Ispravak Zakona o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske

NN 35/1994 (4.5.1994.), Ispravak Zakona o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske koji je objavljen u "Narodnim novinama", broj 29 od 11. travnja 1994., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O ZABRANI RASPOLAGANJA I PREUZIMANJU SREDSTAVA ODREĐENIH PRAVNIH OSOBA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE

U članku 2. stavku 2. iza riječi: "Republici Sloveniji" trebaju stajati riječi: "Republici Bosni i Hercegovini i".

Klasa: 305-01/93-01/02

Zagreb, 26. travnja 1994.

Tajnik Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

Anđelko Sikirić, v. r.