Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Malti, sa sjedištem u Rimu

NN 27/1994 (5.4.1994.), Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Malti, sa sjedištem u Rimu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 15. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine", br. 53/91) donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLICI MALTI, SA SJEDIŠTEM U RIMU

kojom postavljam dr. DAVORINA RUDOLFA, veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Italiji i Republici Cipar za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Malti, sa sjedištem u Rimu.

Broj: PA5-17/1-94.

Zagreb, 21. ožujka 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.