Ispravak Zakona o izvlaštenju

NN 35/1994 (4.5.1994.), Ispravak Zakona o izvlaštenju

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog usporedivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o izvlaštenju koji je objavljen u "Narodnim novinama", broj 9 od 10. veljače 1994., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZVLAŠTENJU

U članku 13. stavku 1. u trećem retku umjesto riječi "vlasnik" treba stajati riječ: "korisnik"

U članku 20. stavku 2. umjestek riječi: "točke 5." trebaju stajati riječi: "točke 6."

U članku 30. stavku 3. umjestek riječi: "raniji" treba stajati riječ: "prijašnji".

U članku 36. stavku 3. umjesto riječi: "odlučio" treba stajati riječ: "odlučilo"

U članku 43. stavku 1 umjesto riječi u zagradi: "točka 5." trebaju stajati riječi "točka 6."

Klasa: 943-04/93-01/02

Zagreb, 26. travnja 1994.

Tajnik Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

Anđelko Sikirić, v. r.