Zakon o plaćanju doplatne marke "Spsite djecu Hrvatske" u unutarnjem poštanskom prometu

NN 75/1993 (13.8.1993.), Zakon o plaćanju doplatne marke "Spsite djecu Hrvatske" u unutarnjem poštanskom prometu

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o plaćanju doplatne marke "Spsite djecu Hrvatske" u unutarnjem poštanskom prometu

Proglašavam Zakon o plaćanju doplatne marke "Spasite djecu Hrvatske" u unutarnjem poštanskom prometu, kojeg je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 29. srpnja 1993. godine.

Broj : PA4-68/ 1-93.

Zagreb, 5. kolovoza 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tudman, v. r.


ZAKON

o plaćanju doplatne marke "Spasite djecu Hrvatske" u unutarnjem poštanskom prometu

Članak 1.

U cilju prikupljanja sredstava za pomoć djeci poginulih branitelja i civila u Domovinskom ratu Hrvatske i promičbe Dobrotvorne akcije "Spasite djecu Hrvatske", plaćat će se u razdoblju od 1. do 30. studenoga 1993. godine na sve poštanske pošiljke u unutarnjem poštanskom prometu, osim dnevnog tiska i časopisa, doplatna marka "Spasite djecu Hrvatske", u visini od 50% nominalne vrijednosti prve stope pisma i unutarnjem poštanskom prometu.

Članak 2.

Organizacija Caritas, Hrvatski Crveni križ i druge humanitarne organizacije oslobađaju se od plaćanja doplatne marke iz članka 1. ovoga Zakona.

Članak 3.

Prihod od prodanih doplatnih maraka iz članka 1. ovoga Zakona, uplaćuje se na račun Dobrotvorne akcije "Spasite djecu Hrvatske".

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 344-02/93-02/08

Zagreb, 29. srpnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.