Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Cipar, sa sjedištem u Rimu

NN 20/1994 (18.3.1994.), Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Cipar, sa sjedištem u Rimu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 15. Zakona o inozemnim poslovima (" Narodne novine", br. 53/91) donosim

ODLUKA

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLICI CIPAR, SA SJEDIŠTEM U RIMU

kojom postavljam dr. DAVORINA RUDOLFA, veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Italiji, za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske i u Republici Cipar, sa sjedištem u Rimu.

Broj : PA5-13/1 -94.

Zagreb, 9. ožujka 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.