Zakon o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi

NN 94/1993 (20.10.1993.), Zakon o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravni i upravi, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 8. listopada 1993. godine.

Broj : PA4-90/ 1-93.

Zagreb, 18. listopada 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi

Članak 1.

U Zakonu o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", br. 90/92.) u članku 85. riječi: "u roku od 8 mjeseci od dana konstituiranja" zamjenjuju se riječima: "najkasnije do 31 ožujka 1984. godine".

Članak 2.

U članku 87. stavku 1. riječi "u roku od šest mjeseci od dana konstituiranja predstavničkog tijela tih jedinica" zamjenjuju se riječima "najkasnije do 31. ožujka 1994. godine".

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 015-01/92-01/01

Zagreb, 6. listopada 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.