Odluka o postavljenju izvanrednog i opunomočenog veleposlanikaRepublike Hrvatske u Republici Estoniji, sa sjedištem u Sckholmu

NN 13/1994 (25.2.1994.), Odluka o postavljenju izvanrednog i opunomočenog veleposlanikaRepublike Hrvatske u Republici Estoniji, sa sjedištem u Sckholmu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 15. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine", br. 53/91) donosim

ODLUKU

O POSTAVLJENJU IZVANREDNOG I OPUNOMOČENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLICI ESTONIJI, SA SJEDIŠTEM U SCKHOLMU

kojom postavljam gospodina DAMIRA PERINČIĆA, veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske i u Republici Estoniji, sa sjedištem u Stockholmu.

Broj : PA5-6/1-94.

Zagreb, 7. veljače 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.