Odluka o osnivanju Odbora za gospodarske odnose s inozemstvom

NN 29/1994 (11.4.1994.), Odluka o osnivanju Odbora za gospodarske odnose s inozemstvom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 19. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. travnja 1994. donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU ODBORA ZA GOSPODARSKE ODNOSE S INOZEMSTVOM

I.

Ovom Odlukom osniva se Odbor za gospodarske odnose sa inozemstvom (u daljnjem tekstu: Odbor).

II.

Zadatak Odbora je utvrđivanje strategije i koordinacija na području razrade i provedbe politike gospodarskih odnosa s inozemstvom.

III.

U ostvarivanju zadaće iz točke II. ove Odluke Odbor osobito;

- oblikuje i predlaže Vladi Republike Hrvatske strategiju gospodarskih odnosa s inozemstvom,

- na temelju utvrđene strategije donosi godišnje programe na mulilateralnoj i bilateralnoj razini,

- prati i po potrebi koordinira provodenje usvojene strategije i programa izmedu ministarstava i drugih državnih tijela,

- utvrđuje program promocije hrvatskog gospodarstva u inozemstvu.

IV.

Članovi Odbora su:

- predsjednik Vlade

- predsjednik Odbora,

- potpredsjednik Vlade

- ministar vanjskih poslova,

- potpredsjednik Vlade zadužen za gospodarstvo,

- ministar financija, - ministar gospodarstva,

- ministar u Vladi Republike Hrvatske, kojeg odredi Vlada Republike Hrvatske,

- guverner Narodne banke Hrvatske. Ministar u Vladi Republike Hrvatske

- član Odbora je istovremeno i tajnik Odbora.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 303-03-94-01/06

Urbroj : 5030105-94-1

Zagreb, 7. travnja 1994.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.