Pravlnik o izmjenama Pravilnika o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u 1993/94. školskoj godini

NN 75/1993 (13.8.1993.), Pravlnik o izmjenama Pravilnika o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u 1993/94. školskoj godini

MINISTARSTVO KULTURE I PROSVJETE

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o srednjem školstvu ("Nasodne novine", br.19/92. i 27/93), ministar kulture i prosvjete donosi

PRAVILNIK

o izmjenama Pravilnika o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u 1993/94. školskoj godini

Članak 1.

U Pravilniku o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u 1993/94. školskoj godini ("Narodne novine", br. 61/93) u članku 2. stavku 1. riječi: "6. rujna 1993. godine" zamjenjuju se riječima: "13. rujna 1993. godine", a u stavku 2. alineji 1. riječi: "6. rujna" zamjenjuju se riječima: "13. rujna".

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-03/93-01-17

Urbroj : 532-02/3-93-11

Zagreb, 27. srpnja 1993.

Ministar kulture i prosvjete mr.

Vesna Girardi - Jurklć, v. r.