Odluka o proglašenju Ustavnog zakona o izmjenama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

NN 62/1993 (1.7.1993.), Odluka o proglašenju Ustavnog zakona o izmjenama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 142. Ustava Republike Hrvatske, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 24. lipnja 1993., donio je

ODLUKU

o proglašenju Ustavnog zakona o izmjenama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

Proglašava se i stupa na snagu Ustavni zakon o izmjenama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske kojeg je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 24. lipnja 1993.

Klasa: 012-02/93-01/01

Zagreb, 24. lipnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


USTAVNI ZAKON

o izmjenama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

Članak 1.

U Ustavnom zakonu za provedbu Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 34/92 - pročišćeni tekst i 91/92.) u članku 3. stavku 1. riječi: "do 31. prosinca 1993. godine" zamjenjuju se riječima: "do 30. lipnja 1994. godine".

Članak 2.

U članku 4. riječi: "do 31. prosinca 1993. godine" zamjenjuju se riječima: "do 30. lipnja 1994. godine".

Članak 3.

U članku 9. riječi: "do 30. lipnja 1993. godine" zamjenjuju se riječima: "do 31. prosinca 1993. godine".

Članak 4.

Ovaj Ustavni zakon stupa na snagu kad ga proglasi Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske.

Klasa: 012-02/93-01/01

Zagreb. 24. lipnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.