Odluka o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti

NN 11/1994 (17.2.1994.), Odluka o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske. donosim

ODLUKA

o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 2. veljače 1994. godine.

Broj : PA4-24/ i-94.

Zagreb. 8. veljače 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Članak 1.

U zakonu o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", br. 75/93.) u članku 49. stavku 2. na kraju teksta briše se točka i dodaju riječi:"uz suglasnost ministra zdravstva".

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.