rimu.

Broj: PA 12-30/2-93.

Zagreb, 2. lipnja 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.