Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju imunizaciju protiv žute groznice i bjesnoće

NN 23/1994 (25.3.1994.), Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju imunizaciju protiv žute groznice i bjesnoće

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 46. stavak 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine". br. 60/92), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJE OBAVLJAJU IMUNIZACIJU PROTIV ŽUTE GROZNICE I BJESNOĆE

Članak 1.

Odredbama ovog pravilnika propisuju se uvjeti u pogledu stručne spreme djelatnika, tehničke opremljenosti i prostorija, kojima moraju udnvoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju imunizaciju protiv žute groznice i bjesnoće.

Članak 2.

Zdravstvena ustanova koja obavlja imunizaciju protiv žute groznice i bjesnoće mora imati doktora medicine specijalistu iz epidemiologije, infektologije ili higijene te slijedeću opremu i preparate: 1. rashladne uređaje za čuvanje i transport cjepiva sa potrebnim termometrima: 2. instrument za mjerenje temperature; 3. štrcaljke i igle za jednokratnu uporabu; 3. anti šok terapiju.

Članak 3.

Zdravstvena ustanova koja obavlja imunizaciju protiv žute groznice i bjesnoće mora imati najmanje slijedeće prostorije: 1. ulazni prostor; 2. čekaonicu ; 3. sanitarni ćvor za pacijente i sanitarni čvor za zaposleno osoblje; 4. prostoriju za obavljanje imunizacije. Prostorije iz stavka 1. ovog članka moraju udovoljavati sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima propisanim posebnim propisom.

Članak 4.

Rješenje kojim se utvrđuju uvjeti iz članka 2. i 3 ovog pravilnika donosi Ministarstvo zdravstva

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/94-03/06

Urbroj : 534-02-22-94-1

Zagreb, 1. ožujka 1994.

Ministar zdravstva

prof. dr. sci. Andrija Hebrang, v.r.