Podatak o vrijednosti boda za plaćanje naknade za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, pregleda etalona, uzoraka referentnih tvari i mjerila

NN 75/1993 (13.8.1993.), Podatak o vrijednosti boda za plaćanje naknade za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, pregleda etalona, uzoraka referentnih tvari i mjerila

OBJAVE

Na osnovi točke VIII. stavak 2. Odluke o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, pregleda etalona, uzoraka referentnih tvari i mjerila ("Narodne novine" (br. 49/92) objavljuje se:

PODATAK

o vrijednosti boda za plaćanje naknade za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, pregleda etalona, uzoraka referentnih tvari i mjerila

1. U smislu Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova ispitivanja mjerila, pregleda etalona,uzoraka referentnih tvari i mjerila ("Narodne novine" br. 49/92) jedan bod vrijedi 12 HRD.

2. Bod će se obračunavati u smislu točke 1. ovog Podatka od dana objavljivanja u "Narodnim novinama".

Klasa: 383-02/93-01/12

Urbroj : 558-06/ 1-93-2

Zagreb, 05. kolovoza 1993.

Direktor

Aleksandar Čaklović, dipl. ing., v. r.