Zakon o dopunama Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje

NN 29/1994 (11.4.1994.), Zakon o dopunama Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA KOJIMA SU ODREĐENE NOVČANE KAZNE ZA PRIVREDNE PRIJESTUPE I PREKRŠAJE

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 24. ožujka 1994. godine.

Broj : PA4-45/1-94.

Zagreb, 31. ožujka 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o dopunama Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje

Članak 1.

U Zakonu o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje ("Narodne novine", br. 26/93.) u članku 5. iza stavka 3. dodaje se novi stavak koji glasi "U članku 76. stavku 2. riječi "u iznosu od 1.000 dinara", zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 30 DEM". Stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 2.

Iza članka 141. dodaje se novi članak 141a., koji glasi:

"Članak 141a.

U Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira ("Narodne novine", br. 5/90 - pročišćeni tekst i 47/90.)

Učlanku 4. riječi: "500 do 1.500 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 250 DEM".

U članku 5. stavku 1., 2. i 3. riječi: "od 5.000 do 15.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 300 DEM".

U članku 6. riječi: "od 5.000 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 350 DEM". U članku 7. riječi: "od 5.000 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u protuvrijednošti domaće valute od 50 do 350 DEM".

U članku 8. riječi: "od 15.000 do 50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 350 DEM".

U članku 9. riječi: "od 15.000 do 50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 300 DEM".

U članku 10. riječi: "od 500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM".

U članku 11. riječi: "od 500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM".

U članku 12. riječi: "od 500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM".

U članku 13. riječi: "od 500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće vlaute od 50 do 200 DEM".

U članku 14. riječi: "od 500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM".

U članku 15. riječi: "od 500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima:.u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM".

U članku 16. riječi: "od 500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM".

U članku 17. riječi: "od 500 do 5000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM".

U članku 18. riječi: "od 500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM".

U članku 19. riječi: "od 500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM".

U članku 20. riječi: "od 500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM".

U članku 21. riječi: "od 500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM".

U članku 22. riječi: "od 500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM".

U članku 23. riječi: "od 500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM".

U članku 26. riječi: "od 50 do 500 dinara" zamjenjuju se riječima "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM".

U članku 27. riječi: "od 500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM".

U članku 28. riječi: "od 500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM".

U članku 29. riječi: "od 500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM".

U članku 30. riječi: "od 500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM".

U članku 36. stavku 5. riječi: "od 500 do 5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM".

Članak 3.

U svim odredbama Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje ("Narodne novine", br. 26/93.) riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti" zamijenjuju se riječima "u protuvrijednosti domaće valute od". Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 350-01/94-01/01.

Zagreb, 24. ožujka 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić. v. r.