Popis ovlaštenih revidenata

NN 83/1993 (10.9.1993.), Popis ovlaštenih revidenata

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o građenju ("Narodne novine", broj 77/92, 82/92 i 26/93), ministar graditeljstva i zaštite okoliša objavljuje popis ovlaštenih revidenata

1. Za područje mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih i zidanih konstrukcija

- prof. dr. DRAŽEN ANIČIĆ. dipl. inž. grad.. Institut gradevinarstva Hrvatske, Zagreb. J. Rakuše b. b.

- KREŠIMIR FEGIĆ, dipl. inž građ., Statički projektni ured "G and F", Zagreb, Ilica 281

- prof. dr. ANTE MIHANOVIĆ, dipl. inž. grad., Gradevinski fakultet, Split, Matice hrvatske 15

- dr. IVO PODHORSKY, dipl. inž. grad.. Institut građevinarstva Hrvatske. Zagreb

- prof. dr. VESELIN SIMOVIĆ, dipl. inž. građ., Gradevinski fakultet Sveućilišta u Zagrebu, Kačićeva 26

- mr. MIHAELA ZAMOLO, dipl. inž. grad., Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb

2. Za područje mehanićke otpornosti i stabilnosti metalnih konstrukcija

- dr. FRANJO TURČIĆ, dipl. inž. grad., Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb

- BORIS VRANJEŠ, dipl. inž. građ., "Metalprojekt", Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 24

3. Za područje mehanićke otpornosti i stabilnosti drvenih konstrukcija

- prof. dr. ZVONIMIR ŽAGAR, dipl. inž. grad., Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

4. Za područje mehaničke otpornosti i stabilnosti nasutih građevina, temelja i stabilizacija klizišta

- prof. dr. EDVARD PAVLOVEC. dipl. inž. građ., Gradevinski fakultet, Rijeka, V. C. Emina 5

- prof. dr. FRANJO VERIĆ, dipl. inž. građ., Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

5. Za područje zaštite od buke i vibracija

- DRAŽEN JURAČIĆ, dipl. inž. arh., Arhitektonski fakultet Sveućilišta u Zagrebu, Kačićeva 26

6. Za područje uštede energije i toplinske zaštite

- mr. VLADIMIR ŠIMETIN, dipl. inž. građ.. Institut gradevinarstva Hrvatske, Zagreb.

Klasa: 361-08/93-01/49

Zagreb, 25. kolovoza 1993.

Ministar graditeljstva i zaštite okoliša

Zlatko Tomćić, dipl. inž. grad., v. r.