Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu

NN 32/1994 (22.4.1994.), Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu

MINISTARSTVO KULTURE I PROSVJETE

Na temelju članka 78. stavka 6. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine", broj 19/92. i 27/93) ministar kulture i prosvjete donosi

PRAVILNIK

o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se odgovarajuća stručna sprema i potrebno pedagoško-psihološko obrazovanje profesora, stručnih suradnika, stručnih učitelja, odgajatelja i suradnika u nastavi u srednjem školstvu.

Članak 2.

Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta zajedničkog dijela nastavnog plana i programa u gimnazijama, strukovnim i umjetničkim školama smatra se slijedeća stručna sprema i to:

R.br NASTAVNI PREDMET      POTREBNA STRUČNA SPREMA
1.Hrvatski jezik                - prof. hrvatskog jezika i književnosti
                        - prof. koji je diplomirao jugoslavistiku do 1990. godine
                        - prof. koji je diplomirao kroatistiku od 1990. godine
2. Engleski jezik                - prof. engleskog jezika i književnosti
3. Francuski jezik               - prof. francuskog jezika i književnosti
4. Njemački jezik                - prof. njemačkog jezika i književnosti
5. Ruski jezik                 - prof. ruskog jezika i književnosti
6. Talijanski jezik               - prof. talijanskog jezika i književnosti
7. Španjolski jezik               - prof. španjolskog jezika i književnosti
8. Latinski jezik                - prof. latinskog jezika i književnosti
                        - prof. klasične filologije
9. Grčki jezik                 - prof. grčkog jezika i književnosti
                        - prof. klasične filologije
10. Glazbena umjetnost         - dipl. muzikolog
                        - prof. glazbene kuture
                        - prof. teorijskih muzičkih predmeta
11. Likovna umjetnost              - prof. povijesti umjetnosti
                        - prof. likovne kulture
12. Psihologija                 - prof. psihologije
13. Logika                   - prof. filozofije
14. Sociologija             - prof. sociologije
                        - dipl. sociolog
15 Filozofija                  - prof. filozofije
                        - dipl. filozof
16. Povijest                  - prof. povijesti
17. Zemljopis                  - prof. geografije
                        - dipl. geograf
                        - dipl inž. geografije
18. Matematika             - prof. matematike
                        - dipl. inž. matematike
19. Fizika                   - prof. fizike
                        - dipl. inž. fizike
20. Kemija                   - prof. kemije
                        - dipl. inž. kemije
21. Biologija                  - prof. biologije
                        - dipl. inž. biologije
22. Informatika             - prof. matematike i informatike
                        - prof. informatologije
                        - dipl. inž. elektrotehnike-smjer računalstvo
                        - dipl. ekonomist-smjer informatike i kibernetike
                        - dipl. informatičar
23. Politika i gospodarstvo           - dipl. politolog
                        - dipl. sociolog
                        - dipl. pravnik
                        - dipl. ekonomist
24. Etika i kultura               - prof. filozofije
                        - dipl. politolog
                        - dipl. pravnik
25. Tjelesna i zdravstvena           - prof. tjelesne i zdravstvene kulture
kultura

Članak 3.
Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi, područje rada strojarstvo, strojarska energetika i mehanika smatra se slijedeća stručna sprema i to:

R.br. NASTAVNI PREDMET     POTREBNA STRUČNA SPREMA

1. Računalstvo i programiranje     - prof matematike i informatike
                        - dipl inž. elektrotehnike, smjer računalstvo
                        - prof. strojarstva
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. informatičar
                        - prof. PTO uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
1.1. Računalstvo                - prof. matematike i informatike
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjer računalstvo
                        - prof. strojarstva
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. informatičar
                        - prof. PTO uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
2.1. Tehničko crtanje i             - dipl. inž. strojarstva
nacrtna geometrija               - dipl inž. brodogradnje
                        - prof. strojarstva
2.2. Tehničko crtanje i             - dipl. inž. strojarstva
elementi strojeva                - dipl. inž. brodogradnje
                        - prof. strojarstva
2.3. Tehničko crtanje              - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. brodogradnje
                        - prof. strojarstva
3. Tehnička mehanika              - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. brodogradnje
                        - prof. strojarstva
4.1. Tehnički materijali            - prof. strojarstva
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. brodogradnje
4.2. Tehnologija materijala           - prof. strojarstva
u zrakoplovstvu             - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. brodogradnje
5.1. Elementi strojeva             - prof. strojarstva
                        - dipl. inž strojarstva
5.2. Finomehanički               - prof. strojarstva
elementi                    - dipl. inž. strojarstva
5.3. Finomehanički               - prof. strojarstva
elementi i konstrukcije             - dipl. inž. strojarstva
6.1. Termodinamika               - prof.strojarstva
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. brodogradnje
6.2. Toplovodni i parni         - prof. strojarstva
kotlovi                     - dipl inž strojarstva
                        - dipl. inž. brodogradnje
6.3. Parne turbine               - prof. strojarstva
                        - dipl. inž. strojarstva
6.4. Toplinski uređaji i instalacije      - prof. strojarstva
                        - dipl inž. strojarstva
6.5. Toplinski strojevi i uređaji        - prof. strojarstva
                        - dipl. inž. strojarstva
7.1. Hidraulički pneumatika           -prof. strojarstva
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl inž. brodogradnje
7.2 Hidraulički i pneumatski strojevi      - prof. strojarstva
                        - dipl. inž. strojarstva uređaji
                        - dipl. inž. brodogradnje
7.3. Hidraulički pneumatski sustavi       - prof. strojarstva
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. brodogradnje
8.l. Elektrotehnika               - dipl. inž. elektrotehnike
                        - prof. elektrotehnike
8.2. Elektronika                - dipl. inž. elektrotehnike
                        - prof. elektrotehnike
9. Regulacija i upravljanje           - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. elektrotehnike
                        - prof. elektrotehnike
                            - prof. strojarstva
10. Strojarska konstrukcija
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. brodogradnje
                        - prof. strojarstva
11. Alatni strojevi
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
12. Mjerenje i kontrola
                        - prof. strojarstva
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. brodogradnje
13. Alati i naprave
                        - dipl. inž. strojarstva
13.1.Konstrukcija alata i naprava
                        - dipl. inž. strojarstva
14. Tehnološki procesi
                        - dipl. inž. stojarstva
                        - dipl. inž. brodogradnje
                        - prof. strojarstva
15.1. Obrada materijala
                        - prof. strojarstva
                        - dipl. inž. strojarstva
15.2. Obrada odvajanjem materijala
                        - prof. strojarstva
                        - dipl. inž. strojarstva
15.3.Tehnologija obrade i montaže
                        - prof. strojarstva
                        - dipl. inž. strojarstva
16. Radioničke vježbe i praktikum
                        - prof. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom
                        i programom
                        - dipl inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
                        - dipl. inž. brodogradnje uz uvjete utvrđene nastavnin
                        planom i programom
17. Kočnice na vozilima
                        - dipl inž strojarstva
                        - prof. strojarstva
18. Vozila i vozna sredstva
                        - dipl. inž. strojarstva
19. Prijenosnici snaga
                        - dipl. inž. strojarstva
20. Motori s unutarnjim izgaranjem
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. brodogradnje
                        - prof. strojarstva
21. Održavanje vozila
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
22.Tehnologija, goriva,
                        - prof. kemije, smjer-tehnologija maziva i vode
                        - dipl. inž. kemije, smjer-tehnologija
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
23. Goriva i maziva
                        - prof. kemije, smjer-tehnologija
                        - dipl. inž. kemije, smjer-tehnologija
- prof. strojarstva
                        - dipl. inž. strojarstva
24. Osnove zrakoplovstva
                        - inž. aerotehnike (IRA)
25. Zrakoplovni instrumenti
                        - inž. aerotehnike (IRA)
26. Konstrukcije
                        - inž. aerotehnike zrakoplova
                        - inž. aeronautike
27. Gospodarstvo i organizacija poslovanja u zračnom prometu
                        - dipl. ekonomist
28. Aerodinamika
                        - inž. aerotehnike
                        - inž. aeronautike
29. Sustavi zrakoplova
                        - inž. aerotehnike
                        - inž. aeronautike
30. Održavanje zrakoplova
                        - inž. aerotehnike
31. Zrakoplovni elektrouređaji
                        - dipl. inž. elektrotehnike
                        - inž. aerotehnike
                        - inž. aeronautike
32. Pogonski sistemi zrakoplova
                        - inž. aerotehnike
                        - inž. aeronautike
33. Mjerenje u finomehanici
                        - prof. strojarstva
                        - dipl. inž. strojarstva
34. Tehnološke operacije i procesi
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. brodogradnje
- dipl. inž. kemijske tehnologije
35. Automatizacija procesa
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. automatike
36. Sklopovi i mehanizmi
                        - prof. strojarstva
                        - dipl. inž. strojarstva
37. Strojevi i uređaji
                        - prof. strojarstva
                        - dipl. inž. strojarstva
38. Održavanje strojeva i uređaja
                        - prof. strojarstva
                        - dipl. inž strojarstva
39. Osnovne brodogradnje
                        - dipl. inž. brodogradnje
40. Brodski motori
                        - dipl. inž. brodogradnje
                        - dipl. inž. pomorskog prometa, smjer brodostrojarski
                        - dipl. inž. strojarstva- prof. strojarstva
41. Parni kotlovi i strojevi (za programe brodostrojarstva)
                        - dipl. inž. pomorskog prometa, smjer brodostrojarstvo
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
42. Pomoćni brodski strojevi
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. brodogradnje
                        - prof. strojarstva
43. Pomorsko pravo
                        - dipl. pravnik
44. Tehnologija poljoprivredne proizvodnje
                        - dipl. inž. poljoprivredne proizvodnje
44.1. Tehnologija alatničarstva
                        - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - prof. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
45. Mehanizmi
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
46. Obrada i montaža
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. brodogradnje
                        - prof. strojarstva
47. Metalne konstrukcije
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. brodogradnje
                        - prof. strojarstva
48. Tehnologija instalacije
                        - dipl. inž strojarstva
                        - prof. strojarstva
49. Tehnologija limarije
                        - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - prof. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
50. Motori i uređaji
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. brodogradnje
                        - prof. strojarstva
51. Motori i prijenosi
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. brodogradnje
                        - prof. strojarstva
52. Održavanje strojeva
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
53. Motori i traktori
                        - dipl. inž. poljoprivrede,smjer mehanizacija
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. poljoprivrede, smjer ratar
                        - prof. strojarstva
54. Poljodjelski strojevi
                        - dipl. inž. poljoprivrede,smjer mehanizacija
                        - dipl. inž. ratarstva
                        - dipl. inž. strojarstva
55. Održavanje strojeva i uređaja
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
56. Održavanje alatnih strojeva
                        - dipl. inž strojarstva
                        - prof. strojarstva
57. Održavanje strojeva i opreme
                        - dipl inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
58. Automatizacija
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjer elektrostrojarstvo
                        - dipl. inž. strojarstva, smjer automatika
                        - prof. strojarstva
                        - prof. elektrotehnike
59. Finomehanička tehnika
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjer elektrostrojarstvo
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
60. Održavanje toplinskih uređaja
                        - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - prof. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
61. Održavanje hidrauličkih uređaja
                        - dipl inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - prof. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
62. Oprema broda
                        - dipl inž. brodogradnje
63. Tehnologija zlatarske obrade
                        - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - prof. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
64. Zlatarski dizajn
                        - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - prof. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
65. Satni mehanizam
                        - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - prof. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
66. Električni i elektronski satovi
                        - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - prof. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - prof. elektrotehnike uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - dipl inž. elektrotehnike uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
67. Tehnologija finomehanike
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
68. Naoružavanje i održavanje naoružanja
                        - dipl inž strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - prof. strojarstva.uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
69. Osnove balistike s elementima gađanja
                        - dipl inž strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - prof .strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
70. Tehnologija tokarenja
                        - dipl. inž. strojarstvava
                        - prof. strojarstva
71. Tehnologija glodanja
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
72. Tehnologija brušenja
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
73. Tehnologija alatničarstva
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
74. Elementi protoka
                        - dipl inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
75. Tehnologija grijanja i klimatizacije
                        - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - prof. strojarstva uz uvjete utvrdene nastavnim planom i
                        programom
76. Tehnologija vodovodnih i plinskih instalacija
                        - dipl. inž strojarstva uz uvjetete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - prof. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
77. Razvijanje plašteva
                        - dipl inž strojarstva
                        - dipl. inž. brodogradnje
                        - prof. strojarstva
78. Tehnologija limarije
                        - dipl. inž strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - prof. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
79. Konstrukcija karoserije
                        - dipl. inž strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - prof. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
80. Tehnologija autolimarije
                        - dipl inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - prof. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
81. Metalne konstrukcije
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. brodogradnje
                        - profesor strojarstva
82. Tehnologija bravarije
                        - prof. strojarstva
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. brodogradnje

Članak 4.
Za profesora praktične nastave u strukovnoj školi iz članka 3. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu iz članka 3. ovoga pravilnika i ispunjava druge uvjete utvrdene nastavničkim planom i programom.

Za stručnog učitelja koji izvodi praktičnu nastavu u strukovnoj školi iz članka 3. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću višu ili srednju stručnu spremu iz članka 3. ovog pravilnika i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim pla

Za suradnika u nastavi koji sudjeluje u izvođenju praktične nastave u strukovnoj školi iz članka 3. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima srednju stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja utvrđenog nastavnim planom i programom.
Odgovarajućom stručnom spremom stručnog učitelja i suradnika u nastavi koji izvodi vježbe predmeta iz članka 3. točke 4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 9, 11,12, 15.1,15.2, 15.3, 16, 21, 33, 34, 35, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 68, 77, 79, 80. i 82. smatra se

Članak 5.
Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi, područje rada brodogradnja smatra se slijedeća stručna sprema i to:

R.br NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA
1. Računalstvo i
                        - prof. matematike i informatike programiranje
                        - prof. strojarstva
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjer računalstvo
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl informatičar
                        - prof. PTO uz dodatne uvjete utvrđene nastavnim planom i programom 1.1. Računalstvo
                        - prof. matematike i informatike
                        - prof. strojarstva
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjer računalstvo
                        - dipl.inž. strojarstva
                        - dipl. informatičar
                        - prof. PTO uz dodatne uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
2. Tehničko crtanje i nacrtna geometrija
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. brodogradnje
                        - prof. strojarstva 2.1. Tehničko crtanje
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. brodogradnje
                        - prof. strojarstva
3. Tehnička mehanika
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. brodogradnje
                        - prof. strojarstva
4. Tehnički materijali
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
                        - dipl. inž. brodogradnje
5. Elementi strojeva
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
6. Elektrotehnika
                        - dipl. inž. elektrotehnike
                        - prof. elektrotehnike
7. Osnove brodogradnje
                        - dipl. inž. brodogradnje
8. Tehnologija brodogradnje
                        - dipl. inž. brodogradnje
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
9. Konstrukcija i čvrstoća broda
                        - dipl. inž. brodogradnje
10. Brodski strojevi i uređaji
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. brodogradnje
                        - prof. strojarstva
11. Teorija i projektiranje
                        - dipl. inž. brodogradnje broda
12. Oprema broda
                        - dipl. inž. brodogradnje
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
13. Otpor i poriv broda
                        - dipl. inž brodogradnje
                        - dipl. inž. brodostrojarstva
14. Organizacija i poslovanje
                        - dipl. inž. brodogradnje brodogradilišta
                        - dipl. inž. strojarstva
15. Radioničke vježbe i praktikum
                        - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - dipl. inž. brodogradnje uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
16. Obrada materijala
                        - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - dipl. inž. brodogradnje uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
17. Brodski strojevi i uređaji
                        - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - dipl. inž. brodogradnje uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
18. Elementi protoka
                        - prof. strojarstva
                        - dipl. inž. brodogradnje
                        - dipl. inž. strojarstva
19. Tehnologija brodskih instalacija
                        - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - dipl. inž. brodogradnje uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
20. Regulacija i upravljanje
                        - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - dipl. inž. brodogradnje uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom

21. Tehnologija montaže i
                        - dipl. inž. strojarstva uz uvje održavanja te utvrđene
                        nastavnim planom i programom
                        - dipl. inž. brodogradnje uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
                        - prof. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
22. Elementi broda
                        - dipl. inž. brodogradnje
23. Brodske konstrukcije
                        - dipl. inž. brodogradnje
24. Tehnologija brodogradnje
                        - dipl. inž. brodogradnje uzuvjete utvrđene nastavnim planom
                        i programom
25. Linije broda
                        - dipl. inž. brodogradnje
26. Konstrukcija broda
                        - dipl. inž. brodogradnje
27. Tehnologija gradnje broda
                        - dipl inž. brodogradnje uz uvjete utvrđene nastavnim planom
                        i programom

Članak 6.
Za profesora praktične nastave u strukovnoj školi iz članka 5. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu utvrđenu iz članka 5. ovoga pravilnika i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Za stručnog učitelja koji izvodi praktičnu nastavu u strukovnoj školi iz članka 5. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću višu ili srednju stručnu spremu odgovarajućeg smjera i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i pr

Odgovarajućom stručnom spremom stručnog učitelja i suradnika u nastavi koji izvodi vježbe predmeta iz članka 5. ovoga pravilnika smatra se viša ili srednja stručna sprema odgoverajućeg smjera utvrđena u nastavnom planu i programu.
Za suradnika u nastavi koji sudjeluje u izvođenju praktične nastave u strukovnoj školi iz članka 5. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima srednju stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja utvrđenog nastavnim planom i programom.

Članak 7.
Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi, područje rada: metalurgija smatra se slijedeća stručna sprema i to:

R.br.  NASTAVNI PREDMET        POTREBNA STRUČNA SPREMA
1. Računalstvo i programiranje
                        - prof. matematike i informa tike
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjer-računalstvo
                        - prof. strojarstva
- dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. informatičar
                        - prof. PTO uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
1.1. Računalstvo
                        - prof. matematike i informatike
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjer-računalstvo
                        - prof. strojarstva
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. informatičar
                        - prof. PTO uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
2. Tehničko crtanje .
                        - dipl. inž. strojarstva
3. Elementi strojeva
                        - prof. strojarstva
                        - dipl. inž. strojarstva
4. Fizička metalurgija
                        - dipl. inž. metalurgije
                        - dipl. inž. anorganske kemije
                        - dipl. inž. fizike
5. Opća metalurgija
                        - dipl. inž. metalurgije
6. Regulacija i upravljanje
                        - dipl inž. strojarstva
                        - dipl. inž. elektrotehnike
                        - prof .elektrotehnike
- prof. strojarstva
7. Elektrotehnika
                        - dipl. inž. elektrotehnike
                        - prof. elektrotehnike
8. Ispitivanje materijala i standardizacije
                        - dipl. inž. metalurgije
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
9. Metalurška termodinamika
                        - dipl. inž. metalurgije
10. Lijevanje metala
                        - prof. strojarstva
                        - dipl. inž. metalurgije
                        - dipl. inž. strojarstva
11. Toplotna tehnika
                        - dipl. inž. metalurgije
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
12. Toplotna obrada metala
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. metalurgije
                        - prof. strojarstva
13. Metalurška postrojenja
                        - dipl. inž. metalurgije
14. Plastična prerada metala
                        - dipl. inž. metalurgije
15. Tehničko crtanje i elementi strojeva
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. brodogradnje
- prof. strojarstva
16. Tehničko crtanje
                        - prof. strojarstva
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. brodogradnje
                        - prof. PTO-a uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
17. Tehnička mehanika
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. brodogradnje
                        - prof. strojarstva
18. Tehnički materijali
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. brodogradnje
                        - dipl inž metalurgije
                        - prof. strojarstva
19. Elementi strojeva
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. brodogradnje
                        - prof. strojarstva
20. Elektrotehnika
                        - dipl. inž. elektrotehnike
                        - prof. elektrotehnike
21. Obrada materijala
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
22. Metalurgija
                        - dipl. inž. metalurgije
                        - prof. strojarstva
23. Industrijske peći
                        - dipl. inž. metalurgije
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
24. Regulacija i upravljanje
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl inž. metalurgije
25. Metalurgija obojenih
                        - dipl. inž. metalurgije metala
26. Industrijske peći
                        - dipl. inž. metalurgije
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
27. Tehnologija valjanja i prešanja
                        - dipl. inž. metalurgije
                        - prof. strojarstva
28. Metalurška postrojenja
                        - dipl. inž. metalurgije
29. Tehnika kalupljenja i lijevanja
                        - dipl inž. metalurgije
                        - dipl. inž. strojarstva, smjer ljevarstvo
30. Tehnologija izrade modela
                        - dipl. inž. metalurgije
                        - dipl. iraž. strojarstva, smjer-ljevarstvo
31. Osnove metalurgije
                        - dipl inž metalurgije
32. Tehnologija obrade i montaže
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
33. Tehnologija kovinomodelarstva
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. metalurgije
34. Tehnologija kovanja
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. metalurgije
                        - prof. strojarstva
35. Tehnologija toplinske obrade
                        - dipl. inž. metalurgije
                        - dipl. inž. strojarstva

Članak 8.
Za profesora praktične nastave u strukovnoj školi iz članka 7. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu iz članka 7. ovoga pravilnika i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.
Za stručnog učitelja koji izvodi praktičnu nastavu strukovnoj školi iz članka 7. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću višu ili srednju stručnu spremu odgovarajućeg smjera i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i prog

Za suradnika u nastavi koji sudjeluje u izvođenju praktične nastave u strukovnoj školi iz članka 7. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima srednju stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja utvrđenog nastavnim planom i programom.
Odgovarajućom stručnom spremom stručnog učitelja i suradnika u nastavi koji izvodi vježbe predmeta iz članka 7. ovoga pravilnika smatra se viša ili srednja stručna sprema odgovarajućeg smjera utvrđena nastavnim planom i programom. Članak 9.
Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave iz predmeta u strukovnoj školi, područje rada elektrotehnika smatra se slijedeća stručna sprema, i to:

R.br  NASTAVNI PREDMET        POTREBNA STRUČNA SPREMA
1. Računalstvo
                        - prof. matematike i informatike
                        - prof. informatike
                        - dipl. inž. elektrotehnike
                        - prof. elektrotehnike
                        - dipl. inž. informatičar
                        - prof. PTO uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
2. Tehničko crtanje i dokumentiranje
                        - dipl. inž. elektrotehnike
                        - dipl inž. strojarstva
                        - prof. elektrotehnike
- dipl. inž. brodogradnje
                        - prof. strojarstva
                        - prof. PTO uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
3. Osnove elektrotehnike
                        - dipl. inž elektrotehnike
                        - prof. elektrotehnike
4. Elektrotehnički materijali i komponente
                        - dipl. inž. elektrotehnike
                        - prof. elektrotehnike
5. Mjerenja u elektrotehnici
                        - dipl. inž. elektrotehnike
                        - prof. elektrotehnike
6. Automatsko upravljanje procesa
                        - dipl. inž. elektrotehnike
                        - prof. elektrotehnike
7. Elektronički sklopovi. (4-satni predmet iz programa za obrazovanje tehničara, industrijska i obrtnička zanimanja)
                        -dipl. inž. elektrotehnike,smjerovi: ind. elektronika,
                        telekomunikacije i informatika, radiokomunikacije i
                        profesionalna elektronika, računalska tehnika, elektronika
                        - prof. elektrotehnike
8. Digitalna elektronika
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi: ind. elektrotehnika,
                        telekomunikacije i informatika, radiokomunikacije i
                        profesionalna elektronika, računalska tehnika, elektronika
                        - prof. elektrotehnike
9. Finomehanička tehnika
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
10. Električni strojevi i uređaji
                        - dipl. inž. elektrotehnike
                        - prof. elektrotehnike
11. Informacije i komunikacije
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjer: elektronika, radio-
                        komunikacije i profesionalna elektronika, telekomunikacije i
                        informatika
12. Elektronička instrumentacija
                        - dipl. inž. elektrotehnike,smjer: elektronika, radio-
                        komunikacije i profesionalna elektronika, telekomunikacije i
                        informatika, automatika, računalska tehnika
13. Mikroračunala
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjer: telekomunikacije i
                        informatika, računalska tehnika, elektronika
14. VF sklopovi i sustavi
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjer: elektronika, radio-
                        komunikacije i profesio nalna elektronika, telekomunikacije i
                        informatika
15. Elektronički sklopovi
                        - dipl. inž. elektrotehnike (2-satni predmet iz programa za
                        obrazovanje tehničara i industrijska zanimanja)
                        - prof. elektrotehnike
16. Strojarstvo
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
17. Električni strojevi
                        - dipl. inž. elektrotehnike,smjerovi : elektroenergetika,
                        elektrostrojarstvo i automatizacija, energetika
                        - prof. elektrotehnike
18. Sklopni aparati
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjer: elektroenergetika,
                        elektrostrojarstvo i automatizacija, energetika
                        - prof. elektrotehnike
19. Električne instalacije
                        - dipl inž. elektrotehnike, smjer: elektroenergetika,energetika,
                        elektrostrojarstvo
                        - prof. elektrotehnike
20. Elektroenergetika
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjer: elektroenergetika,
                        energetika, elektrostrojarstvo i automatizacija
                        - prof. elektrotehnike
21. Energetska elektronika- dipl. inž. elektrotehnike, smjer: elektroenergetika, elektrostrojarstvo i automatizacija, energetika, industrijska elektronika
                        - prof. elektrotehnike
22. Elektrane
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjer: elektroenergetika,
                        energetika
23. Električne mreže
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjer: elektroenergetika,
                        energetika
24. Rasklopna postrojenja
                        - dip. inž. elektrotehnike, smjer: elektroenergetika, energetika
25. Automatizacija u elektroenergetskim postrojenjima
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjer: elektroenergetika,
                        energetika, elektrostrojarstvo i automatizacija
26. Konstrukcija i ispitivanje električnih proizvoda
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjer: elektroenergetika,
                        energetika, elektrostrojarstvo i automatizacija
27. Elektromotorni pogoni
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjer: elektroenergetika,
                        energetika, elektrostrojarstvo i automatizacija
28. Elektroakustika
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjer: elektronika,
                        radiokomunikacije i profesionalna elektronika
29. Televizija
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjer: elektronika,
                        radiokomunikacije i profesionalna elektronika
30. Radio-prijemnici
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjer: elektronika,
                        radiokomunikacije i profesionalna elektronika
31. Hidraulika i pneumatika
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
32. Tehnološke operacije i procesi
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjer: elektrostrojarstvo i
                        automatizacija, elektroenergetika, energetika, automatika,
                        industrijska elektronika uz uvjete utvrđene
                        nastavnim planom i programom
                        - dipl. inž. strojarstva, smjer: procesno energetski uz uvjete
                        utvrđene nastavnim planom i programom
                        - dipl inž. elektrotehnike, smjer: elektrostrojarstvo i
                        automatizacija, automatika
34. Automatsko upravljanje procesa
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjer: elektrostrojarstvo i
                        automatizacija, automatika
35. Tehnika telekomunikacija
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjer: telekomunikacije i
                        informatika
36. Terminali u telekomunikacijama
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjer: telekomunikacije i
                        informatika
37. Telekomunikacijski vodovi i mreže
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjer: telekomunikacije i
                        informatika uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
38. Prijenosni sustavi
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjer: telekomunikacije uz uvjete
                        utvrđene nastavnim planom i programom
39. Komutacijski sustavi
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjer: telekomunikacije i
                        informatika uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
40. Telekomunikacijske instalacije
                        - dipl. inž. elektrotehnike. smjer: telekomunikacije i
                        informatika
41. Sklopovska oprema računala
                        - dipl. inž. elektrotehnike. smjer: računalska tehnika
42. Sustavna programska oprema računala
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjer: računalska tehnika
43. Dijagnostika i održavanje uredaja
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjer: računalska tehnika
44. Osnove zrakoplovstva
                        - inž. aerotehnike
                        - inž. aeronautike
45. Elementi strojeva
                        - dipl. inž. strojarstva
46. Tehnologija materijala u zrakoplovstvu
                        - inž. aerotehnike
                        - inž. aeronautike
47. Zrakoplovna tehnika
                        - inž. aerotehnike
                        - inž. aeronautike
48. Zrakoplovni elektrouređaji
                        - dipl. inž. elektrotehnike
                        - inž. aeronautike
                        - inž. aerotehnike
49. Osnove radiotehnike
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjer: radiokomunikacije i
                        profesionalna elektronika, elektronika
50. Gospodarstvo i organizacija poslovanja u zračnom prometu
                        - dipl. ekonomist
51. Zrakoplovni instrumenti
                        - inž. aeronautike (IRE)
52. Održavanje zrakoplova- inž aerotehnike, licenca " ICAO tip"
53. Radio i radarski sustavi zrakoplova
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjer: radiokomunikacije i
                        profesionalna elektronika, elektronika
54. Sustavi zrakoplova i zrakoplovni motori
                        - inž. aeronautike
                        - inž aerotehnike
55. Električni strojevi i aparati
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjer:
                        elektroenergetika,elektrostrojarstvo i automatizacija,
                        energetika
                        - prof elektrotehnike
56. Elektronička računala
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjer: telekomunikacije i
                        informatika, računalska tehnika, elektronika
57. Osnove radio i televizijske tehnike
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjer: radiokomunikacije i
                        profesionalna elektronika, elektronika
58. Televizija i video uređaji
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjer: radiokomunikacije i
                        profesionalna elektronika, elektronika
59. Audiouređaji
                        - dipl inž elektrotehnike, smjer: radiokomunikacije i
                        profesionalna elektronika, elektronika
60. Mjerno-regulacijska tehnika
                        - dipl. inž. elektrotehnike
                        - prof. elektrotehnike
61. Elektroničke komponente
                        - dipl. inž. elektrotehnike
                        - prof. elektrotehnike
62. Kućanski aparati
                        - dipl. inž. elektrotehnike
                        - prof. elektrotehnike
63. Autoelektrika
                        - dipl. inž. elektrotehnike
                        - prof. elektrotehnike
64. Cestovna vozila
                        - prof. strojarstva
                        - dipl. inž. strojarstva

Članak 10.
Za poslove profesora praktične nastave i radioničkih vježbi u strukovnoj školi iz članka 9. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu iz članka 9. ovoga pravilnika i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i p

Poslove stručnog učitelja koji izvodi praktičnu nastavu i radioničke vježbe u strukovnoj školi iz članka 9. ovoga pravilnika može obavljati osoba koja ima višu stručnu spremu odgovarajućeg smjera i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i progra
Poslove suradnika u nastavi koji sudjeluje u izvođenju praktične nastave i radioničkih vježbi u strukovnoj školi iz članka 9. ovoga pravilnika može obavljati osoba koja ima srednju stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja i ispunjava druge uvjete utvrđene n
Odgovarajućom stručnom spremom učitelja i suradnika u nastavi, koji izvode vježbe iz predmeta iz članka 9. točke 3, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 21, 25, 26, 27, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 56. i 61. smatra se viša ili srednja stručna sprema odgovarajućeg smjera, u

Članak 11.
Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi, područje rada rudarstvo-nafta-geologija smatra se slijedeća stručna sprema i to:

R.br.  NASTAVNI PREDMET        POTREBNA STRUČNA SPREMA
1. Tehnologija materijala
                        - dipl. inž. geotehnike
                        - dipl. inž. rudarstva
                        - dipl. inž. naftnog rudarstva
                        - dipl. inž. kem. tehnologije
2. Osnove geologije
                        - dipl. inž. geologije
3. Nacrtna geometrija s tehničkim crtanjem
                        - dipl inž rudarstva
                        - dipl. inž. geotehnike
                        - dipl. inž geodezije
                        - prof. matematike i nacrtne geometrije
4. Osnove strojarstva
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. rudarstva
                        - dipl. inž. geotehnike
                        - prof. strojarstva
5. Tehničko crtanje
                        - dipl. inž. rudarstva
                        - dipl. inž. naftnog rudarstva
                        - dipl. inž. geologije
                        - dipl. inž. geotehnike
                        - dipl. inž. geodezije
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
6. Nacrtna geometrija
                        - dipl. inž. rudarstva
                        - dipl. inž. geotehnike
                        - dipl. inž. geodezije
                        - prof. matematike i nacrtne geometrije
7. Sigurnost na radu
                        - dipl. inž. rudarstva
                        - dipl. inž. geotehnike
8. Paleontologija
                        - dipl. inž. geologije
9. Minerologija
                        - dipl. inž. geologije
10. Fizička geologija i stratigrafija
                        - dipl. inž. geologije
11. Geofizička istraživanja
                        - dipl. inž. rudarstva
                        - dipl. inž. fizike, smjer: geofizika i meteorologija
12. Uzrokovanje i analiza mineralnih sirovina
                        - dipl. inž. geologije
13. Petrologija
                        - dipl. inž. geologije
14. Geološko kartiranje
                        - dipl. inž. geologije
15. Hidrologija i inženjerska geologija
                        - dipl. inž. geologije
16. Ležište mineralnih
                        - dipl. inž. geologije sirovina
17. Ležište ugljena, nafte i plina
                        - dipl. inž. rudarstva
                        - dipl. inž. geologije
                        - dipl. inž. naftnog r-udarstva
18. Geologija s petrologijom
                        - dipl. inž. geologije
19. Istraživanje ležišta mineralnih sirovina
                        - dipl inž. rudarstva
                        - dipl. inž. geologije
                        - dipl. inž. naftnog rudarstva
20. Tehnička mehanika
                        - dipl. inž rudarstva
                        - dipl inž. geotehnike
                        - dipl. inž graditeljstva
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
                        - dipl. inž. naftnog rudarstva
21. Rudarski strojevi
                        - dipl inž. rudarstva
                        - dipl. inž. geotehnike
22. Osnove geodezije
                        - dipl. inž. geodezije
23. Izgradnja podzemnih prostorija
                        - dipl inž. rudarstva
                        - dipl. inž. geotehnike
24. Tehnika bušenja i rniniranja
                        _ dipl. inž. rudarstva
                        - dipl. inž. geotehnike
25. Površinsko dobivanje mineralne sirovine
                        - dipl inž. rudarstva
                        - dipl. inž. geotehnike
26. Oplemenjivanje mineralnih sirovina
                        - dipl. inž. rudarstva
                        - dipl. inž. geotehnike
                        - dipl. inž. geologije
                        - dipl inž. kemijske tehnologije
27. Mehanika stijena
                        - dipl. inž. rudarstva
                        - dipl. inž. geotehnike
28. Podzemno dobivanje mineralnih sirovina
                        - dipl. inž. rudarstva
                        - dipl. inž. geotehnike
29. Vjetrenje i odvodnjavanje
                        - dipl. inž. rudarstva
                        - dipl. inž. geotehnike
30. Osnove rudarstva
                        - dipl. inž. rudarstva
                        - dipl. inž. geotehnike
                        - dipl. inž. geologije
31. Tehnika izrade bušotina
                        - dipl. inž. rudarstva
                        - dipl. inž. naftnog rudarstva
                        - dipl inž. geotehnike
                        - dipl. inž. inženjerske geologije
32. Hidromehanika
                        - dipl. inž. geotehnike
                        - dipl. inž. naftnog rudarstva
                        - dipl. inž. geologije
                        - dipl. inž. hidrologije
                        - dipl. inž. rudarstva
33. Bušenje
                        - dipl. inž. geotehnike
                        - dipl. inž. rudarstva
                        - dipl. inž. geologije
34. Miniranje
                        - dipl. inž. rudarstva
                        - dipl. inž. geotehnike
35. Mehanika tla i temeljenje
                        - dipl. inž. rudarstva
                        - dipl. inž. geotehnike
                        - dipl. inž. geologije
                        - dipl. inž. graditeljstva
36. Geotehnički strojevi
                        - dipl. inž. rudarstva
                        - dipl. inž. geotehnike
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. geologije
                        - dipl. inž. hidrologije
37. Injektiranje i konsolidacija tla
                        - dipl. inž. rudarstva
                        - dipl. inž. geotehnike
                        - dipl. inž. naftnog rudarstva 38. Geotehnički radovi i objekti
                        - dipl. inž. rudarstva
                        - dipl. inž. naftnog rudarstva
                        - dipl inž. geotehnike
39. Dobivanje mineralnih sirovina
                        - dipl ini. rudarstva
                        - dipl. inž. geotehnike
40. Rurdarski i geotehnički strojevi
                        - dipl. inž. rudarstva
                        - dipl. inž. geotehnike
41. Dobivanje čvrstih mineralnih sirovina
                        - dipl. inž. rudarstva
                        - dipl inž geotehnike
42. Dobivanje nafte i plina
                        - dipl. inž,. rudarstva
                        - dipl. inž. naftnog rudarstva
                        - dipl. inž. geotehnike
43. Osnove ekologije
                        - dipl. inž. rudarstva
                        - dipl. inž. geologije
                        - dipl. inž. geotehnike
                        - dipl. inž. ekologije
44. Rudarska mjerenja
                        -dipl. inž. geodezije
                        - dipl. inž. rudarstva
                        - dipl. inž. geotehnike
45. Elektrotehnika i automatizacija
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. elektrotehnike
                        - dipl. inž. elektrotehnike

Članak 12
Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi, područje rada ekonomija i trgovina smatra se slijedeća stručna sprema i to

R.br.  NASTAVNI PREDMET        POTREBNA STRUČNA SPREMA
1. Trgovinsko poslovanje
                        - dipl. ekonomist
2. Poznavanje robe
                        - dipl. inž. biotehnologije
                        - dipl. inž tehnologije
3. Promocijske aktivnosti
                        - dipl. ekonomist
4. Psihologija prodaje
                        - prof. psihologije
5. Praktična nastava (prodavači)
                        - dipl. ekonomist
6. Birotehnika
                        - visoka stručna sprema društvenog smjera uz uvjete
                        utvrđene nastavnim planom i programom
7. Stenografija
                        - visoka stručna sprema društvenog smjera uz uvjete
                        utvrđene nastavnirn planom i programom
8. Stenodaktilografija
                        - visoka stručna sprema društvenog smjera uz uvjete
                        utvrđene nastavnim planom i programom
9. Tajnički poslovi
                        - dipl. ekonomist uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
                        - dipl. pravnik uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
10. Tehnika
                        - visoka stručna sprema komuniciranja društvenog smjera uz
                        uvjete utvrđene nastavničkim planom i programom
11. Poslovni jezik
                        - dipl. ekonomist
12. Poduzetništvo
                        - dipl. ekonomist
13. Trgovačko pravo
                        - dipl. pravnik
14. Gospodarstvo
                        - dipl. ekonomist
15. Knjigovodstvo
                        - dipl. ekonimist
16. Bilanciranje
                        - dipl. ekonomist
17. Dioničarska ekonomija- dipl ekonomist
18. Tržište
                        - dipl. ekonomist
19. Novčarstvo
                        - dipl. ekonomist
20. Statistika
                        - dipl. ekonomist
                        - prof. matematike
                        - dipl. ing. matematike
21. Gospodarsko pravo
                        - dipl. pravnik
                        - dipl. ekonomist
22. Hrvatsko gospodarstvo sa zemljopisom
                        - prof. geografije
                        - dipl ekonomist
23. Gospodarstvo Europe i svijeta sa zemljopisom
                        - prof geografije
                        - dipl. ekonomist
24. Gospodarska tehnologija:
24.1. Kemija
                        - prof. kemije
                        - dipl. inž. kemije
24.2. Biologija
                        - prof. biologije
                        - dipl. inž. biologije
24.3.Tehnologija s ekologijom- dipl. inž. kemijske tehnologije
                        - dipl. inž. ekologije
                        - dipl. inž. biotehnologije
25. Gospodarska matematika
                        - prof. matematike
                        - dipl. inž. matematike

Članak 13.
Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi, područje rada ugostiteljstvo i turizam smatra se slijedeća stručna sprema, i to:

R.br  NASTAVNI PREDMET        POTREBNA STRUČNA SPREMA
1. Matematika s gospodarskom matematikom
                        - prof. matematike
                        - dipl. inž. matematike
2. Povijest umjetnosti i kulturno povijesna baština
                        -prof. povijesti umjetnosti
3. Statistika
                        - dipl. ekonomist
                        - prof. matematike
                        - dipl. inž. matematike
4. Osnove gospodarstva
                        - dipl. ekonomist
5. Gospodarstvo i politika tržišnog društva
                        - dipl. ekonomist
6. Osnove turizma
                        - dipl. ekonomist, smjer hotelijersko-turistički
7. Organizacija i tehnika poslovanja hotelijerskih i turističkih poduzeća
                        - dipl. ekonomist, hotelijersko-turistički smjer, uz uvjete
                        utvrđene nastavnim planom i programom
8. Marketing u turizmu
                        - dipl. ekonomist
9. Osnove prava i Ustava
                        - dipl. pravnik
10. Daktilografija s poslovima dopisivanja
                        - visoka stručna sprema društvenog smjera uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
11. Turistička agencija
                        - dipl. inž. geografije
                        - prof. geografije
                        - diplomirani geograf
12. Pomorska i ekonomska geografija
                        - dipl. inž. geografije
                        - prof. geografije
                        - diplomirani geograf
13. Poslovna psihologija
                        - dipl. psiholog
14. Kuharstvo
                        - dipl. ekonomist, uz položeni ispit za majstora kuharstva
                        (ranije VKV kuhar, kuhar specijalist)
15. Ugostiteljsko posluživanje
                        - dipl. ekonomist, uz položeni ispit za majstora konobara
                        (ranije: VKV konobar, konobar specijalist)
16. Slastičarstvo
                        - dipl. ekonomist, uz položeni ispit za majstora slastičara
                        (ranije VKV slastičar, slastičar specijalist)
17. Evidencija u brodskoj kuhinji
                        - dipl. ekonomist
18. Mornarske vještine
                        - dipl. inž. pomorskog prometa, nautički smjer
19. Poslovna psihologija
                        - prof. psihologije
                        - dipl. psiholog
20. Sociologija
                        - prof. sociologije
                        - dipl. sociolog
21. Osnove turizma i ugostiteljstva- dipl. ekonomist, hotelijersko-turistički smjer
22. Računalstvo
                        - dipi. ekonomist, smjer informatika ili kibernetika
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjer računalstvo
                        - prof. informatike
                        - dipl. informatičar
23. Gospodarstvena računica
                        - dipl. ekonomist
                        - prof. matematike
24. Poznavanje roba i prehrana
                        - dipl. inž. matematike
                        - dipl. inž. biotehnologije
                        - dipl. inž. prehrambene tehnologije

Članak 14.
Za stručnog učitelja predmeta iz članka 13. točke 15,16 i 17. može biti izabrana osoba koja ima položeni ispit za majstora odgovarajućeg zanimanja (ranije VKV, odnosno specijalist).
Odgovarajućom stručnom spremom suradnika u nastavi koji izvodi vježbe predmeta iz članka 13. ovoga pravilnika smatra se viša ili srednja stručna sprema odgovarajućeg smjera utvrđena nastavnim planom i programom.

Članak 15.
Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi područje rada poljodjelstvo smatra se slijedeća stručna sprema

R.br.  NASTAVNI PREDMET        POTREBNA STRUČNA SPREMA
1. Osnove biljne proizvodnje
                        - dipl. inž. poljodjelstva,smjer
                        - ratarstvo
                        - voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo
                        - vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža
                        - opći smjer
2. Tloznanstvo
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - ratarstvo
                        - voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo
                        - vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža
                        - opći smjer
3. Opće ratarstvo
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - ratarstvo
                        - opći smjer
4. Opće voćarstvo i vinogradarstvo
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - voćar, vinogradar i vinar
                        - voćar, vinogradar, vinar i vrtlar
                        - opći smjer
5. Motori i traktori
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - mehanizacija
                        - ratarstvo
                        - voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo
                        - opći smjer
                        - dipl. inž. strojarstva
6. Specijalno ratarstvo
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - ratarstvo
                        - opći smjer
7. Specijalno voćarstvo
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - voćar, vinogradar i vinar
                        - voćar, vinogradar, vinar i vrtlar
                        - opći smjer
8. Specijalno vinogradarstvo
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - voćar, vinogradar i vinar
                        - voćar, vinogradar, vinar, vrtlar
                        - opći smjer
9. Povrćarstvo
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - voćar, vinogradar i vinar
                        - voćar, vinogradar, vinar i vrtlar
                        -vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža
                        - opći smjer
10. Mehanizacija u biljnoj proizvodnji
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - mehanizacija
                        - ratarstvo
                        - opći smjer
11. Zaštita bilja
                        - biljna proizvodnja
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - ratarstvo
                        - voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo
                        - zaštita bilja
                        - opći smjer
12. Sjemenarstvo s osnovama oplemenjivanjem
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - ratarstvo
                        - opći smjer
13. Vinarstvo
                        - dipl. inž poljodjelstva, smjer
                        - voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo
                        - voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo
                        - opći smjer
14. Ustrojstvo rada u biljnoj proizvodnji
                        - dipl. inž. poljodjelslva, smjer
                        - agroekonomija
                        - ratarstvo
                        - voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo
                        - opći smjer
15. Promet i vožnja
                        - dipl. inž prometa
16. Praktična nastava
                        - biljne proizvodnje
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - ratarstvo
                        - voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo
                        - opći smjer
                        -vrtlarstva
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo
                        - voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo i vrtlarstvo
                        -vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža
                        -stoćarstva
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - stoćarstvo
                        - opći smjer
                        - općeg smjera
                        - dipl. inž.poljodjelstva, smjer
                        - ratarstvo
                        - voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo
                        - stoćarstvo
                        - opći smjer
                        - ratarstva
                        - dipl. inž poljodjelstva. smjer
                        - ratarstvo
                        - opći smjer- voćarstva i vinogradarstva
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo
                        - opći smjer
17. Temelji voćarstva
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo
                        - voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo i vrtlarstvo
                        -vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža
                        - opći smjer
18. Likovna umjetnost u vrtlarstvu
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        -vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža
                        - dipl inž. arhitekture
                        - prof. likovne kulture
19. Vrtlarski strojevi
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - mehanizacija
                        - voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo
                        -vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža
20. Cvjećarstvo
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo
                        - voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo i vrtlarstvo
                        -vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža
21. Dendrologija s rasadništvom
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo i vrtlarstvo
                        -vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža
                        - dipl. inž. šumarstva
22. Vrtna tehnika
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo i vrtlarstvo
                        -vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža
23. Povijesni razvoj vrtne umjetnosti- dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo i vrtlarstvo
                        -vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža
24. Prostorno planiranje
                        - dipl. inž. arhitekture
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        -vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža
25. Vrtna arhitektura s projektirarrjem
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo i vrtlarstvo
                        -vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža
26. Zaštita bilja-vrtlarstvo
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo i vrtlarstvo
                        -vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža
                        - zaštita bilja
27. Organizacija rada u vrtlarstvu
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo i vrtlarstvo
                        -vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža
                        - agroekonomija
28. Zaštita čovjekove okoline
                        - dipl. inž. poljodjelstva,
                        smjer
                        - voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo i vrtlarstvo
                        -vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža
                        - dipl. inž. ekologije
29. Osnove voćarstva i vinogradarstva
                        - dipl. inž. poljodjelstva,
smjer
                        - voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo i vrtlarstvo
                        -vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža
                        - opći smjer
30. Anatomija i fiziologija
                        - dipl. inž. poljodjelstva, domaćih životinja smjer
                        - stoćarstvo
                        - opći smjer
                        - dipl. veterinar
31. Opće stočarstvo
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - stočarstvo
                        - opći smjer
                        - dipl. veterinar
32. Hranidba domaćih životinja
                        - dipl inž. poljodjelstva, smjer
                        - stočarstvo
                        - opći smjer
                        - dipl. veterinar
33. Proizvodnja krmenog bilja
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - ratarstvo
                        - opći smjer
34. Govedarstvo
                        - dipl. inž poljodjelstva, smjer
                        - stočarstvo
                        - opći smjer
                        - dipl. veterinar
35. Sitno stočarstvo
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - stočarstvo
                        - opći smjer
                        - dipl. veterinar
36. Ribogojstvo
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - stočarstvo
                        - dipl. veterinar
37. Konjogojstvo
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - stočarstvo ·
                        - opći smjer
                        - dipl. veterinar
38. Mehanizacija u stočarstvu
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - mehanizacija
                        - stočarstvo
                        - opći smjer
39. Zoohigijena s veterinarstvom
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - stočarstvo
                        - dipl. veterinar
40. Organizacija rada i ekonomija stočarske proizvodnje
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - stočarstvo
                        - agroekonomija
                        - opći smjer
41. Poljoprivredna botanika
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - ratarstvo
                        - voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo
                        -vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža
                        - opći smjer
                        - prof. biologije
42. Specijalno vinogradarstvo s vinarstvom
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo
                        - opći smjer
43. Specijalno stočarstvo
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - stočarstvo
                        - opći smjer
                        - dipl. veterinar
44. Mehanizacija u poljoprivrednoj proizvodnji
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - mehanizacija
                        - opći smjer
                        - stočarstvo
                        - ratarstvo
                        - dipl. inž. strojarstva
45. Organizacija rada u poljoprivrednoj proizvodnji
                        - dipl. inž. poljodjelstva,
                        smjer
                        - agroekonomija
                        - dipl. ekonomist
46. Ratarstvo
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - ratarstvo
                        - opći smjer
47. Zaštita ratarskih kultura
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - ratarstvo
                        - zaštita bilja
                        - opći smjer
48. Organizacija rada u ratarskoj proizvodnji
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - ratarstvo
                        - agroekonomija
                        - opći smjer
                        - dipl. ekonomist
49. Voćarstvo i vinogradarstvo dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo i vrtlarstvo
                        - opći smjer
50. Mehanizacija u voćarstvu i vinogradarstvu
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo
                        - opći smjer
                        - mehanizacija
51. Zaštita u voćarstvu i vinogradarstvu
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo
                        - zaštita bilja
                        - opći smjer
52. Organizacija rada u voćarstvu i vinogradarstvu
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo
                        - agroekonomija
                        - opći smjer
                        - dipl. ekonomist
53. Cvjećarstvo
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo i vrtlarstvo
                        -vrtlarstvo i oblikovanja pejsaža
                        - opći smjer
54. Mehanizacija u vrtlarstvu
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo
                        -vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža
                        - mehanizacija
55. Zaštita bilja u vrtlarstvu
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo i vrtlarstvo
                        -vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža
                        - zaštita bilja
                        - opći smjer
56. Organizacija rada u vrtlarstvu
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo
                        -vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža
                        - agroekonomija
                        - opći smjer
                        - dipl. ekonomist
57. Dendrološke vrste za aranžiranje
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo i vrtlarstvo
                        -vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža
58. Aranžiranje
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo i vrtlarstvo
                        -vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža
59. Uređenje i interijer
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo i vrtlarstvo
                        -vrtlarstvo i oblikovanje pejsaž.a
60. Organizacija rada u cvjećarnici
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo i vrtlarstvo
                        -vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža
                        - dipl. ekonomist
61. Stočarstvo
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - stočarstvo
                        - opći smjer
62. Mehanizacija u stočarstvu
                        - dipl. inž. poljodjelstva, smjer
                        - mehanizacija
                        - stočarstvo

Članak 16.
Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi
                        - područje rada prehrana smatra se slijedeća stručna sprema i to:

R.br.  NASTAVNI PREDMET        POTREBNA STRUČNA SPREMA
1. Osnove laboratorijske prehrambene tehnologije i kontrole
                        - dipl. inž. tehnologije
2. Elementi strojarstva i tehničko crtanje
                        -prof. strojarstva
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. prehrambene tehnologije
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
3. Termodinamika i toplinska tehnika
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. prehrambene tehnologije
                        - prof. strojarstva
4. Kontrola namirnica
                        - dipl. inž. prehrambene tehnologije
5. Prehrambena tehtehnologija
                        - dipl. inž. prehrambene nologije
6. Mikrobiologija
                        - dipl. inž. prehrambene tehnologije
                        - prof. biologije
7. Biokemija
                        - dipl. inž. prehrambene tehnologije
                        - prof. kemije
8. Higijena i sanitacija
                        - dipl. inž. prehrambene tehnologije
9. Mjerenje, reguliranje i automatizacija- dipl. inž. prehrambene tehnologije
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
10. Živežne namirnice animalnog porijekla
                        - dipl. inž. prehrambene tehnologije
11. Tehnologija zanimanja- konditar
                        - dipl. inž. prehrambene tehnotogije
                        - rukovatelj prehrambenim strojevima
                        - pekar
                        - mlinar
12. Tehnologija mesa
                        - dipl. inž prehrambene tehnologije
13. Strojevi i uređaji
                        - dipl. inž. prehrambene tehnologije
14. Praktična nastava
                        - dipl. inž. prehrambene tehnologije

Članak 17.
Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi područje rada veterina smatra se slijedeća stručna sprema i to:

R.br.  NASTAVNI PREDMET        POTREBNA STRUČNA SPREMA
1. Uvod u veterinarsku struku
                        - dipl. veterinar
2. Anatomija i histologija
                        - dipl. veterinar
3. Uzgoj domaćih životinja
                        - dipl. veterinar
                        - dipl. inž. poljodjelstva:
                        - stočarstva
                        - opći smjer
4. Osnove patologije
                        - dipl. veterinar
5. Funkcije životinjskog organizma
                        - dipl. veterinar
6. Mikrobiologija
                        - dipl. veterinar
7. Lovstvo
                        - dipl. veterinar
8. Zoohigijena
                        - dipl. veterinar
9. Uzgoj i bolesti riba i pčela
                        - dipl. veterinar
10. Lijekovi i otrovi
                        - dipl. veterinar
11. Osnove parazitskih bolesti
                        - dipl. veterinar
12. Kinologija
                        - dipl. veterinar
13. Zarazne bolesti domaćih životinja
                        - dipl. veterinar
14. Porodiljstvo
                        - dipl. veterinar
15. Osnove kirurgije
                        - dipl. veterinar
16. Unutrašnje bolesti domaćih životinja
                        - dipl. veterinar
17. Uzgoj i bolesti peradi
                        - dipl. veterinar
18. Higijena namirnica animalnog porijekla
                        - dipl. veterinar

Članak 18.
Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi područje rada šumarstvo smatra se slijedeća stručna sprema, i to:

R.br.  NASTAVNI PREDMET        POTREBNA STRUČNA SPREMA
1. Botanika
                        - dipl. inž. šumarstva
2. Dendrologija
                        - dipl inž. šumarstva
3. Poznavanje staništa
                        - dipl inž. šumarstva
4. Uzgajanje šuma
                        - dip inž. šumarstva
5. Iskorištavanje šuma
                        - dipl. inž. šumarstva
6 .Zaštila na radu
                        - dipl. inž šumarstva
                        - inž. sigurnosti na radu
7. Dendometrija
                        - dipl. inž. šumarstva
8. Uređivanje šuma
                        - dipl inž šumarstva
9. Geodezija
                        - dipl. inž. šumarstva
                        - dipl. inž. geodezije
10. Lovstvo .
                        - dipl. inž. šumarstva
                        - dipl inž. poljoprivrede
11. Organizacija proizvodnje u šumarstvu
                        - dipl. inž. šumarstva
                        - dipl. ekonomist
12. Zaštita šuma
                        - dipl. inž šumarstva
13. Tehničko crtanje s nacrtnom geometrijom
                        - dipl inž. šumarstva
14. Radni strojevi i alati
                        - dipl. inž. šumarstva
15. Ekonomika
                        - dipl. inž. šumarstva
                        - dipl. ekonomist
16. Šumarstvo na kršu
                        - dipl inž. šumarstva
17. Šumske komunikacije
                        - dipl. inž. šumarstva

Članak 19.
Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi područje rada obrada drva smatra se slijedeća stručna sprema i to:

R. br. NASTAVNI PREDMET        POTREBNA STRUČNA SPREMA
1. Tehnička mehanika
                        - dipl. inž. drvne industrije
2. Kernijska prerada drva- dipl. inž. drvne industrije
                        - dipl. inž. kemije
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
                        - prof. kemije
3. Tehničko crtanje i nacrtna geometrija
                        - dipl. inž. drvne industrije
4. Drvni materijali
                        - dipl. inž. drvne industrije
5. Nedrvni materijal
                        - dipl. inž. drvne industrije
6. Strojevi i uređaji
                        - dipl. inž. drvne industrije
7. Pilanska proizvodnja
                        - dipl. inž. drvne industrije
8. Hidrotermička obrada drva
                        - dipl. inž. drvne industrije
9. Furniri i ploče
                        - dipl. inž. drvne industrije
10. Finalna proizvodnja
                        - dipl. inž. drvne industrije
11.Tapetarska proizvodnja
                        - dipl. inž. drvne industrije
12. Konstrukcije
                        - dipl. inž. drvne industrije
13. Površinska obrada
                        - dipl. inž. drvne industrije
14. Pripr-ema i kontrola
                        - dipl. inž. drvne industrije
proizvodnje
15. Organizacija rada
                        - dipl. inž drvne industrije
16. Trgovina drvnim proizvodima

                        - dipl. inž. drvne industrije
17. Oblikovanje namještaja
                        - dipl inž. drvne industrije
18. Poznavanje materijala
                        - dipl. inž. drvne industrije
19. Tehnologija proizvodnje
                        - dipl. inž. drvne industrije
20. Tehnologija zanimanja
                        - dipl. inž. drvne inkdustrije
21. Praktična. nastava
                        - dipl. inž. drvne irkdustrije

Članak 20.
Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi
                        - područje rada graditeljstvo i geodezija smatra se slijedeća stručna sprema i to:

R.br.  NASTAVNI PREDMET    POTREBNA STRUČNA SPREMA
1. Tehničko crtanje
                        - dipl. inž. graditeljstva
                        - dipl. inž. arhitekture
                        - prof. strojarstva
                        - prof. matematike
                        - dipl. inž. geodezije
                        - dipl. inž. strojarstva
2. Geodetsko crtanje
                        - dipl. inž. geodezije
3. Tehničko crtanje s elementima strojeva
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
4. Prostoručno crtanje
                        - akademski slikar
                        - akademski slikar-grafičar
                        - prof. likovne kulture
5. Geodetsko pisanje
                        - dipl inž. geodezije
6. Nacrtna geometrija
                        - prof. matematike
                        - dipl. inž. arhitekture
                        - dipl inž. graditeljstva
                        - dipl inž. geodezije
7. Izrada planova
                        - dipl. inž. geodezije
                        - prof. matematike i informatike

8. Računalstvo
                        - dipl. inž. graditeljstva
                        - dipl. inž. arhitekture
                        - dipl. inž. geodezije
                        - dipl. informatičar
                        - dipl. elektrotehničar, smjer računalstvo

9. Računalstvo i zernljišni informacijski sustav
                        - dipl. inž. geodezije

10. Građevni materijali
                        - dipl. inž. graditeljstva
                        - dipl. inž. arhitekture
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
11. Građevna mehanika
                        - dipl inž. graditeljstva
12. Građevne konstrukcije
                        - dipl. inž. arhitekture
13. Tehnologija betona
                        - dipl. inž. graditeljstva
14. Betonske konstrukcije
                        - dipl. inž. graditeljstva
                        - dipl. inž arhitekture
15. Organizacija građenja
                        - dipl inž. graditeljstva
                        - dipl. inž. arhitekture
16. Građevna mehanizacija
                        - dipl. inž. graditeljstva
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
17. Geodezija (kod graditeljskih tehničara )- dip inž. geodezije
                        - dipl. inž. graditeljstva
18. Geodezija (kod geodetskog tehničara)- dipl. inž. geodezije
19. Zgradarstvo
                        - dipl. inž. arhitekture
20. Završni radovi
                        - dipl. inž. arhitekture
21. Kućne instalacije
                        - dipl. inž graditeljstva
                        - dipl. inž. arhitekture
22. Građevinska fizika
                        - dipl. inž. graditeljstva
23. Niskogradnja
                        - dipl. inž. graditeljstva
24. Povijest arhitekture
                        - dipl. inž. arhitekture
                        - prof. povijesti umjetnosti
25. Ceste i željeznice
                        - dipl. inž. graditeljstva
                        - dipl. inž. geodezije
26. Vodogradnja
                        - dipl. inž. graditeljstva
27. Mostogradnja
                        - dipl inž graditeljstva
28. Geodetsko računanje
                        - dipl. inž. geodezije
29. Primijenjena geodezija
                        - dipl. inž. geodezije
30. Fotogramaterija
                        - dipl. inž. geodezije
31. Katastar i agrarne operacije
                        - dipl. inž. geodezije
32. Trasiranje
                        - dipl. inž. geodezije
33. Geodetske vježbe
                        - dipl. inž. geodezije
34. Tehnička mehanika
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
                        - dipl. inž. graditeljstva
35. Elektronika, regulacija i automatizacija
                        - prof. strojarstva
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. elektrotehnike
                        - prof. elektrotehnike
                        - dipl. inž. fizike
                        - prof. fizike
36. Organizacija proizvodnje- dipl. inž. kemijske tehnologije
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
                        - dipl. inž. graditeljstva
                        - dipl. inž. kemije
37. Standardizacija u industriji građevnog materijala
                        - dipl. inž. tehnologije
                        - dipl. inž. graditeljstva
38. Sirovine i materijal
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
                        - dipl. inž. geologije
39. Tehnologija
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
                        - dipl. inž. graditeljstva
                        - inž. za industriju građevnog materijala
40. Strojevi u industriji građevnog materijala
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl inž. kemijske tehnologije
                        - prof. strojarstva
                        - dipl. inž. kemije
                        - dipl. inž. graditeljstva
41. Osnove termodinamike i topline
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. kemije
                        - dipl. inž. fizike
                        - dipl. inž. tehnologije
                        - prof. strojarstva
42. Tehnološki račun
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
                        - dipl. inž. kemije
                        - dipl. inž. matematike
                        - prof. matematike
                        - prof. kemije
43 .Kemija silikata
                        - dipl. inž. kemije
                        - prof. kemije
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
44. Prerađeni elementi
                        - dipl. inž. graditeljstva
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
45. Tehnološki praktikum
                        - inž. za industriju građevnog materijala
46. Tehničko crtanje s poznavanjem nacrta
                        - dipl. inž. graditeljstva
                        - dipl. inž. arhitekture
                        - prof. matematike s nacrtnom geometrijom
47. Stilovi u arhitekturi
                        - dipl. inž. arhitekture
                        - akademski slikar
                        - prof. povijesti umjetnosti
48. Modeliranje
                        - dipl. inž. arhitekture
                        - prof. likovne umjetnosti
49. Građevna mehanika
                        - dipl. inž. graditeljstva
                        - dipl. inž. arhitekture
50. Klesarske konstrukcije
                        - dipl. inž. graditeljstva
                        - dipl. inž. arhitekture
51. Građevne konstrukcije
                        - dipl. inž. graditeljstva
                        - dipl. inž. arhitekture
52. Petrografija
                        - dipl. inž. geologije
                        - dipl. inž. rudarstva
                        - prof. geografije
53. Strojevi za obradu kamena
                        - dipl. inž. graditeljstva
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
54. Organizacija radova
                        - dipl. inž. graditeljstva
                        - dipl. inž. organizacije rada
55. Građevni materijal
                        - dipl. inž. graditeljstva
                        - dipl. inž. arhitekture
                        - dipl. inž. tehnologije
56. Građevne konstrukcije
                        - dipl. inž. graditeljstva
                        - dipl. inž. arhitekture
57. Poznavanje nacrta
                        - dipl. inž. arhitekture
                        - dipl. inž. graditeljstva
58. Ustrojstvo i obračun radova
                        - dipl. inž. graditeljstva
                        - dipl. inž. arhitekture
59. Zidarski radovi
                        - dipl. inž. graditeljstva
                        - dipl. inž. arhitekture
60. Tesarski radovi
                        - dipl. inž. graditeljstva
                        - dipl. inž. arhitekture
61. Krovopokrivački i tesarski radovi
                        - dipl. inž. graditeljstva
                        - dipl. inž. arhitekture
62. Keramičarski radovi
                        - dipl. inž. graditeljstva
                        - dipl. inž. arhitekture
63. Pećarski radovi
                        - dipl. inž. graditeljstva
                        - dipl. inž. arhitekture
64. Alati i strojevi
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. graditeljstva
                        - prof. strojarstva
                        - dipl. inž. arhitekture
65. Podopolagački radovi
                        - dipl. inž. arhitekture
                        - dipl. inž. graditeljstva
66. Armirački radovi
                        - dipl. inž. graditeljstva
                        - dipl. inž. arhitekture
67. Primijenjena kemija
                        - prof. kemije
                        - dipl. inž. kemije
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
68. Sirovine i materijali
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
                        - dipl. inž. kemije
                        - dipl. inž. geologije
                        - dipl. inž. graditeljstva
                        - dipl. inž. rudarstva
69. Elektronika, automatizacija i regulacija
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. elektrotehnike
                        - dipl. inž. fizike
                        - prof. fizike
                        - prof. elektrotehnike
70. Tehnologija zanimanja
                        - (proizvođač keramike veziva, prerađevina)
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
                        - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
71. Tehnička fizika
                        - dipl. inž. fizike
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. fizike
                        - dipl. inž. prometa
72. Poznavanje materijala
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
                        - dipl. inž. prometa
                        - dipl. inž. kemije
73. Tehničko crtanje
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
74. Motori i prijenosi
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
                        - dipl. inž. prometa
75. Uljna hidraulika i pneumatika
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
                        - dipl. inž. prometa
76. Elektroinstalacije strojeva
                        - dipl. inž. elektrotehnike
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
                        - dipl. inž. fizike
77. Izvođenje građevinskih radova strojevima
                        - dipl. inž. graditeljstva
78. Tehnologija zanimanja- (rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima, rukovatelj strojevima za izradu kolnika, rukovatelj betonskih i asfaltnih baza, rukovatelj građevinskim dizalicama)
                        -dipl. inž. strojarstva, prof. strojarstva
                        -dipl. inž. prometa

Članak 21.
Za profesora praktične nastave u strukovnoj školi iz članka 20. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću visoku stručnu spremu iz članka 20. ovoga pravilnika i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.
Za stručnog učitelja koji izvodi praktičnu nastavu u strukovnoj školi iz članka 20. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću višu stručnu spremu i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.
Za suradnika u nastavi koji sudjeluje u izvođenju praktične nastave u strukovnoj školi iz članka 20. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima srednju stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i pro

Članak 22.
Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi, područje rada: cestovni, pomorski, riječni, željeznički, zračni promet i PTT promet smatra se slijedeća stručna sprema, i to:

R.br NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA
1. Računalstvo
                        - prof. matematike i informatike
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjer informatika
                        - dipl. ekonomist smjer informatika i kibernetika
                        - dipl. informatičar
2. Kemija-tehnologija goriva i maziva
                        - dipl.inž. kemijske tehnologije
                        - prof. kemije
                        - dipl. inž. kemije
3. Osnove prijevoza i prijenosa
                        - dipl. inž. prometa
4. Strojarstvo
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
5. Cestovna vozila
                        - dipl. inž. strojarstva
6. Cestovne građevine
                        - dipl. inž. graditeljstva
7. Prva pomoć u cestovnom prometu
                        - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
8. Zaštita na radu
                        - inž. sigurnosti na radu
9. Statistika
                        - prof. matematike
                        - dipl. inž. matematike
                        - dipl. ekonomist
10. Prijevoz tereta
                        - dipl. inž. prometa
                        - dipl. ekonomist
11. Prijevoz putnika
                        - dipl. inž. prometa
                        - dipl. ekonomist
12. Prijevoz tereta i putnika
                        - dipl. inž. prometa
                        - dipl. ekonomist
13. Prometna tehnika
                        - dipl. inž. prometa
14. Prometna kultura
                        - dipl. inž. prometa
                        - dipl. psiholog
                        - prof. psihologije
15. Ekonomika prometa
                        - dipl. inž. prometa
                        - dipl. ekonomist
16. Poslovanje poduzeća u cestovnom prometu
                        - dipl. ekonomist
17. Špedicija
                        - dipl. ekonomist
                        - dipl. inž. prometa
18. Propisi u cestovnom prometu
                        - dipl. inž. prometa
                        - dipl. pravnik
19. Upravljanje motornim vozilima
                        - nastavnik instruktor vožnje uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
20. Poznavanje grada
                        - prof. geografije
21. Tramvajska vozila
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. prometa
                        - dipl. inž. elektrotehnike
22. Elektrouređaji na tramvajima
                        - dipl. inž. elektrotehnike
23. Kočni sustavi na tramvajima
                        - dipl. inž. strojarstva
24. Prometna služba na tramvajirna
                        - dipl. inž. prometa
                        - dipl pravnik
25. Upravljanje tramvajem- instruktor vožnje na tramvajskim vozilima
26. Osnove elektrotehnike
                        - dipl. inž. elektrotehnike
                        - prof. elektrotehnike
27. Osnove hidraulike
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
28. Motori i prijenosi
                        - dipl. inž. strojarstva
29. Teret kao predmet
rukovanja
                        - Poznavanje robe
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
                        - prof. kemije
                        - dipl. ekonomist
                        - dipl. inž. prometa
                        - Rukovanje teretom
                        - dipl. inž prometa
30. Dizalice
                        - dipl. inž. prometa
                        - dipl. inž. strojarstva
31. Slaganje i ukrcaj tereta
                        - dipl. inž. prometa
32. Organizacija unutrašnjeg prijevoza
                        - dipl. inž. prometa
                        - dipl. ekonomist
33. Upravljanje dizalicom
                        - dipl. inž. prometa
                        - dipl. inž. strojarstva
34. Prijevozna i skladišna mehanizacija
                        - dipl. inž. prometa
35. Skladišno poslovanje
                        - dipl. ekonomist
36. Osiguranje i carinjenje
                        - dipl. ekonomist
37. Poznavanje robe
                        - dipl. inž. tehnologije
                        - dip ekonomist
                        - dip. inž. prometa
38. Osnove brodskog pogona
                        - dipl. inž pomorskog prometa, smjer brodostrojar uz uvjete
                        utvrđene nastavnim planom i programom
39. Pomorska geografija
                        - prof. geografije
40. Meteorologija i oceanografija
                        - dipl. meteorolog
                        - prof. geografije uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
41. Pomorska meteorologija i oceanografija
                        - dipl. meteorolog
                        - prof. geografije uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
42. Poznavanje broda
                        - dipl inž. pomorskog prometa uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
                        - dipl. inž. brodogradnje
43. Navigacija
                        - dipl. inž. pomorskog prometa uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
44. Turistička navigacija
                        - dipl. inž. pomorskog prometa uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
45. Astronomska navigacija- dipl. inž. pomorskog prometa uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
46. Elektronska navigacija
                        - dipl. inž. pomorskog prometa uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
47. Medicina za pomorce
                        - doktor medicine
48. Manevriranje brodom i pravila za izbjegavanje sudara
                        - dipl. inž. pomorskog prometa uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
49. Stabilnost i krcanje broda- dipl. inž. pomorskog prometa uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
50. Pomorsko pravo
                        - dipl. pravnik
                        - dipl. inž. pomorskog prometa uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
51. Brodsko poslovanje i administracija
                        - dipl. inž. pomorskog prometa, uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
52. Poslovanje broda s administracijom- dipl inž. pomorskog prometa, uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
53. Signalizacija i radiofonija- dipl. inž. prometa, smjer pomorske komunikacije uz
uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
54. Poznavanje broda (riječni promet)
                        - dipl. inž. prometa smjer:
                        unutrašnje plovidbe
                        - dipl. inž. brodogradnje
55. Hidrotehnika
                        - dipl. inž. hidrogradnje
                        - dipl. inž. prometa smjer: unutrašnje plovidbe
56. Brodski elektronski uređaji
                        - dipl inž. elektrotehnike
57. Riječna navigacija
                        - kapetan unutrašnje plovidbe
                        - dipl inž. prometa smjer unutrašnje plovidbe
58. Turistička navigacija
                        - kapetan unutrašnje plovidbe
                        - dipl. inž. prometa smjer unutrašnje plovidbe
59. Plovidbeno pravo
                        - dipl. pravnik
                        - dipl. inž. prometa
60. Eksploatacija plovila i pristaništa- kapetan unutrašnje plovidbe
                        - dipl. inž. prometa smjer unutrašnje plovidbe
61. Stabilitet broda, tereta i slaganje tereta
                        - kapetan unutrašnje plovidibe
                        - dipl. inž. prometa smjer unutrašnje plovidbe
62. Manevriranje brodom i pravila za izbjegavanje sudara
                        - dipl. inž. prometa smjer unutrašnje plovidbe
                        - kapetan unutrašnje plovidbe
63. Meteorologija
                        - dipl. meteorolog
                        - prof. geografije uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom 64. Poslovanje u riječnom prometu
                        - dipl. ekonomist
65. Privredna matematika
                        - prof. matematike
                        - dipl. inž. matematike
66. Poznavanje robe s tehnologijom
                        - dipl. inž. tehnologije
                        - dipl. ekonomist
                        - dipl. inž. prometa
67. Strojopis
                        - visoka stručna sprema uz
                        uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
68. Osnove brodarstva
                        - dipl. inž. pomorskog prometa
69. Poslovne komunikacije
                        - dipl. ekonomist
70. Međunarodni prijevoz
                        - dipl. inž. prometa
71. Organizacija i tehnika vanjske trgovine
                        - dipl. ekonomist
72. Ugovori o iskorištavanju brodova
                        - dipl. pravnik- dipl. inž. pomorskog prometa
73. Osnove psihosociologije
                        - dipl. psiholog
                        - dipl. sociolog
74. Lučko i skladišno poslovanje
                        - dipl. pravnik
                        - dipl. ekonomist
75. Međunarodna špedicija
                        - dipl. pravnik
                        - dipl. ekonomist
76. Carinsko poslovanje
                        - dipl. pravnik
                        - dipl. ekonomist
77. Prijevozno osiguranje
                        - dipl. ekonomist
                        - dipl. pravnik
78. Agencijsko poslovanje
                        - dipl. ekonomist
                        - dipl. inž. prometa
79. Tehničko crtanje i elementi strojeva dipl. inž. strojarstva
                        - prof strojarstva
80. Statika
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
                        - dipl. inž. pomorskog prometa smjer brodostrojarski
81. Tehnologija materijala
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
                        - dipl. inž. tehnologije
82. Lučka mehanizacija
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. prometa
83. Ukrcavanje i slaganje tereta
                        - dipl. inž prometa
                        - dipl. inž .pomorskog prometa
84. Poslovno dopisivanje
                        - dipl. ekonomist
85. Organizacija i tehnika lučkih poslova
                        - dipl. inž. pomorskog prometa smjer lučki promet
86. Poštanski promet
                        - dipl. inž. prometa, smjer PTT promet
87. Telegrafski promet
                        - dipl. inž. prometa, smjer PTT promet
88. Telefonski promet
                        - dipl. inž. prometa, smjer PTT promet
89. Novčarsko poslovanje
                        - dipl. ekonomist
90. Kultura u PT-prometu
                        - dipl. psiholog
91. Promet i upravljanje vozilom
                        - dipl. inž. prometa
92. Prometna geografija s poznavanjem grada- prof geografije
93. Psihologija
                        - dipl. psiholog
                        - prof. psihologije
94. Ustrojstvo i gospodarstvo pošte i telekomunikacije
                        - dipl. inž. PTT-prometa
                        - dipl. ekonomist
95. Mehanografski praktikum
                        - dipl. inž. PTT-prometa
                        - dipl. ekonomist
96. Sportsko zrakoplovstvo
                        - inž. aerotehnike
97. Zrakoplovni propisi
                        - dipl. inž. prometa- dipl. pravnik
98. Primjena elektronskih računala
                        - dipl. inž. elektrotehnike
99. Organizacija i tehnika veza u zračnom prometu
                        - dipl. inž. prometa
100. Gospodarstvo i organizacija poslovanja u zračnom prometu- dipl. ekonomist
101. Prihvat i otprema
                        - dipl. inž. prometa
102. Prihvat i otprema zrakoplova putnika i prtljage
                        - dipl. inž. prometa
103. Prihvat i otprema tereta
                        - dipl. inž. prometa
104. Psihofiziologija
                        - dipl. psiholog
                        - prof. psihologije
                        - dipl. pedagog
105. Istraživanja tržišta
                        - dipl. ekonomist
106. Prijevoz i špedicija
                        - dipl. ekonomist
107. Tehnička sredstva željeznice- dipl. inž. prometa smjer željezničkog prometa uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
108. Prometni signalni propisi- dipl. inž. prometa smjer željezničkog prometa uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
109. Prijevozna mehanizacija
                        - dipl. inž. prometa
                        - dipl. inž. strojarstva
110. Prijevoz putnika
                        - dipl. inž. prometa smjer željezničkog prometa uz uvjete
                        utvrđene nastavnim planom i programom
                        - dipl. ekonomist uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - dipl. pravnik uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
111. Prijevoz stvari
                        - dipl. inž. prometa smjer željezničkog prometa uz uvjete
                        utvrđene nastavnim planom i programom
                        - dipl. ekonomist uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
112. Uporaba kola
                        - dipl. inž. prometa smjer željezničkog prometa uz uvjete
                        utvrđene nastavnim planom i programom
113. Upravljačko-informacijski sustavi željeznice
                        - dipl. inž. elektrotehnike
                        - dipl. inž. prometa
                        - dipl. inž. strojarstva
114. Tehničko crtanje
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
115. Osnove strojarstva
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
116. Vuča vlakova
                        - dipl. inž. prometa uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - dipl. inž. elektrotehnike uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
117. Tehnologija željezničkog prometa
                        - dipl. inž. prometa smjer željezničkog prometa uz uvjete
                        utvrđene nastavnim planom i programom
118. Telekomunikacijski uređaji i veze
                        - dipl. inž. elektrotehnike uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
119. Tehnička mehanika
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
120. Električni strojevi
                        - dipl. inž. elektrotehnike
                        - prof. elektrotehnike
121. Propisi vuče
                        - dipl. inž. prometa smjer željeznički promet uz uvjete
                        utvrđene nastavnim planom i programom
122. Željeznička vozila
                        - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - dipl. inž. elektrotehnike uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
123. Kočnice željezničkih vozila
                        - dipl. inž. strojarstva
124. Strojarski dio dizel-vučnih vozila
                        - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
125. Električni dio dizel-vučnih vozila
                        - dipl. inž. elektrotehnike uz
                        uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
126. Upravljanje dizel vučnim vozilima
                        - dipl. inž. elektrotehnike uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
127. Strojarski dio elektrovučnih vozila
                        - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
128. Električni dio elektrovučnih vozila
                        - dipl. inž. elektrotehnike uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
129. Upravljanje elektrovučnim vozilima
                        - dipl. inž. elektrotehnike uz
                        uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
130. Strojarski dio pružnih vozila- dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
131. Električni dio pružnih vozila
                        - dipl. inž. elektrotehnike uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
132. Upravljanje pružnim vozilima
                        - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
133. Tehnički materijali
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - prof. strojarstva
134.Osnove automatike
                        - dipl. inž. elektrotehnike,smjer elektrostrojarstvo i
                        automatizacija
135. ŽeIjeznička vozila i kola- dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
                        - dipl. inž. elektrotehnike uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
136. Dizel motori i prijenosnici snage
                        - dipl. inž. strojarstva
137. Tehnologija vuče vlakova- dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
                        - dipl. inž. elektrotehnike uz uvjete utvređene nastavnim
                        planom i programom
138. Elektroenergetska postrojenja vuče
                        - dipl. inž. elektrotehnike smjer energetika uz uvjete
utvrđene nastavnim planom i programom
139. Pružni strojevi
                        - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvređene nastavnim planom i
                        programom
140. Pružni strojevi
                        - strojarski dio
                        -dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
141. Pružni strojevi
                        - električni dio
                        - dipl. inž. elektrotehnike uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
142. Održavanje pružnih strojeva
                        - dipl. inž strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
143. Gornji i donji stroj
                        - dipl. inž. graditeljstva
144. Postrojenja za održavanje kola
                        - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
145. Strojarski dio željezničkih kola
                        - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
146. Električni dio željezničkih kola
                        - dipl. inž. elektrotehnike uz
uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
147. Tehničko-kolski propisi
                        - dipl. inž. prorneta, uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - dipl. inž. strojarstva, uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
148. Tehničko crtanje
                        - dipl. inž. graditeljstva
149. Tehničko crtanje i nacrtna geometrija
                        - dipl. inž. graditeljstva
150. Tehnička mehanika
                        - dipl. inž. graditeljstva
151. Osnove geodezije
                        - dipl inž geodezije
                        - dipl. inž. graditeljstva
152. Osnove hidrotehnike
                        - dipl. inž. graditeljstva
153. Osnove visokogradnje
                        - dipl. inž. graditeljstva
                        - dipl. arhitekt
154. Građevinski materijali
                        - dipl inž graditeljstva
155. Građevinski strojevi
                        - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i                         programom
                        - dipl. inž. graditeljstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom
                        i programom
                        - dipl. inž. prometa uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
156. Donji stroj
                        - dipl. inž. graditeljstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom
                        i programom
157. Gornji stroj
                        - dipl. inž. graditeljstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom
                        i programom
158. Alati i pružni strojevi
                        - dipl inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - dipl inž. graditeljstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - dipl. inž. prometa uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom l
59. Beton i armirani beton
                        - dipl. inž. graditeljstva
160. Mostovi, propusti i tuneli
                        - dipl. inž graditeljstva
161. Projektiranje i građenje pruga
                        - dipl. inž. graditeljstva uz uvjete utvrđene naslavnim
                        planom i programom

Članak 23.
Za profesora koji izvodi praktičnu nastavu ili vježbe u strukovnoj školi iz članka 22. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću visoku stručnu spremu iz članka 22. ovoga pravilnika i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom 
Za stručnog učitelja koji izvodi praktičnu nastavu ili vježbe u strukovnoj školi iz članka 22. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima višu stručnu spremu odgovarajućeg smjera i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.
Za suradnika u nastavi koji sudjeluje u izvođenju praktične nastave ili vježbi u strukovnoj školi iz članka 22. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima srednju stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnički
Odgovarajućom stručnom spremom stručnog učitelja i suradnika u nastavi, koji izvode vježbe predmeta iz članka 22. točke 33, 56. i 91. smatra se viša ili srednja stručna sprema utvrđena nastavnim planom i programom.

Članak 24.
Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi, područje rada kemijska tehnologija smatra se slijedeća stručna sprema i to:·

R. br. NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA
1. Opća i anorganska kemija s vježbama
                        - prof. kemije
                        - dipl. inž. kemije
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
2. Fizikalna kemija s vježbama
                        - prof .kemije
                        - dipl. inž. kemije
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
3. Organska kemija i biokemija s vježbama
                        - prof. kemije
                        - dipl. inž. kemije
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
                        - dipl. inž. prehrambene tehnolngije
4. Analitička kemija s vježbama
                        - prof. kemije
                        - dipl. inž. kemije
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
                        - dipl. inž. prehrambene tehnologije
5. Mikrobiologija
                        - dipl. inž. biokemijske tehnologije
                        - dipl. inž. prehrambene tehnologije
                        - dipl. inž. biologije
                        - prof. biologije
6. Tehnološke operacije s vježbama- dipl. inž. kemijske tehnologije
                        - dipl. inž. prehrambene tehnologije
7. Stehiometrija
                        - prof. kemije
                        - dipl. inž kemije
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
8. Tehnološki procesi
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
                        - dipl. inž. prehrambene tehnologije
9. Automatsko vođenje procesa
                        - dipl. inž. elektrotehnike
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. metalurgije
10. Tehničko crtanje s elementima strojeva
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
                        - dipl. inž. rudarstva
                        - dipl. inž. arhitekture
                        - prof. PTO-a uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - prof. strojarstva
11. Kemija s vježbama
                        - prof. kemije
                        - dipl. inž. kemije
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
12. Tehnologija stakla
                        - prof. kemije
                        - dipl. inž. kemije
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
13. Praktična nastava(proizvođač stakla)
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
14. Tehnologija elastomera
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
                        - dipl. inž. kemije
15. Praktična nastava (Elastomeri)
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
16. Tehnologija kože i krzna
                        - dipl. inž .kemijske tehnologije
                        - dipl. inž. prehrambene tehnologije, smjer biokemijsko
                        inženjerstvo
17. Praktična nastava (koža i krzno)
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
                        - dipl. inž. prehrambene tehnologije smjer biokemijsko
                        inženjerstvo
18. Računalstvo
                        - prof. matematike i informatike
                        - dipl. inž. kemije
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
                        - dipl. informatičar
                        - prof. kemije
19. Poznavanje materijala
                        - prof. ili dipl. inž. kemije
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije

Članak 25.
Za stručnog učitelja odnosno suradnika u nastavi predmeta iz članka 24. točke 13, 15, 17. i 19. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima višu odnosno srednju stručnu spremu odgovarajućeg smjera utvrđenu nastavnim planom i programom.

Članak 26.
Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi, područje rada grafika smatra se slijedeća stručna sprema, i to:

R.br.  NASTAVNI PREDMET        POTREBNA STRUČNA SPREMA
1. Računalstvo
                        - prof. matematike i informatike
                        - prof. PTO-a uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - dipl. inž. grafičke tehnologije
                        - dipl. inž. informatičar
2. Tehničkocrtanje
                        - prof. PTO-a uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - prof. strojarstva
                        - dipl. inž. strojarstva
3. Osnove strojarstva
                        - prof. strojarstva
                        - prof. PTO-a uz uvjete utvrđene nastavriim planom i
                        programom
                        - dipl. inž strojarstva
                        - prof. grafičke tehnologije
4. Grafički strojevi
                        - dipl. inž. grafičke tehnologije
5. Grafički dizajn
                        - akademski slikar
                        - dipl. inž. grafičke tehnologije
                        - smjer grafičkog dizajna
6. Grafička tehnologija
                        - dipl. inž. grafičke tehnologije
                        - dipl. inž. kemije
7. Tehnologija zanimanja
                        - dipl. inž. grafičke tehnologije
8. Elektrotehnika i elektronika
                        - prof. elektrotehnike
                        - dipl. inž. elektrotehnike
                        - prof. PTO-a uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
9. Automatsko vođenje
                        - dipl. inž. elektrotehnike procesa
                        - dipl. inž. grafičke tehnologije
10. Tehnologija zanimanja
                        - dipl. inž. grafičke tehnologije

Članak 27.
Za profesora praktične nastave u strukovnoj školi iz članka 26. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu iz članka 26. ovoga pravilnika i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Za stručnog učitelja koji izvodi praktičnu nastavu u strukovnoj školi iz članka 26. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima višu ili srednju stručnu spremu odgovarajućeg smjera i ispunjava uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Članak 28.
Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta; u strukovnoj školi područje rada tekstil smatra se slijedeća stručna sprema, i to:
R.br. NASTAVNI PREDMETI POTREBNA STRUČNA SPREMA
1. Računalstvo
                        - prof. matematike i informatike
                        - prof. PTO-a uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - dipl. informatičar
                        - dipl. inž. tekstilne tehnologije
2. Tehničko crtanje i elementi strojarstva
                        - prof. strojarstva
                        - dipl inž. strojarstva
                        - prof. PTO-a uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - dipl inž. tekstilne tehnologije
3. Elektrotehnika
                        - prof. elektrotehnike
                        - dipl. inž. elektrotehnike
                        - prof. PTO-a uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
4. Automatizacija
                        - dipl. inž. elektrotehnike
                        - dipl. inž. tekstilne tehnologije
5. Poznavanje materijala s ispitivanjem
                        - dipl. inž. tekstilne tehnologije
6. Estetika
                        - dipl. inž. dizajna
                        - akademski slikar
7. Tehnologija pređenja s vježbama- dipl. inž. tekstilne tehnologije (tekstilno-mehanički smjer)
8. Tehnologija tkanja
                        - dipl. inž. tekstilne tehnologije (tekstilno-mehanički smjer)
9. Konstrukcija tkanina s vježbama
                        - dipl. inž. tekstilne tehnologije
10. Tehnologija pletenja s vježbama
                        - dipl. inž. tekstilne tehnologije (tekstilno-mehanički smjer)
11. Konstrukcija pletenja svježbama
                        - dipl. inž. tekstilne tehnologije, tekstilno-mehanički smjer
12. Pripremni proces s vježbama
                        - dipl. inž tekstilne tehnologije, tekstilno-kemijski smjer
13. Tehnologija bojanja s
                        - dipl. inž. kekstilne tehnolovježbama gije, tekstilno-kemijski
                        smjer
14. Tehnologija apleture s vježbama
                        - dipl. inž. tekstilne tehnologije, tekstilno-kemijski smjer
15. Tehnologija tiska s vježbama
                        - dipl. inž. tekstilne tehnologije, tekstilno-kemijski smjer
16. Održavanjc tekstila s vježbama
                        - dipl inž. tekstilne tehnologije, tekstilno-kemijski smjer
17. Konstrukcija odjeće
                        - dipl inž. tekstilne tehnologije, odjevni smjer
18. Tehnologija proizvodnje odjeće
                        - dipl. inž. tekstilne tehnologije, odjevni smjer
19. Strojevi i uređaji
                        - dipl. inž. tekstilne tehnologije, odjevni smjer
20. Vježbe proizvodnje odijeće
                        - dipl. inž. tekstilne tehnolgije, odjevni smjer 21. Vezovi i dekompozicija pletiva
                        - dipl. inž. tekstilne tehnologije, tekstilno-mehaničkog smjera
22. Vezovi i pletiva
                        - dipl. inž. tekstilne tehnologije, tekstilno-mehanički smjer
23. Konstrukcija pletene odjeće
                        - dipl. inž. tekstilne tehnologije, odjevni smjer
24. Tehnologija oplemenjivanja
                        - dipl. inž. tekstilne tehnologije, tekstilno-kemijski smjer
25. Tehnologija izrade odjeće
                        - dipl. inž. tekstilne tehnologije, odjevni smjer
26. Tehnologija kemijskog čišćenja
                        - dipl. inž. tekstilne tehnologije (tekstilno-kemijski smjer)
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije (tekstilno-kemijski smjer)

Članak 29.
Za profesora praktične nastave u strukovnoj školi iz članka 28. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću visoku stručnu spremu iz članka 28. ovoga pravilnika i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Za stručnog učitelja koji izvodi praktičnu nastavu u strukovnoj školi iz članka 28. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima višu ili srednju stručnu spremu odgovarajućeg smjera i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Za suradnika u nastavi koji sudjeluje u izvođenju praktične nastave u strukovnoj školi iz članka 28. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima srednju stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i pro

Odgovarajućom stručnom spremom stručnog učitelja i suradnika u nastavi koji izvodi vježbe predmeta iz članka 28. točke 7, 8, 10.-26. ovoga pravilnika smatra se viša ili srednja stručna sprema utvrđena nastavnim planom i programom.

Članak 30.
Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi, područje rada obrada kože smatra se slijedeća stručna sprema, i to:

R, br. NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUĆNA SPREMA
1. Računalstvo
                        - prof. matematike i informalike
                        - prof. PTO-a uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - dipl informatičar
2. Tehničko crtanje i elementi strojeva
                        - prof. strojarstva
                        - dipl. inž. strnjarstva
                        - prof. PTO-a uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
3. Elektrotehnika
                        - prof elektrotehnike
                        - dipl. inž. elektrotehnike
4. Automatizacija
                        - dipl. inž. elektrotehnike
                        - prof elektrotehnike
5. Poznavanje materijala s vježbama
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
6. Crtanje i modeliranje
                        - inž. obućarske tehnologije
7. Tehnologija obuće i galanterije
                        - inž. obućarske tehnologije
8. Vježbe obuće i galanterije
                        - inž. obućarske tehnologije
9. Estelika
                        - dipl. dizajner
                        - akademski slikar
10. Tehnološki procesi s vježbama
                        - inž. kemijske tehnologije, smjer kožarski
11. Kemijske i mehaničke operacije
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
12. Održavanje kože s vježbama
                        - inž. kemijske tehnologije, smjer kožarski

Članak 31.
Za profesora praktične nastave u strukovnoj školi iz članka 30. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću visoku stručnu spremu iz članka 30. ovoga pravilnika i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Za stručnog učitelja koji izvodi praktičnu nastavu u strukovnoj školi iz članka 30. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima višu ili srednju stručnu spremu odgovarajućeg smjera i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Za suradnika u nastavi koji sudjeluje u izvodenju praktične nastave u strukovnoj školi iz članka 30. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima srednju stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i pro

Odgovarajućom stručnom spremom stručnog učitelja koji izvodi vježbe predmeta iz članka 30. točke 5. ovoga pravilnika smatra se viša stručna sprema odgovarajućeg smjera utvrđena nastavnim planom i programom.

Članak 32.
Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi, područje rada zdravstvo smatra se slijedeća stručna sprema i to:

R.br. NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA
1. Zdravstvena njega
                        - viša medicinska sestra uz uvjete utvrđene nastavnim planom
                        i programom
1.1. Zdravstvena njega (za primalje)
                        - viša medicinska sestra ginekološko-opstretičkog ili
                        primaljskog smjera uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
2. Latinski jezik
                        - prof. latinskog jezika
                        - prof. klasične filologije
3. Anatomija i fiziologija
                        - doktor medicine uz uvjete
                        utvrđene nastavnim planom i programom
4. Patologija s patofiziologijom
                        - doktor medicine uz uvjete
                        utvrđene nastavnim planom i programom
5. Medicinska mikrobiologija s epidemiologijom
                        -doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
6. Klinička medicina
                        - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
7. Farmakologija
                        - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - magistar farmacije
8. Socijalna medicina okoliš i zdravlje
                        - doktor medicine uz uvjete
                        utvrđene nastavnim planom i programom
                        - viša medicinska sestra uz uvjete utvrđene nastavnim planom
                        i programom
9. Hitni medicinski postupci
                        - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
10. Zdravstvena psihologija
                        - prof. psihologije
                        - dipl. psiholog
11. Pedagogija
                        - dipl. pedagog
                        - prof. pedagogije
12. Metodika zdravstvenog odgoja
                        - viša medicinska sestra uz
                        uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
13. Medicinska mikrobiologija i infektologija
                        - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
14. Ginekologija
                        - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom, specijalist ginekolog
15. Porodiljstvo
                        - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom, specijalist ginekolog
16. Pedijatrija s neonatologijom i osnovama genetike
                        - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
17. Prva pomoć
                        - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
18. Osnove zdravstvene struke okoliš i zdravlje
                        - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
19. Anatomija i fiziologija s osnovama patofiziologije
                        - doktor medicine uz uvjete
                        utvrđene nastavnim planom i programom
20. Analitička kemija
                        - prof. kemije
                        - dipl. inž. kemije
                        - dipl. inž. medicinske biokemije
                        - magistar farmacije
21. Fizikalna kemija
                        - prof. kemije
II. godina
                        - prof. kemije
                        - dipl. inž. kemije
III. godina
                        - dipl. inž. medicinske biokemije
22. Biokemija
                        - dipl. inž. medicinske biokemije
23. Medicinska biokemija
                        - dipl. inž. medicinske biokemije, uz uvjete utvrđene
                        nastavnim planom i programom
24. Mikrobiologija i parazitologija
                        - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom 25. Laboratorijska hematologija
                        - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - dipl. inž. medicinske biokemije uz uvjete utvrđene
                        nastavnim planom i programom
26. Imunohematologija i transfuziologija
                        - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
27. Citološke i histološke tehnike
                        - za područje citološke tehnike: doktor medicine uz uvjete
                        utvrđene nastavnim planom i programom
                        - za područje histološke tehnike: doktor medicine uz uvjete
                        utvrđene nastavnim planom i programom
28. Osnove epidemiologije
                        - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
29. Uvod u laboratorijsku tehniku
                        - dipl. inž. medicinske biokemije
30. Farmaceutska kemija s farmakologijom
                        - magistar farmacije
31. Medicinska mikrobiologija
                        - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
32. Botanika s farmakognozijom
                        - magistar farmacije
                        - prof. biologije za II. godinu
33. Farmaceutska tehnologifa s kozmetologijom
                        - magistar farmacije
34. Kemija prehrane
                        - magistar farmacije
                        - dipl. inž. biotehnolog
35. Industrijska proizvodnja lijekova
                        - magistar farmacije
36. Pomoćna lijekovita sredstva
                        - magistar farmacije
37. Stručno crtanje
                        - prof. likovne kulture
38. Tehnologija zubotehničkog materijala
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
                        - prof. kemije
                        - dipl. inž. kemije
39. Morfologija zuba
                        - doktor stomatologije uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
40. Stomatološka anatomija s gnatologijom
                        - doktor stomatologije uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
41. Laboratorijska fiksna protetika
                        - doktor stomatologije uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
42. Laboratorijska mobilna protetika- doktor stomatologije uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
43. Laboratorijska protetika vježbe
                        - viši zubotehničar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
44. Socijalna medicina, zdravlje i okoliš
                        - doktor medicine uz uvjeteutvrđene nastavnim planom i
                        programom
45. Medicinska mikrobiologija i osnove infektologije
                        - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
46. Uvod u rehabilitaciju
                        - fizioterapeut uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - viša medicinska sestra
47. Masaža
                        - fizioterapeut uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
48. Anatomija i fiziologija s patofiziologijom
                        - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
49. Osnove fizikalne terapije i balneologije
                        - doktor medicine uz uvjete
                        utvrđene nastavnim planom i programom
50. Dermatologija
                        - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
51. Klinička medicina kod masera
                        - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom

Članak 33.
Odgovarajućom stručnom spremom stručnog učitelja i suradnika u nastavi koji izvodi vježbe predmeta iz članka 32. točke 5, 9, 13, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 39, 45, 47, 49 i 51., smatra se viša ili srednja stručna sprema odgovarajućeg smje

Članak 34.
Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi, područje rada osobne usluge smatra se slijedeća stručna sprema, i to:

R. br. NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA
1. Primijenjena kozmetika
                        - kozmetičar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
2. Kozmetologija I i II god.
                        - magistar farmacije
                        - dipl. inž. kemije
                        -prof. kemije
III i IV god.
                        - magistar farmacije
3. Njega tijela
                        - doktor medicine
                        - magistar farmacije
4. Dermatologija
                        - doktor medicine uz uvjete
                        utvrđene nastavnim planom i programom
5. Ljekovito bilje s botanikom
                        - magistar farmacije
                        - prof. biologije
6. Anatomija i fiziologija
                        - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
7. Medicinska mikrobiologija
                        - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
8. Dijetetika
                        - magistar farmacije
9. Latinski jezik
                        - prof. latinskog jezika
                        - prof. klasične filologije
10. Psihologija
                        - prof psihologije
                        - dipl. psiholog
11. Primijnjena kemija
                        - prof. kemije
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
                        - dipl. inž. kemije
12. Frizerstvo s estetikom
                        - frizer uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
13. Vježbe iz frizerstva
                        - frizer uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
14. Vlasuljarstvo
                        - frizer uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
15. Pedikerstvo s vježbama
                        - pediker uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

Članak 35.
Za stručnog učitelja koji izvodi praktičnu nastavu u strukovnoj školi iz članka 34. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima višu stručnu spremu odgovarajućeg smjera i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Za suradnika u nastavi koji sudjeluje u izvodenju praktične nastave u strukovnoj školi iz članka 34. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima srednju stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i pro

Članak 36.
Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi, područje rada ostale usluge smatra se slijedeća stručna sprema i to:

R br. NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA
1. Fotofizika
                        - prof. fizike
                        - dipl inž. fizike
2. Primijenjena kernija
                        - prof. kemije
                        - dipl. inž. kemije
3. Fotografija
                        - dipl. fotograf
                        - dipl. snimatelj
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
4. Vježbe iz fotografije
                        - dipl. filmski i TV snimatelj
5. Ličilački materijali
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
                        - akademski slikar
                        - prof. likovne kulture
6. Podloge ličenja
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
                        - akademski slikar
                        - prof. likovne kulture
7. Ustrojstvo ličilačkih radova
                        - akademski slikar
                        - dipl. inž. arhitekture
                        - prof. likovne kulture
8. Ukrasne tehnike
                        - akademski slikar
                        - restaurator
9. Risanje s osnovama
                        - akademski slikar bojenja
                        - prof. likovne kulture
10. Soboslikarski i ličilački radovi
                        - akademski slikar
                        - dipl. inž. arhitekture
                        - prof. likovne kulture
11. Pismoslikarski radovi
                        - akademski slikar
                        - dipl. inž. arhitekture

Članak 37.
Za stručnog učitelja koji izvodi praktičnu nastavu u strukovnoj školi iz članka 36. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima višu ili srednju strulčnu spremu odgovarajućeg smjera i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Odgovarajućom stručnom spremom stručnog učitelja koji izvodi vježbe predmeta iz članka 36. ovoga pravilnika smatra se srednja stručna sprema odgovarajućeg zanimanja utvrdena nastavnim planom i programom.

Članak 38.
Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi, područje rada optika smatra se slijedeća stručna sprema, i to:

R.br. NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA
1. Računalstvo i programiranje
                        - prof. matematike i informatike
                        - dipl. inž. elektrotehnike, smjer računalstvo
                        - dipl. informatičar
2. Tehničko crtanje
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl inž. brodogradnje
                        - prof. strojarstva
                        - prof. PTO-a uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
3. Optika
                        - dipl. inž. fizike
                        - prof. fizike
4. Naočalna optika
                        - dipl. inž. fizike uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - prof. fizike uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
5. Optički materijali
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. kemije
                        - prof. kemije
6. Optička mjerenja
                        - dipl. inž. fizike
                        - prof. fizike
7. Optički instrumenti
                        - dipl. inž. fizike
                        - prof. fizike
                        - dipl. inž. geodezije
8. Fotografija
                        - dipl. filmski i TV snimatelj
                        - dipl. inž. kemije uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - prof. kemije uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
9. Anatomija glave i oka
                        - doktor medicine

Članak 39.
Za stručnog učitelja koji izvodi praktičnu nastavu u strukovnoj školi iz članka 38. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima višu ili srednju stručnu spremu odgovarajućeg smjera i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Članak 40.
Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u umjetničkoj školi, područje rada glazbena umjetnost smatra se slijedeća stručna sprema, i to R.br. NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA
1. Solfeggio
                        - prof. teorijskih glazbenih predmeta
                        - dipl. glazbenik, kompozitor
                        - prof. glazbene kulture uz uvjete utvrđene nastavnim planom
                        i programom
2. Harmonija
                        - dipl. glazbenik, kompozitor
                        - prof. teorijskih glazbenih predmeta
3. Polifonija
                        - dipl. glazbenik, kompozitor
                        - prof. teorijskih glazbenih predmeta
4. Povijest glazbe
                        - dipl. glazbernk, muzikolog
                        - prof. teorijskih glazbenih predmeta
5. Glazbeni oblici
                        - prof. teorijskih glazbenih predmeta
                        - dipl. glazbenik-kompozitor
                        - dipl. glazbenik-muzikolog
                        - dipl. glazbenik-dirigent
6. Glazbena literatura
                        - dipl. glazbenik-muzikolog
                        - dipl. glazbenik-kompozitor
                        - dipl. glazbenik-dirigent
7. Poznavanje glazbala
                        - dipl. glazbenik-dirigent
                        - dipl. glazbenik-muzikolog
                        - prof. teorijskih glazbenih predmeta
                        - dipl. glazbenik-kompozitor
8. Čitanje i sviranje partitura
                        - dipl. glazbenik-dirigent
                        - dipl. glazbenik-kompozitor
                        - prof. teorijskih glazbenih predmeta
9. Dirigiranje
                        - dipl. glazbenik-dirigent
                        - prof. teorijskih glazbenih predmeta
                        - dipl. glazbenik-kompozitor uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
10. Glazbeni folklor
                        - dipl. glazbenik-muzikolog
                        - prof. teorijskih glazbenih predmeta
                        - dipl. glazbenik-kompozitor
11. Metodika nastave
                        - prof. teorijskih glazbenih
glazbe predmeta
                        - prof. glazbene kulture uz uvjete utvrđene nastavnim planom
                        i programom
12. Rad s dječjim instrumentarijem
                        - prof. teorijskih glazbenih predmeta
                        - prof. glazbene kulture uz uvjete utvrđene nastavnim planom
                        i programom
                        - prof. udaraljki
                        - dipl. glazbenik-udaraljkaš
13. Glasovir
                        - prof. glasovira
                        - dipl. glazbenik-glasovirač
14. Harfa
                        - prof. harfe
                        - dipl. glazbenik-harfist
15. Violina
                        - prof. violine
                        - dipl. glazbenik-violinist
16. Viola
                        - prof. viole
                        - dipl. glazbenik-violist
17. Violončelo
                        - prof violončela
                        - dipl. glazbenik-violončelist
18. Kontrabas
                        - prof. kontrabasa
                        - dipl. glazbenik-kontrabasist
19. Gitara
                        - prof. gitare
                        - dipl. glazbenik-gitarist
20. Oboa (i engleski rog)
                        - prof. oboe
                        - dipl. glazbenik-oboist
21. Flauta (i blokflauta)
                        - prof. flaute
                        - dipl. glazbenik-flautist
22. Klarinet (i bas klarinet)- prof. klarineta
                        - dipl. glazbenik-klarinetist
23. Saksofon
                        - prof saksofona
                        - dipl. glazbenik-saksofonist
24. Fagot
                        - prof. fagota
                        - dipl. glazbernk-fagotist
25. Horn (rog)
                        - prof. horna (roga)
                        - dipl. glazbenik-hornist
26. Trublja
                        - prof. trublje
                        - dipl. glazbenik-trubač
27. Trombon
                        - prof. trombona (pozaune)
                        - dipl. glazbenik uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
29. Udaraljke
                        - prof. udaraljki
                        - dipl. glazbenik-udaraljkaš
30. Harmonika
                        - prof. glazbenik, uz uvjete
utvrđene nastavnim planom i programom
                        - dipl. glazbenik, uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
31. Tambure
                        - prof. glazbenik, uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - dipl. glazbenik, uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
32. Pjevanje
                        - prof. pjevanja
                        - dipl. glazbenik-pjevač
33 .Osnove vokalne tehnike
                        - prof. pjevanja
                        - dipl. glazbenik-pjevač
                        - dipl. glazbenik-dirigent
                        - prof. teorijskih glazbenih predmeta uz uvjete utvrđene
                        nastavnim planom i programom
34. Skupno muziciranje
                        - prof. teorijskih glazbenih
                        - Zbor predmeta
                        - prof. glazbene kulture
                        - dipl. glazbenik-dirigent
                        - dipl. glazbenik-kompozitor
                        - prof. pjevanja
                        - Orkestar
                        - dipl. glazbenik-dirigent
                        - prof. glazbenik
                        - dipl. glazbenik uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
35. Komorna glazba
                        - prof. ili dipl. glazbenik uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
36. Stručni suradnik, , korepetitor
                        - dipl. glazbenik, glasovirač
                        - prof. glasovira
                        - dipl. glazbenik, orguljaš

Članak 41.
Za stručnog suradnika u srednjoj školi iz članka 40. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Članak 42.
Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u umjetničkoj školi, područje rada likovna umjetnost smatra se slijedeća stručna sprema, i to:
R.br.NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA
1. Tehničko crtanje
                        - dipl. arhitekt
                        - dipl. inž. arhitekture
                        - dipl inž. graditeljstva
                        - dipl. inž strojarstva
                        - prof. PTO-a uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
                        - prof. strojarstva
2. Crtanje i slikanje
                        - akademski slikar
                        - akademski slikar-grafičar
                        - prof. likovne kulture i umjetnosti
3. Plastično oblikovanje
                        - akademski kipar (modeliranje)
                        - akademski slikar
                        - prof. likovne kulture
4. Pismo
                        - akademski slikar
                        - prof. likovne kulture
5. Teorija oblikovanja (osnove oblikovanja)
                        - prof. povijesti umjetnosti
                        - prof. likovne kulture
                        - akademski slikar
                        - akademski slikar-grafičar
                        - akademski kipar
6. Informatika
                        - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - dipl. inž. tehnologije uz u uvjete utvrđene nastavnmi planom
                        i programom
                        - dipl. inž. drvne industrije uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
                        - dipl. inž. dizajna uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - prof. likovne kulture uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
7. Crtanje
                        - akademski slikar
                        - akademski slikar-grafičar
                        - prof. likovne kulture
8. Dekorativno crtanje i slikanje
                        - akademski slikar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - akademski slikar-grafičar
                        - prof. likovne kulture
9. Dekorativno oblikovanje
                        - akademski kipar
                        - prof. likovne kulture
10. Projektiranje
                        - dipl. inž arhitekture
11. Tehnike aranžiranja
                        - dipl. dizajner
12. Tehnologija materijala
                        - dipl. inž. tehnologije
13. Pregled stilova (aranžeri):- prof. povijesti umjetnosti
14. Scenografija
                        - akademski slikar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - akademski kipar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - dipl. scenograf
                        - dipl. redatelj
                        - dipl. inž. arhitekture
15. Oblikovanje prostora
                        - prof. likovne kulture
                        - akademski slikar-grafičar
                        - akademski kipar
                        - akademski slikar
16. Fotografske tehnike
                        - akademski slikar-grafičar
                        - dipl. filmski i TV-snimatelj
17. Fotografski dizajn i fotografija
                        - akademski slikar-grafičar
                        - dipl. filmski i TV-snimatelj
18. Fotografska kemija
                        - prof. kemije
                        - dipl. inž. kemije
19. Fotografska.optika
                        - prof. fizike
                        - dipl. filmski i TV-snimatelj uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
20. Grafički dizajn
                        - dipl. inž. grafičke tehnologije, smjer grafički dizajn
                        - akademski slikar-grafičar
                        - akademski slikar
                        - dipl. dizajner
21. Grafičke tehnike
                        - akademski slikar-grafičar
22. Ilustracija
                        - akademski slikar-grafičar
                        - akademski slikar
23. Tipografija
                        - dipl. inž. grafičke tehnologije
                        - dipl. dizajner
                        - akademski slikar-grafičar
24. Oblikovanje (kiparstvo)- akademski kipar
25. Kiparska tehnologija
                        - dipl. inž. tehnologije
                        - dipl. inž. kemije uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
26. Industrijski dizajn
                        - dipl. inž. arhitekture
                        - dipl. dizajner
27. Obrada drva i kamena
                        - akademski kipar
28. Obrada gipsa
                        - akademski slikar
                        - akademski kipar
29. Tehnika umnožavanja
                        - akademski kipar
30. Obrada metala
                        - akademski kipar uz uvjete.utvrđene nastavnim planom i
                        programom
31. Slikarsko projektiranje
                        - akademski slikar
                        - prof. likovne kulture
32. Slikarske tehnike
                        - akademski slikar
                        - akademski slikar-konzervator
33. Slikarska tehnologija
                        - dipl. inž. tehnologije
                        - prof. kemije
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
                        - dipl. inž. kemije
                        - akademski slikar
34. Slikanje kopija i konzervatorstvo
                        - akademski slikar
                        - akademski slikar-konzervator
                        - prof. likovne kulture
35. Reklamno slikanje
                        - akademski slikar
                        - akademski slikar-konzervator
                        - prof. likovne kulture
36. Zaštita spomenika kulture
                        - akademski slikar
                        - akademski slikar-konzervator
37. Keramičko modeliranje
                        - akademski slikar-grafičar
                        - akademski kipar
                        - akademski slikar
38. Keramičko crtanje i slikanje
                        - akademski kipar
                        - akademski slikar
                        - akademski slikar-grafičar uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
39. Projektiranje keramike
                        - akademski slikar-gratičar uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
                        - akademski slikar
                        - akademski kipar
40. Keramička tehnologija
                        - dipl. inž. kemije
                        - dipl. inž. tehnologije
                        - prof. kemije
41. Lončarsko kolo
                        - akademski kipar
                        - akademski slikar-grafičar uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
                        - akademski slikar
42. Keramičke dekorativne tkanine
                        - akademski kipar
                        - akademski slikar-grafičar uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
                        - akademski slikar
43. Projektiranje (Odsjek za metale) 2. godina
                        - dipl. inž. arhitekture
                        - akademski slikar
                        - akademski slikar-grafičar
                        - prof. likovne kulture 3. godina
                        - akademski kipar
                        - prof. likovne kulture 4. godina
                        - akademski slikar
                        - akademski slikar-grafičar
                        - prof. likovne kulture
44. Osnove obrade materijala
                        - akademski slikar uz uvjete
                        utvrđene nastavnim planom i programom
                        - akademski slikar-grafičar uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
                        - akademski kipar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - prof. likovne kulture uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
45. Tehnologija metala
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
                        - dipl. inž. kemije
                        - prof. kemije
46. Zlatarstvo
                        - završena akademija likovne ili primijenjene umjetnosti
                        uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
47. Iskucavanje
                        - završena akademija likovne
                        ili primijenjene umjetnosti uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
48. Emajliranje
                        - završena akademija likovne ili primijenjene umjetnosti uz
                        uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
49. Modno crtanje
                        - završena akademija likovne ili primijenjene umjetnosti uz
                        uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
50. Likovno oblikovanje tekstila
                        - završena akademija likovne ili primijenjene umjetnosti
                        uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
51. Tkanje
                        - završena akademija likovne
                        ili primijenjene umjetnosti uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
52. Projektiranje (odjel za tekstil)
                        - završena akademija likovne ili primijenjene umjetnosti uz
                        uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
53. Krojenje i šivanje
                        - dip. inž. tekstilne ili odjevne tehnologije
54. Tehnologija tekstila
                        - dipl. inž. tekstilne ili odjevne tehnologije
55. Materijali za izradu odjeće- dipl. inž .tekstilne ili odjevne tehnologije
56. Tehnologija odjeće
                        - dipl. inž. tekstilne ili odjevne tehnologije
57. Konstrukcija odjeće (konstrukcija i izrada odjeće)
                        - dipl. inž. tekstilne ili odjevne tehnologije uz uvjete utvrđene
                        nastavnim planom i programom
58.Vezovi tkanina
                        - dipl. inž. tekstilne ili odjevne tehnologije uz uvjete utvrđene
                        nastavnim planom i programom
59. Tkanje i vezovi
                        - dipl. inž. tekstilne ili odjevne tehnologije uz uvjete utvrđene
                        nastavnim planom i programom
60. Pletenje i vezovi
                        - dipl inž. tekstilne ili odjevne tehnologije uz uvjete utvrđene
                        nastavnim planom i programom
61. Restauracija materijala (restauracija tekstila)
                        - dipl. etnolog uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
                        - završena akademija likovnih umjetnosti uz uvjete utvrđene
                        nastavnim planom i programom
62. Tisak i obrada tekstila
                        - dipl. inž. tekstilne tehnologije
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
                        - akademski slikar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
63. Kostimografija
                        - akademski slikar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - prof. likovne kulture uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
64. Projektiranje
                        - dipl. inž. arhitekture
                        - dipl. dizajner
65. Konstrukcija i materijali
                        - dipl. inž. arhitekture
                        - dipl. inž. šumarstva
                        - dipl. inž. tehnologije
66. Zanatski radovi
                        - dipl. inž. arhitekture
67. Industrijska proizvodnja
                        - dipl inž. šumarstva
                        - dipl. inž. drvne tehnologije
68. Povijest struke (unutrašnja arhitektura)
                        - dipl. povjesničar umjetnosti
                        - dipl. inž. arhitekture
69. Tehnologija materijala
                        - dipl. inž. tehnologije
                        - dipl. inž. drvne tehnologije
70. Arhitektura 20. stoljeća- dipl. povjesničar umjetnosti
                        - dipl. inž. arhitekture
71. Perspektiva
                        - dipl. inž. šumarstva
                        - dipl. inž. arhitekture

Članak 43.
Za stručnog učitelja koji izvodi praktičnu nastavu (i vježbe) u školi iz članka 42. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću višu ili srednju stručnu spremu odgovarajućeg smjera i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i p

Odgovarajućom stručnom spremom učitelja i suradnika u nastavi koji izvodi vježbe predmeta iz članka 42. točke 16, 17, 32, 34, 36, i 39. ovoga pravilnika smatra se viša srednja stručna sprema odgovarajućeg smjera utvrđena nastavnim planom i programom.

Članak 44.
Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u umjetničkoj školi, područje rada plesna umjetnost smatra se slijedeća stručna sprema, i to:
R.br. NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA
1. Ples
                        - plesač suvremenog plesa uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
2. Ritmika
                        - plesač suvremenog plesa uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
3. Suvremena plesna tehnika
                        - plesač suvremenog plesa uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
4. Osnove klasičnog baleta
                        - plesač klasičnog baleta uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
5. Povijesni plesovi
                        - plesač klasičnog baleta uz
                        uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
                        -plesač suvremenog plesa uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
6. Narodni plesovi
                        - plesač narodnih plesova uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
7. Kinetografija
                        - plesač suvremenog plesa uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
                        - plesač suvremenog plesa uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
8. Koreografija
                        - plesač suvremenog plesa uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
9. Metodika plesne nastave
                        - plesač suvremenog plesa uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
10. Pedagogija
                        - prof. pedagogije
11. Anatomija
                        - doktor medicine
                        - prof. biologije
12. Glazbena kultura
                        - prof. teorijskih glazbenih predmeta
                        - prof. glazbene kulture
                        - dipl. glazbenik-kompozitor
                        - dipl. glazbenik-dirigent
13. Glasovir
                        - prof. glasovira
                        - dipl. glazbenik-glasovirač
                        - dip. glazbenik-orguljaš
14. Klasični balet
                        - plesač klasičnog baleta uz
                        uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
15. Karakterni plesovi
                        - plesač klasičnog baleta uz
                        uvjete utvrdene nastavnim planom i programom
16. Moderni balet
                        - plesač koreograf uz uvjete
                        utvrđene nastavnim planom i programom
                        - baletni plesač uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - plesač suvremenog plesa uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
17. Klasična podrška
                        - plesač klasičnog baleta uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
18. Ritmička gimnastika
                        - prof. tjelesne kulture uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
19. Narodni napjevi
                        - dipl. glazbenik-muzikolog uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
                        - prof. teorijskih glazbenih predmeta uz uvjete utvrđene
                        nastavnim planom i programom
                        - dipl. glazbenik uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - prof. glazbene kulture uz uvjete utvrđene nastavnim planom
                        i programom
20. Osnove koreografije
                        - plesač uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
21. Likovni folklor (narodne nošnje)      - dipl. etnolog
22. Povijest glazbe i plesa
                        - prof. glazbene kulture uz uvjete utvrđene nastavnim planom
                        i programom
                        - dipl. glazbenik-muzikolog uz uvjete utvrđene nastavnim
                        planom i programom
                        - prof. teorijskih glazbenih predmeta, uz uvjete utvrđene
                        nastavnim planom i programom
23. Glazbeni i plesni folklor
                        - dipl. glazbenik-muzikolog uz uvjete utvrđene naslavnim
                        planom i programom
24. Solfeggio s osnovama ritma
                        - prof. teorijskih glazbenih predmeta
                        - prof. glazbene kulture
                        - dipl. glazbenik-dirigent
25. Osnove glazbenih oblika
                        - prof. teorijskih glazbenih
                        predmeta
                        - prof. glazbene kulture
                        - dipl. glazbenik-dirigent
26. Obavezno glazbalo (tambura i druga pučka glazbala)
                        - prof. glazbene kulture uz uvjete utvrđene nastavnim planom
                        i programom
                        - diplomirani glazbenik uz uvjete utvrđene nastavnim planom
                        i programom

Članak 45.
Odgovarajućom stručnom spremom nastavnika u srednjim školama i posebnim ustanovama i poduzećima za obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju smatra se slijedeća stručna sprema, i to

R.br. NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA
1. Opći predmeti
                        - prof. određenog predmeta s defektološkim obrazovanjem uz
                        uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
                        - prof. defektologije uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - dipl. defektolog uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
2. Tehnologija zanimanja
                        - dipl. inž. tehnologije uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                        programom
                        - dipl. defektolog uz uvjete utvrđene nastavnim planom i
                            programom
Odgovarajućom stručnom spremom stručnog suradnka u srednjim školama i ustanovama iz stavka 1. ovoga članka smatra se slijedeća stručna sprema i to: R. br. NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA
1. Pedagog
                        - prof. defektolog
                        - dipl. defektolog
2. Psiholog
                        - prof. psihologije
3. Logoped
                        - dipl. defektolog-logoped
                        - prof. defektolog smjer oštećenja govora
4. Audiopedagog
                        - dipl. defektolog smjer oštećenja sluha
                        - prof. defektolog smjer oštećenja govora
                        - dipl. defektolog
                        - dipl. defektolog-logoped
5. Peripatolog
                        - prof. defektolog
6. Socijalni radnik
                        - dipl. socijalni radnik
                        - dipl. inž. socijalnog rada
7. Kineziterapeut
                        - prof. tjelesne i zdravstvene
kulture

Članak 46.

Za stručnog učitelja koji izvodi praktićnu nastavu i vježbe u ustanovi ili poduzeću iz članka 45. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja. ima višu ili srednju stručnu spremu odgovarajućeg smjera i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i

Članak 47.
Za odgajatelja u učeničkom domu može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za profesora ili stručnog suradnika u srednjoj školi.

Članak 48.
Odgovarajućom stručnom spremom stručnog suradnika u srednjoj školi i učeničkom domu smatra se slijedeća stručna sprema, i to:
R.br.NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA
1. pedagog
                        - prof. pedagogije
                        - prof. industrijske pedagogije, smjer organizacija i
                        tehnologija nastave ili organizacija nastave
                        - prof. srednje škole s više od 10 godina radnog iskustva u
                        srednoj školi
2. Andragog
                        - prof. pedagogije
                        - prof. industrijske pedagogije, smjer organizacija i
                        tehnologija nastave ili organizacija nastave
                        - prof. srednje škole s više od 10 godina radnog iskustva u
                        srednjoj školi
3. Psiholog
                        - prof. psihologije
4. Defektolog
                        - prof. defektologije
                        - dipl. defektolog-učitelj
5. Knjižničar
                        - dipl. bibliotekar
                        - prof. hrvatskog jezika i književnosti s položenim ispitom za knjižničara
                        - prof. komparativne književnosti s položenim ispitom za knjižničara
                        - profesor s više od 10 godina radnog iskustva u srednjoj                            školi, s tim da u roku 3 godine položi ispit za knjižničara
6. Liječnik
                        - doktor medicine
                        - specijalist školske medicine
7. Socijalni radnik
                        - dipl. socijalni radnik
                        - dipl. inž. socijalnog rada
8. Programer odgojno-obrazovnog rada
                        - prof. srednje škole s više od
10 godina radnog iskustva u srednjoj školi

Članak 49.
Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi, područje rada unutarnjih poslova i zaštite smatra se slijedeća stručna sprema i to:
1. Kriminalistika
                        - dipl. pravnik, kriminalist
                        - dipl. pravnik
2. Sigurnost u prometu
                        - dipl. ing. prometa
                        - dipl. pravnik
                        - ing. cestovnog prometa
3. Vojno-policijska naobrazba
                        - prof. obrane i zaštite
                        - vojna akademija
4. Osnove krivičnog i prekršajnog prava
                        - dipl. pravnik
                        - dipl. pravnik kriminalist
5. Policijsko pravo
                        - dipl. pravnik
                        - dipl. pravnik kriminalist
                        - dipl. pravnik
6. Policijska praksa
                        - dipl. pravnik kriminalist
                        - dipl. pravnik
7. Auto škola
                        - instruktor vožnje za prometna i sigurnosna pravila
                        - instruktor vožnje
                        - dipl. pravnik
8. Taborovanje
                        - prof. obrane i zaštite
                        - vojna akademija
9. Vježbe iz kemije
                        - prof. kemije
                        - dipl. inž. kemije
10. Ustrojstvo zaštite od požara
                        - dipl. pravnik
                        - fakultet nastavničkog smjera
11. Gorenje i gašenje
                        - prof. kemije
                        - dipl. inž kemije
12. Protupožarna preventiva
                        - dipl. inž. kemije
                        - dipl. inž. kemijske tehnologije
13. Elektrotehnika
                        - dipl. inž. elektrotehnike
14. Zaštita od požara u graditeljstvu
                        - dipl. inž. graditeljstva
                        - dipl. inž. arhitekture
15. Osnove strojarstva s tehničkim crtanjem
                        - dipl. inž. strojarstva
16. Vatrogasne sprave i opreme
                        - dipl. inž. strojarstva
17. Vatrogasne vježbe
                        - inž. zaštite od požara
                        - prof. obrane i zaštite
18. Vatrogasna taktika s vježbama i topografija
                        - prof. obrane i zaštite
                        - ing. zaštite od požara
19. Tehnička služba u vatrogastvu
                        - dipl. inž. tehničkog smjera
                        - inž. zaštite od požara
20. Osnove elektrostrojarstva
                        - dipl. inž. strojarstva
                        - dipl. inž. brodogradnje
                        - profesor strojarstva
                        - dipl. inž. elektrotehnike
                        - prof. elektrotehnike
21. Osnove zaštite i sigurnosti
                        - prof. obrane i zaštite
                        - dipl. pravnik
22. Kriminalistika (zanimanje: Zaštita osoba i imovine)
                        - dipl. pravnik
                        - prof. obrane i zaštite s prethodno završenom višom
                        upravnom školom odnosno višom školom unutarnjih poslova
23. Zaštita od požara
                        - inž. zaštite od požara
                        - dipl. inž. kemije s prethodno završenim najmanje IV. stupnjem vatrogasnog zanimanja
                        - prof. kemije
24. Naoružanje i nastava gađanja
                        - prof. obrane i zaštite
25. Prva pomoć i zaštita na radu
                        - liječnik
                        - prof. biologije
                        - dipl. inž. kemije
                        - prof. obrane i zaštite
26. Tehnologija zaštite
                        - prof. fizike
                        - dipl. ing. elektrotehnike
                        - prof. elektrotehnike
27. Praktična nastava
                        - dipl. inž. elektrotehnike
                        - prof. fizike
                        - prof. obrane i zaštite

Članak 50.

Pod odgovarajućom stručnom spremom nastavnika prema odredbama ovoga pravilnika smatra se završen jednopredmetni, dvopredmetni ili tropredmetni studij ili smjer.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pod odgovarajućom stručnom spremom nastavnika koji izvode nastavu iz nastavnih predmeta: fizika, kemija i biologija u gimnazijama smatra se završen jednopredmetni studij.

Članak 51.

Nastavnim planom i programom mogu se, u skladu s ovim pravilnikom, utvrditi dodatni uvjeti u pogledu stručne spreme samo ako to zahtijeva posebnost određenog programa.

Članak 52.

Pod potrebnim pedagoško-psihološkim obrazovanjem nastavnika srednje škole smatra se pedagoško-psihološko obrazovanje koje obuhvaća obrazovna područja opće pedagogije, didaktike, metodike i psihologlje odgoja i obrazovanja.

Nastavni plan i program i organizaciju pedagoško-psihološkog obrazovanja nastavnika koji izvode nastvu predmeta iz članka 2. ovoga pravilnika utvrđuje odgovarajući nastavnički fakultet.

Nastavni plan i program i organizaciju pedagoško-psihološkog obrazovanja nastavnika koji izvode strukovne predmete u srednjim školama utvrđuje Ministarstvo kulture i prosvjete.

Članak 53.

Što se smatra potrebnom stručnom spremom nastavnika u pojedinačnim slučajevima koji nisu propisani ovim pravilnikom (promjena naziva predmeta, stručnog naziva ili promjena nastavnog plana i programa i dr.) utvrđuje Ministarstvo kulture i prosvjete.

Članak 54.

Osobe koje su stekle stručnu spremu nastavnika srednje škole izvan teritorija Republike Hrvatske mogu biti izabrane za nastavnika srednje škole ako Ministarstvo kulture i prosvjete utvrdi da glede potrebne stručne spreme ispunjavaju uvjete utvrđene ovim pravilnikom.

Članak 55.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vrsti stručne spreme i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika, odgajatelja, stručnog suradnika i suradnika u nastavnoj organizaciji usmjerenog obrazovanja ("Narodne novine", broj 26/84, 32/86. i 12/87.).

Članak 56.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-03/93-01-1385

Urbroj : 532-02-6/2-94-02

Zagreb, 10. veljače 1994.

Ministar kulture i prosvjete

mr. Vesna Girardi-Jurkić, v. r.