Odluka o osnivanju veleposlanstva Republike Hrvatske u Argentini sa sjedištem u Buenos Airesu

NN 2/1994 (12.1.1994.), Odluka o osnivanju veleposlanstva Republike Hrvatske u Argentini sa sjedištem u Buenos Airesu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99 stavka i Ustava Republike Hrvatske i članka 10. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine" broj 53/91), na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O OSNIVANJU VELEPOSLANSTVA REPUBLIKE HRVATSKE U ARGENTINI SA SJEDIŠTEM U BUENOS AIRESU

1.

Osniva se Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Argentini, sa sjedištem u Buenos Airesu.

2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: PA 12-1/1-94.

Zagreb, 6. siječnja 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.