Odluku o izdavanju zlatnog dukata

NN 26/1994 (11.4.1994.), Odluku o izdavanju zlatnog dukata

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 83. stavak 1. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine" broj 91A/93) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92, 26/93 i 78/93), Savjet Narodne banke Hrvatske, na svojoj sjednici održanoj 30. ožujka 1994. godine, donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU ZLATNOG DUKATA

1.

Narodna banka Hrvatske će na spomen upotrebe hrvatskog dinara, kao privremene novčane jedinice Republike Hrvatske, izdati zlatni dukat.

2.

Narodna banka Hrvatske izdat će zlatni dukat u količini od 5.000 komada.

3.

Zlatni dukat će biti izdrađen od zlata finoće 986/1000 u specijalnoj tehnici s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima prigodnih motiva, a imat će težinu 3,49 gr i promjer 20 mm.

Dopušteno je odstupanje od težine svakog pojedinačnog komada zlatnog dukata do l% (posto) iznad i do 1%o (promil) ispod težine navedene u prvom stavku ove točke.

4.

Zlatni dukat s lica izgleda ovako:

- na lijevoj strani dukata je lik Ruđera Boškovića, hrvatskog znanstvenika iz oblasti astronomije, matematike, fizike i filozofije. S desne strane lika nalazi se prikaz znanstvene studije Ruđera Boškovića koja nosi naziv "Teorija prirodne filozofije svedene na jedinstven zakon sila koje djeluju u prirodi", ispod kojeg je vodoravno tekst u dva retka "RUĐER BOŠKOVIĆ" i godine rođenja i smrti znanstvenika "1711-1787". Uz donji rub dukata nalazi se tekst "HRVATSKl DINAR" i brojke "1991 -1994".

5.

Zlatni dukat s naličja izgleda ovako: - uz gornji rub dukata nalazi se tekst "REPUBLIKA HRVATSKA". U sredini dukata je grb Republike Hrvatske kojeg sa lijeve i desne strane nose dva anđela. Ispod grba je brojka "1" ispod koje je tekst "DUKAT". Ispod teksta je godina kovanja "1994". Lijevo i desno od godine kovanja, uz rub dukata, nalaze se grančice masline.

6.

Obod zlatnog dukata obrubljen je urezima. 7. Zlatni dukat prodavat će se po cijeni koju odredi Narodna banka Hrvatske. 8. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 233/94.

Zagreb. 30. ožujka 1884.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v.r.