Odluka o izboru dopredsjednika Odbora za ljudska prava i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina

NN 76/1993 (16.8.1993.), Odluka o izboru dopredsjednika Odbora za ljudska prava i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 75. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 30. srpnja 1993., donio je

ODLUKU

o izboru dopredsjednika Odbora za ljudska prava i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina

Za dopredsjednika Odbora za ljudska prava i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina bira se IVAN VRKIĆ.

Klasa: 021-03/93-03/07

Zagreb, 30. srpnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.