Podatak o vrijednosti boda za plaćanje naknada za pokriće troškova za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina

NN 75/1993 (13.8.1993.), Podatak o vrijednosti boda za plaćanje naknada za pokriće troškova za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina

OBJAVE

Na osnovi točke X. stavak 2. Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina ("Narodne novine" br. 49/92) objavljuje se

PODATAK

o vrijednosti boda za plaćanje naknada za pokriće troškova za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina

1. U smislu Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina ("Narodne novine" br. 49/92) 1 bod vrijedi 12 HRD.

2. Bod će se obračunavati u smislu točke 1. ovog Podatka od dana objavljivanja u "Narodnim novinama".

Klasa: 383-02/93-01/12

Urbroj : 558-06/1-93-2

Zagreb, 5. kolovoza 1993.

Direktor

Aleksandar Čaklovič, dipl. ing., v. r.