Odluka o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe

NN 37/1994 (13.5.1994.), Odluka o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju odredbi članka 36. stavak 2. i članka 67. stavak 1. točke 17. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 74/92, 26/93 i 79/93), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 10. svibnja 1994. donio je

ODLUKU

O APOENIMA I OSNOVNIM OBILJEŽJIMA NOVČANICA I KOVANOG NOVCA KUNE I LIPE

1. Novčanice kuna izdaju se u apoenima od 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 i 1000 kuna.

2. Novčanice iz točke 1. ove odluke tiskane su na višetonskom papiru od 100%-tnog pamučnog vlakna. Papir je visoko otporan prema vlazi, ne fluorescira, te sadrži otpornost prema bakterijama i gljivicama. U papir novčanica ugrađene su nevidljive fluorescentne niti koje pod ultraIjubičastim svjetlom svijetle plavom, žutom i crvenom bojom. Svaki apoen kunske novčanice ima ugrađen karakteristični pozicionirani vodeni znak kojega je bezbojni otisak identičan portretu na novčanici. U papirnu je masu ugrađena kovinska zaštitna nit koja mjestimice izlazi na površinu lica novčanice, te je vidljiva u određenom broju prozorčića. Na kovinskoj zaštitnoj niti otisnuta je u negativu, u neprekinutom nizu, brojčana vrijednost novčanice tako da je naizmjence okrenuta ili prema portretu ili prema središnjem dijelu novčanice, a uz brojčanu vrijednost otisnuta su slova HK, kao oznaka države i naziva novčane jedinice. Kovinska zaštitna nit na vidljivim mjestima fluorescira pod ultraljubičastim svjetlom.

3. Sve su kunske novčanice obostrano tiskane simultanim suhim ofsetom, te s lica reljefnim (intagIio) tiskom s duginim efektom (irisni tisak). Dvije boje s lica i naličja na svim apoenima novčanica fluoresciraju pod ultraljubičastim svjetlom. Sve kunske novčanice imaju s lica, u središnjem gornjem dijelu, tiskan kvadrat s grbom Republike Hrvatske. Uz njegov je desni rub reljefnim mikropismom tiskan u šesnaest redaka tekst himne Republike Hrvatske "Lijepa naša" Antuna Mihanovića.

LIJEPA NAŠA DOMOVINO

OJ JUNAČKA ZEMILJO MILA

STARE SLAVE DJEDOVINO

DA BI VAZDA SRETNA BILA

MILA KANO SI NAM SLAVNA

MILA SI NAM TI JEDINA

MILA KUDA SI NAM RAVNA MILA

KUDA SI PLANINA TECI

DRAVO SAVO TECI NIT TI

DUNAV SILU GUBI

SINJE MORE SVIJETU RECI DA

SVOJ NAROD HRVAT LJUBI

DOK MU NJIVE SUNCE GRIJE

DOK MU HRAŠĆE BURA VIJE

DOK MU MRTVE GROBAK KRIJE

DOK MU ŽIVO SRCE BIJE.

4. Kunske su novčanice sljedećih dimenzija:

1) novčanica od 5 kuna 122 mm x 61 mm

2) novčanica od 10 kuna 126 mm x 63 mm

3) novčanica od 20 kuna 130 mm x 65 mm

4) novčanica od 50 kuna 134 mm x 67 mm

5) novčanica od 100 kuna 138 mm x 69 mm

6) novčanica od 200 kuna 142 mm x 71 mm

7) novčanica od 500 kuna 146 mm x 73 mm

8) novčanica od 1000 kuna 150 mm x 75 mm

5. Novčanica od 5 kuna tiskana je na zelenom papiru i izgleda ovako :

1) s lica: zaštitna je tonska podloga tiskana višebojnim plošnim tiskom s duginim efektom, tako da su svi prijelazi između dviju boja blagi. Portret i glavni crteži na novčanici tiskani su trobojnim reljefnim tiskom.

Tirkizna i žuta boja fluoresciraju pod ultraljubičastim svjetlom.

U desnom je polju novčanice gravira portreta kneza Frana Krste Frankopana i hrvatskog bana Petra Zrinskog koji su proglašeni urotnicima zbog pokreta za osamostaljenje Hrvatske od bečkog dvora, te su pogubljeni istog dana.

Po dijelu kose koja na portretu pada po ramenu Frana Krste Frankopana otisnut je u dva retka tekst FRAN KRSTO FRANKOPAN 1643-1671.

U dnu protreta crnom je bojom tiskana numeracija koja sprijeda sadrži jedno slovo, zatim sedam znamenaka i na kraju drugo slovo. Slovo sprijeda i slovo na kraju vidljivo su odvojena od znamenaka. Oznaka numeracije pod ultraljubičastim svjetlom fluorescira u zelenoj boji.

Desno od portreta tiskan je gravirani pravokutnik, položen uzduž višetonskog ruba novčanice. Gornja stranica pravokutnika seže do razine očiju portreta, a donju pokriva rame portreta. Unutar pravokutnika u vodoravnim su redovima tiskani nizovi kružića u negativu. Posebnim načinom promjene smjera linija reljefnim je tiskom unutar pravokutnika otisnut prikriveni natpis KUNA koji je vidljiv samo pod određenim kutom gledanja. Da bi se uočio prikriveni natpis, novčanicu treba držati plošno tako da bude u visini očiju i usmjerena prema svjetlu. Laganim zakretanjem novčanice uočava se prikriveni natpis.

Na pravokutnik s prikrivenim natpisom nastavlja se uz desni rub novčanice gravira s reljefnim linijama koje se međusobno isprepleću tvoreći skup raznovrsnih kvadratičnih i trokutastih likova. Gornji rub gravire omeđuje crtež novčanice i završava u visini portreta. Unutar gravire, a usporedo s njzinim desnim rubom, tiskana je u negativu, odozdo prema gore, brojka 5.

Lijevo od portreta Petra Zrinskog, u visini vrata, tiskan je u dva retka tekst PETAR ZRINSKI 1621-1671. Ispod teksta, uz donji rub crteža novčanice, nalazi se kvadrat u negativu Unutar toga kvadrata otisnut je linijama manji kvadrat, a uzduž njegovih stranica tiskan je natpis 5 KUNA. Unutar manjeg kvadrata tiskani su trokutasti elementi koji se, kad se novčanica gleda prema svjetlu, ta

ko dopunjavaju da s odgovarajućim eleknentima na naličju novčanice tvore slovo H. Na mjestu kvadrata papir je novčanice tanji, što ga čini prozirnijim. Lijevo od portreta Petra Zrinskog ugrađena je u papirnu masu kovinska zaštitna nit vidljiva u pet prozorčića. Na vidljivim mjestima zaštitne niti vidi se, djelomice ili u cijelosti, natpis u negativu 5 HK. Natpis je otisnut u nizu tako da je naizmjence okrenut ili prema portretu ili prema središnjem dijelu novčanice. Kovinska zaštitna nit na vidljivim dijelovima svjetluca pod dnevnim svjetlom srebrenastim sjajem, a pod ultraljubičastim fluorescira u plavoj boji. U gornjem lijevom kutu crteža novčanice tiskana je reIjefna gravira kvadrata unutar koje se ikalazi grb Republike Hrvatske. Obodne linije grba tiskane su u negativu. Uzduž desnog ruba kvadrata, u istoj visini s njime, tiskan je u šesnaest redaka reljefnim mikrotiskom tekst himne Republike Hrvatske "Lijepa naša" Antuna Mihanovića. U središnjem dijelu novčanice, u polju koje tvori linijska podloga, uz lijevi rub polja, otisnut je reljefnim mikropismom tekst REPUBLIKA HRVATSKA ZRINSKl FRANKOPAN. Tekst je otisnut u neprekinutom nizu, u zgusnutim vodoravnim redovima koji su na desnoj strani skračeni tako da daju polje koje tvore stupnjevit završetak. U donjem i gornjem dijelu središnjeg polja novčanice tiskana je višebojna linijska podloga. Linije se podloge tako isprepliću da tvore niz kvadratića koji simboliziraju elemente grba Republike Hrvatske. Tanke linije, tiskane s efektom duginih boja, daju kvadratićima različitu i neprekinutu obojenost. Uz donji rub višebojne linijske podloge tiskana je reljefnim tiskom brojka 5. Reljefne linije kojima je otisnuta brojka međusobno se isprepleću tvoreći unutar znamenke skup različitih geometrijskih likova. U središnjem dijelu lijevog polja novčanice, izvan višebojne podloge, ugrađen je u samom papiru vodeni znak s likovima Frana Krste Frankopana i Petra Zrinskog. Bezbojni likovi u vodenom znaku okrenuti su prema središnjem dijelu novčanice. U gornjem dijelu višetonske boje papira tiskana je crnom bojom numeracija koja sprijeda sadrži jedno slovo, zatim sedam znamenaka i na kraju drugo slovo. Slovo sprijeda i slovo na kraju stapaju se sa znamenkama u jednu cjelinu, bez povećanog razmaka. Oznaka numeracije pod ultraljubičastim svjetlom fluorescira u zelenoj boji. Uz lijevi rub novčanice otisnut je reljefnim tiskom odozdo prema gore natpis NARODNA BANKA HRVATSKE, s efektom duginih boja, gdje početna zelena boja na slovu N postupno prelazi u crvenu. Uz lijevi rub crteža novčanice, na višetonskoj boji papira, tiskan je reljefnim tiskom odozdo prema gore natpis PET KUNA.

2) s naličja zaštitna tonska podloga i svi motivi tiskani su višebojnim plošnim tiskom s duginim efektom.

Zelena i žućkastozelena boja fluoresciraju pod ultraIjubičastim svjetlom.

Na crtežu novčanice dominira motiv tvrđave Starog grada u Varaždinu. Iznad motiva, u gornjem desnom kutu, tiskan je tlocrt Starog grada.

U središnjem dijelu, iznad motiva tvrđave, tiskan je u dva retka tekst VARAŽDIN TVRĐAVA XII-XVL ST. U gornjem lijevom kutu crteža novčanice, usporedo s lijevim rubom crteža, tiskana je u negativu odozgo prema dolje brojka 5. Brojka je tiskana unutar polja što ga čini niz linija koje se međusobno isprepleću tvoreći skup različitih geometrijskih likova.

Uz donji rub crteža novčanice, na desnoj slrani središnje kule, tiskan je u negativu kvadrat. Unutar kvadrata otisnut je linijama manji kvadrat, a uzduž njegovih stranica tiskan je natpis 5 KUNA Unutar manjeg kvadrata tiskani su trokutasti elementi koji se, kad se novčanica gleda prema svjetlu, tako dopunjavaju da s odgovarajućim elementima tiskanim na licu novčanice tvore slovo H. U donjem desnom kutu crteža novčanice tiskana je brojka 5. Unutar znamenke, u plošnom dijelu, nalazi se niz isprepletenih linija koje čine skup različitih geometrijskih likova. Podloga novčanice, gornji središnji dio crteža novčanice i polje uz lijevi rub tiskana je višebojnim plošnim tiskom Linije se podloge tako isprepliću da tvore niz kvadratića koji simboliziraju elemente grba Republike Hrvatske. Tanke linije, tiskane s efektom duginih boja, daju kvadratićima različitu i neprekinutu obojenost. Podloga novčanice, desna strana crteža novčanice, tiskana je plošnim tiskom unutar kojeg su mikropismom tiskana polja koja čine kvadrate. Kvadrati se sastoje od četiri polja. U prvom i trećem polju tiskan je mikropismom tekst PET KUNA. Tekst je u svakom polju tiskan u četiri zgusnuta retka, u neprekinutom nizu. U drugom i četvrtom polju tiskana su tri zgusnuta retka. U prvom i trećem retku tiskana je u neprekinutom nizu ornamentika iz krune grba Republike Hrvatske. U drugom retku tiskan je u neprekinutom nizu mikropismom natpis REPUBLIKA HRVATSKA.

Uz lijevi rub crteža novčanice, na rubu višetonske boje papira, tiskan je sitan tekst DESIGN: M + Š ŠUTEJ - GIESECKE and DEVRIENT, GERMANY - V. ŽILJAK.

U desnom polju novčanice, u središnjem dijelu višetonske boje papira, ugrađen je vodeni znak s likovima Frana Krste Frankopana i Petra Zrinskog. Bezbojni likovi u vode nom znaku okrenuti su prema središnjem dijelu novčanice. U gornjem dijelu višetonske boje papira, uz vodoravni rub novčanice, tiskan je u dva retka tekst ZAGREB, 31. LISTOPADA 1993. GUVERNER. Ispod teksta tiskan je faksimil potpisa dr. Pere Jurkovića, guvernera Narodne banke Hrvatske. Tekst i faksimil potpisa tiskani su zelenom bojom koja fluorescira pod ultraljubičastim svjetlom.

Desno od toga teksta, uz rub novčanice, tiskan je odozgo prema dolje natpis NARODNA BANKA HRVATSKE.

Uzduž desnog ruba crteža novčanice tiskan je odozgo prema dolje natpis PET KUNA. Uzduž istog ruba crteža, ali pri dnu, tiskan je također odozgo prema dolje sitan tekst O NARODNA BANKA HRVATSKE.

3) boja: na licu i naličju novčanice prevladava zelena boja.

6. Novčanica od 10 kuna tiskana je na ljubičastom papiru i izgleda ovako:

1) s lica: zaštitna je tonska podloga tiskana višebojnim plošnim tiskom s duginim efektom, tako da su prijelazi između dviju boja blagi. Portret i glavni crteži na novčanici tiskani su trobojnim reljefnim tiskom.

Ružičasta i ljubičasta boja fluoresciraju pod ultraljubičastim svjetlom.

U desnom je polju novčanice gravira portreta Jurja Dobrile, biskupa u Poreču i Trstu, pokretača hrvatskog preporoda u Istri, člana Istarskog sabora i Carevinskog vijeća.

Na margini portreta tiskana je crnom bojom numeracija koja sprijeda sadrži jedno slovo, zatim sedam znamenaka i na kraju drugo slovo. Slovo sprijeda i slovo na kraju vidljivo su odvojena od znamenaka. Oznaka numeracije pod ultraljubičastim svjetlom fluorescira u zelenoj boji.

Desno od portreta tiskan je gravirani pravokutnik, položen uzduž ruba novčanice. Gornja stranica pravokutnika seže do razine očiju portreta, a donju pokriva rame portreta. Unutar pravokutnika nalaze se stilizirani križići s obrisom u negativu. Posebnim načinom promjene smjera linija reljefnim je tiskom unutar pravokutnika otisnut prikriveni natpis KUNA koji je vidljiv samo pod određenim kutom gledanja Da bi se uočio prikriveni natpis, novčanicu treba držati plošno tako da bude u visini očiju i usmjerena prema svjetlu. Laganim zakretanjem novčanice uočava se prikriveni natpis. Između portreta i pravokutnika s prikrivenim natpisom, a usporedo s rubom pravokutnika, tiskan je reljefnim tiskom tekst JURAJ DOBRILA 1812 - 1882. Slova J i djelomice slovo U teksta tiskana su u dijelu ramena portreta.

Na pravokutnik s prikrivenim natpisom nastavlja se uz desni rub novčanice gravira s reljefnim linijama koje se međusobno isprepleću tvoreći skup raznovrsnih kvadratićnih i trokutastih likova. Gornji rub gravire omeđuje crtež novčanice i završava u visini portreta. Unutar gravire, a usporedo s njezinim desnim rubom, tiskana je u negativu, odozdo prema gore, brojka 10. Lijevo od portreta ugrađena je u papirnu masu kovinska zaštitna nit vidljiva u pet prozorčića. Na vidljivim mjestima zaštitne niti vidi se, djelomice ili u cijelosti, natpis u negativu 10 HK. Natpis je otisnut u nizu tako da je naizmjence okrenut ili prema portretu ili prema središnjem dijelu novčanice. Kovinska zaštitna nit na vidljivim dijelovima svjetluca pod dnevnim svjetlom srebrenastim sjajem, a pod ultraljubičastim fluorescira u plavoj boji. U lijevom gornjem kutu crteža novčanice nalazi se kvadrat u negativu. Unutar kvadrata otisnut je linijama manji kvadrat, a uzduž njegovih stranica tiskan je natpis 10 KUNA. Unutar manjeg kvadrata tiskani su trokutasti elementi koji se, kad se novčanica gleda prema svjetlu, tako dopunjavaju da s odgovarajućim elementima na naličju novčanice tvore slovo H. Na mjestu kvadrata papir je novčanice nešto tanji, što ga čini prozirnijim.

Desno od toga kvadrata, u istoj visini s njime, tiskana je reljefna gravira kvadrata s grbom Republike Hrvatske. Obodne linije grba tiskane su u negativu. Uzduž desnog ruba kvadrata, u istoj visini s njime, tiskan je u šesnaest redaka reljefnim mikropismom tekst himne Republike Hrvatske "Lijepa naša" Antuna Mihanovića.

U središnjem dijelu novčanice, reljefnim je tiskom otisnut mikropismom u neprekinutom nizu tekst REPUBLIKA HRVATSKA. Tekst je tiskan u nizu zgusnutih redaka koji započinju u donjem dijelu polja i u laganom luku idu prema gornjem dijelu, ispunjavajući pravokutnu površinu. Tehnikom reljefnog tiska pravokutnu je površina podijeljena u niz četverokutnih polja koja su međusobno odvojena blago zaobljenim svjetlijim prugama.

U donjem dijelu središnjeg polja novčanice tiskana je višebojna linijska podloga. Linije su podloge tako isprepletene da tvore niz kvadratića koji simboliziraju elemente grba Republike Hrvatske. Tanke linije, tiskane s efektom duginih boja, daju kvadratićima različitu i neprekinutu obojenost. Višebojna linijska podloga proteže se do donjega višetonskog ruba novčanice i djelomice je vidljiva između portreta i pravokutnika s prikrivenim natpisom. S lijeve strane višebojna linijska podloga omeđuje crteže na novčanici.

Uz donji rub višebojne linijske podloge tiskana je reljefnim tiskom brojka 10. Reljefne linije kojima je otisnuta brojka rrleđusobno se isprepleću tvoreći urkukar znamenaka skup različitih geornetrijskih likova.

U središnjem dijelu lijevog polja novčanice, izvan višebojne podloge, ugrađen je u samom papiru vodeni znak s likom Jurja Dobrile. Bezbojni lik u vodenom znaku okrenut je prema središnjem dijelu novčanice.

U gornjem dijelu višetonske boje papira tiskana je crnom bojom numeracija koja sprijeda sadrži jedno slovo, zatim sedam znamenaka i na kraju drugo slovo. Slovo sprijeda i slovo na kraju stapaju se sa znamenkarna u jednu cjelinu, bez povećanog razrmka. Oznaka numeracije pod ultraljubičastim svjetlom fluorescira u zelenoj boji.

Uz lijevi rub novčanice otisnut je reljefnim tiskom odozdo prema gore, natpis NARODNA BANKA HRVATSKE, s efektom duginih boja, gdje početna ljubičasta boja na slovu N postupno prelazi u zelenu boju

U donjem lijevom kutu tiskan je reljefnim tiskom znak za slijepe u obliku kruga. Unutar kruga otisnut je u negativu u devet redaka mikropismom tekst REPUBLIKA HRVATSKA koji je vidljiv pod povećalom. Uz lijevi rub crteža novčanice, na višetonskoj boji papira, tiskan je reljefnim tiskom odozdo prema gore natpis DESET KUNA.

2) s naličja zaštitna tonska podloga i svi motivi tiskani su višebojnim plošnim tiskom s duginim efektom.

Svijetloljubičasta i crvena boja flouresciraju pod ultraljubičastim svjetlom.

Na crtežu novčanice dominira motiv Arene u Puli, eliptične nenatkrivene građevine podignute u rimsko doba i saćuvane do današnjih dana. U podnožju motiva Arene, u lijevom dijelu novčanice, tiskan je tlocrt Motovuna, gradića u Istri koji je smješten na vrhu brda (277 m). Predstavlja izrazitu i vrijednu urbanističku cjelinu s oćuvanom srednjovjekovnom jezgrom naselja.

U podnožju motiva Arene, u desnom kutu crteža novčanice, tiskana je brojka 10. Unutar svake znamenke, u plošnom dijelu, nalazi se niz isprepletenih linija koje čine skup različitih geometrijskih likova.

U gornjem desnom kutu crteža novčanice, iznad motiva Arene, tiskan je u negativu kvadrat. Unutar kvadrata otisnut je linijama manji kvadrat, a uzduž njegovih strani ea natpis 10 KUNA. Unutar manjeg kvadrata tiskani su trokutasti elementi koji se, kad se novčanica gleda prema svjetlu, tako dopunjuju da s odgovarajućim elementima na licu novčanice tvore slovo H.

Iznad motiva Arene, uz rub crteža novčanice, tiskan je u dva retka tekst PULA ARENA, I. ST. POSLIJE KRISTA.

U gornjem lijevom kutu crteža novčanice, usporedo s lijevim rubom crteža, tiskana je u negativu odozgo prema dolje brojka 10. Brojka je tiskana unutar polja što ga čini niz linija koje se međusobno isprepleću tvoreći skup različitih geometrijskih likova.

Podloga novčanice, gornja desna polovica crteža novčanice i polje uz lijevi rub, tiskana je višebojnim plošnim tiskom. Linije su podloge tako isprepletene da tvore niz kvadratića koji simboliziraju elemente grba Republike Hrvatske. Tanke linije, tiskane s efektom duginih boja, daju kvadratićima različitu i neprekinutu obojenost.

Podloga novčanice, donja uzdužna polovica crteža novčarrice, tiskana je ravnim okomitim linijama različite duljine, tvoreći sliku valova. Unutar valovitih razmaka mikropismom je tiskan u negrekinutom nizu tekst REPUBLIKA HRVATSKA tvoreći tako zasebne valovite linije koje ističu sliku valovitosti simbolizirajući time more koje je vezano uz glavni motiv na crtežu. Uzduž lijevog ruba crteža novčanice, na rubu višetonske boje papira, tiskan je sitan tekst DESIGN: M+Š ŠUTEJ - GIESECKE and DEVRIENT, GERMANY-V. ŽILJAK. U desnom polju novčanice, u središnjem dijelu višetonske boje papira, ugraden je vodeni znak s likom Jurja Dobrile. Bezbojni lik u vodenom znaku okrenut je prema središnjem dijelu novčanice. U gornjem dijelu višetonske boje papira, uz vodoravni rub novčanice, tiskan je u dva retka tekst ZAGREB, 31. LISTOPADA 1993. GUVERNER. Ispod teksta tiskan je faksimil potpisa dr. Pere Jurkovića, guvernera Narodne banke Hrvatske. Tekst i faksimil potpisa tiskani su crvenom bojom koja flourescira pod ultraljubičastim svjetlom. Desno od toga teksta, uz rub novčanice, tiskan je odozdo prema gore natpis NARODNA BANKA HRVATSKE. Uzduž desnog ruba crteža novčanice tiskan je odozgo prema dolje natpis DESET KUNA. Uzduž istog ruba, ali pri dnu, tiskan je također odozgo prema dolje sitan tekst O NARODNA BANKA HRVATSKE.

3) boja: na licu i naličju novčanice prevladava ljubičasta boja.

7. Novčanica od 20 kuna tiskana je na crvenkastom papiru i izgleda ovako:

1) s lica: zaštitna tonska podloga tiskana je višebojnim plošiaim tiskom s duginim efektom, tako da su prijelazi izmedu dviju boja blagi. Portret i glavni crteži na novčanici tiskani su trobojnim reljefnim tiskom

Narančasta i svijetlocrvena boja fluoresciraju pod ultraljubičastim svjetlom.

U desnom je polju novčanice gravira portreta Josipa Jelačića, bana hrvatskih zemalja, koji se proslavio borbom protiv Mađara za očuvanje Hrvatske.

Na margini portreta crnom je bojom tiskana numeracija koja sprijeda sadrži jedno slovo, zatim sedam znamenaka i na kraju drugo slovo. Slovo sprijeda i slovo na kraju vidljivo su odvojena od znamenaka. Oznaka numeracije pod ultraljubičastim svjetlom fluorescira u zelenoj boji. Desno od portreta tiskan je gravirani pravokutnik, položen uzduž višetonskog ruba novčanice. Gornja stranica pravokutnika seže do razine očiju portreta, a donju pokriva rame portreta. Unutar pravokutnika vidi se niz trokuta sa stranicama tiskanim u negativu. Vrhovi trokuta idu središnjicom pravokutnika i okrenuti su prema dolje. Posebnim načinom promjene smjera linija reljefnim je tiskom unutar pravokutnika otisnut natpis KUNA koji je vidljiv samo pod određenim kutom gledanja. Da bi se uočio prikriveni natpis, novčanicu treba držati plošno tako da bude u visini očiju i usmjerena prema svjetlu. Laganim zakretanjem novčanice uočava se prikriveni natpis. Između portreta i pravokutnika, usporedo s njegovim rubom, tiskan je reljefnim tiskom u dva retka, odozdo prema gore, tekst JOSIP JELAČIĆ 1801 - 1859. Na pravokutnik s prikrivenim natpisom nastavlja se uz desni višetonski rub novčanice gravira s reljefnim linijama koje se medusobno isprepleću tvoreći skup raznovrsnih kvadratićnih i trokutastih likova. Gornji rub gravire omeduje crtež novčanice i završava u visini portreta. Unutar gravire, a usporedo s njezinim desnim rubom, tiskana je u negativu, odozdo prema gore, brojka 20. Lijevo od portreta ugrađena je u papirnu masu kovinska zaštitna nit vidljiva u pet prozorčića. Na vidljivim mjestima zaštitne niti vidi se, djelomice ili u cijelosti, natpis u negativu 20 HK. Natpis je otisnut u nizu tako da je naizmjence okrenut ili prema portretu ili prema središnjem dijelu novčanice Kovinska zaštitna nit na vidljivim dijelovima svjetluca pod dnevnim svjetlom srebrenastim sjajem, a pod ultraljubičastim fluorescira u plavoj boli. U gornjem lijevom kutu višetonske podloge novčanice nalazi se kvadrat u negativu. Unutar toga kvadrata otisnut je linijama manji kvadrat, a uzduž njegovih stranica tiskan natpis 20 KUNA. Unutar manjeg kvadrata tiskani su trokutasti elementi koji se, kad se novčanica gleda prema svjetlu, točno dopunjavaju s odgovarajućim elementima na naličju novčanice, tvoreći slovo H. Na mjestu kvadrata papir je novčanice tanji, što ga čini prozirnijim. U istoj visini s tim kvadratom tiskana je reljefna gravira kvadrata s grbom Republike Hrvatske. Obodne linije grba tiskane su u negativu. Uzduž desnog ruba kvadrata, u istoj visini s njime, tiskan je u šesnaest redaka reljefnim mikrotiskom tekst himne Republike Hrvatske "Lijepa naša" Antuna Mihanovića. U središnjem dijelu novčanice, u linijskoj izvedbi, tiskan je reljefnim mikropismom tekst REPUBLIKA HRVATSKA BAN JELAČIĆ. Tekst je tiskan u neprekinutom nizu u zgusnutim redovima koji skošeno idu odozgo prema dolje tvoreći tri pravokutne plohe koje jedna drugu preklapaju. Primjenom reljefnog tiska stvoren je dojam prostornosti između ploha.

U gornjem i donjem polju koja omeđuju crtež novčanice tiskana je vtšebojna linijska podloga. Linije se podloge tako isprepliću da tvore niz različitih kvadratića koji simboliziraju elemente grba Republike Hrvatske. Tanke linije, tiskane s efektom duginih boja, daju kvadratićima različitu i neprekinutu obojenost. Višebojna linijska podloga djelomice je vidljiva između portreta i pravokutnika s prikrivenim natpisom. S lijeve strane gornje i donje polje višebojne linijske podloge omeđuju crteže na novčanici.

U donjem polju višebojne linijske podloge tiskana je reljefnim tiskom brojka 20. Reljefne linije kojima je otisnuta brojka međusobno se isprepleću tvoreći unutar znamenaka skup različitih geometrijskih likova.

U lijevom polju novčanice u središnjem dijelu višetonske boje papira, ugrađen je u samom papiru vodeni znak s likom Josipa Jelaćića. Bezbojni lik u vodenom znaku okrenut je prema središnjem dijelu novčanice. U gornjem dijelu višetonske boje papira tiskana je crnom bojom numeracija koja sprijeda sadrži jedno slovo, zatim sedam znamenaka i na kraju drugo slovo. Slovo sprijeda i slovo na kraju stapaju se sa znamenkama u jednu cjelinu, bez povećanog razmaka. Oznaka numeracije pod ultraljubičastim svjetlom fluorescira u zelenoj boji.

Uz lijevi rub novčanice otisnut je reljefnim tiskom, odozdo prema gore, natpis NARODNA BANKA HRVATSKE, s efektom duginih boja, gdje početna crvena boja postupno prelazi na slovu N u narančastu boju.

U donjem lijevom kutu tiskan je reljefnim tiskom znak za slijepe u obliku kvadrata položenog na jedan od vrhova. Unutar kvadrata otisnut je u negativu u devet redaka mikropismom tekst REPUBLIKA HRVATSKA koji je vidljiv pod povećalom.

Uz lijevi rub crteža novčanice, na višetonskoj boji papira, tiskan je reljefnim tiskom odozdo prema gore natpis DVADESET KUNA.

2) s naličja: zaštitna tonska podloga i svi motivi tiskani su višebojnim plošnim tiskom s duginim efektom.

Crvena i narađansta boja flouresciraju pod ultraljubičastim svjetlom.

Na crtežu novčanice, u gornjem dijelu, dominira motiv dvorca grofa Eltza u Vukovaru.

U podnožju motiva dvorca tiskan je motiv "Vučedolske golubice", keramičke kultne posude u obliku ptice. Lijevo od motiva posude tiskan je u dva retka tekst VUČEDOLSKA GOLUBICA 2800-2500 GOD. PR. KR. Ispod motiva dvorca, u desnom kutu crteža novčanice, tiskana je brojka 20. Unutar svake znamenke, u plošnom dijelu, nalazi se niz isprepletenih linija koje tvore skup različitih geometrijskih likova. U gornjem desnom kutu crteža novčanice, iznad motiva dvorca, tiskan je u negativu kvadrat. Unutar kvadrata otisnut je linijama manji kvadrat, a uzduž njegovih stranica natpis 20 KUNA. Unutar manjeg kvadrata tiskani su trokutasti elementi koji se, kad se novčanica gleda prema izvoru svjetla, točno dopunjavaju s odgovarajućim elementima tiskanim na licu novčanice tvoreći slovo H. Iznad motiva dvorca, uz rub crteža novčanice, tiskan je u dva retka tekst VUKOVAR DVORAC ELTZ XVIII ST. U gornjem lijevom kutu crteža novčanice, usporedo s lijevim rubom crteža, tiskana je u negativu odozgo prema dolje brojka 20. Brojka je tiskana unutar polja što ga čini niz linija koje se međusobno isprepleću tvoreći skup različitih geometrijskih likova. Podloga novčanice, gornji desni dio crteža novčanice i polje uz lijevi rub, tiskana je višebojnim tiskom. Linije se podloge tako isprepleću da tvore niz kvadratića koji simboliziraju elemente grba Republike Hrvatske. Tanke linije, tiskane s efektom duginih boja daju kvadratićima različitu i neprekinutu obojenost. Podloga novčanice, gornje desno polje i polje u podnožju motiva dvorca, sastoji se od raznobojnih vodoravnih traka unutar kojih su naizmjence otisnuti mikropismom tekst REPUBLIKA HRVATSKA - VUKOVAR i ornamentika iz krune grba Republike Hrvatske. Svaki drugi par redova, pismo i ornamentika, tiskan je u negativu. Uz lijevi rub crteža novčanice, na rubu višetonske boje papira, tiskan je tekst DESIGN: M+Š ŠUTEJ - GIESECKE and DEVRIENT, GERMANY - V. ŽILTAK. U desnom polju novčanice, u središnjem dijelu višetonske boje papira, ugrađen je vodeni znak s likom Josipa Jelačića. Bezbojni lik u vodenom znaku okrenut je prema središnjem dijelu novčanice. U gornjem dijelu višetonske boje papira, uz vodoravni rub novčanice, tiskan je u dva retka tekst ZAGREB, 31. LISTOPADA 1993. GUVERNER. Ispod teksta tiskan je faksimil potpisa dr. Pere Jurkovića, guvernera Narodne banke Hrvatske.

Tekst i faksimil potpisa tiskani su crvenom bojom koja fluorescira pod ultraljubičastim svjetlom. Desno od toga teksta, uz rub novčanice, tiskan je odozgo prema dolje natpis NARODNA BANKA HRVATSKE. Uzduž desnog ruba crteža novčanice tiskan je odozgo prema dolje natpis DVADESET KUNA. Uzduž istog ruba crteža, ali pri dnu, tiskan je tekst O NARODNA BANKA HRVATSKE.

3) boja: na licu i naličju novčanice prevladava crvenkasta boja.

8. Novčanica od 50 kuna tiskana je na plavkastom papiru i izglede ovako:

1) s lica: zaštitna je tonska podloga tiskana višebojnim plošnim tiskom s duginim efektom, tako da su prijelazi između dviju boja blagi. Portret i glavni crteži na novčanici tiskani su trobojnim reljefnim tiskom.

Plava i Ijubičasta boja fluoresciraju pod ultraljubičastim svjetlom.

U desnom je polju novčanice gravira portreta Ivana Gundulića, kneza Dubrovačke Republike i najvećeg pjesnika hrvetske renesansne književnosti. Napisao je brojna lirska, dramska i epska djela.

Na margini portreta tiskana je crnom bojom numeracija koja sprijeda sadrži jedno slovo, zatim sedam zname naka i na kraju drugo slovo. Slovo sprijeda i slovo na kraju vidljivo su odvojena od znamenaka. Oznaka numeracije pod ultraljubičastim svjetlom fluorescira u zelenoj boji.

Desno od portreta tiskana je gravira pravokutnika, položena uzduž višetonskog ruba novčanice. Gornja stranica te gravire naslanja se na graviru pravokutnika u gornjem desnom kutu, a svojim donjim dijelom i dijelom gravire portreta omeđuje crtež novčanice. Unutar graviranog polja tiskan je u negativu, u pet redaka, stilizirani natpis LIBERTAS. Posebnom tehnikom križanja linija reljefnim je tiskom unutar pravokutnike otisnut prikriveni natpis KUNA koji je vidljiv samo pod određenim kutom gledanja. Da bi se uočio prikriveni natpis, novčanicu treba držati plošno tako da bude u visini očiju i usmjerena prema svjetlu. Laganim zakretanjem novčanice uočava se prikriveni natpis.

Na pravokutnik s prikrivenim natpisom nastavlja se uz desni višetonski rub novčanice gravira s reljefnim linijama koje se međusobno isprepleću tvoreći skup raznovrsnih kvadratićnih i trokutastih likova. Gornji rub gravire omeđuje crtež novčanice i završava u visini portreta. Unutar gravire, usporedo s njezinim desnim rubom, tiskana je u negativu, odozdo prema gore, brojka 50.

Lijevo od portreta, u visini brade, tiskan je u dva retka tekst IVAN GUNDULIĆ 1589-1638. Dio teksta iz obaju redaka, GUNDULIĆ i 1638, tiskan je unutar valovite vlasulje portreta.

U središnjem dijelu novčanice ugrađena je u papirnu masu kovinska zaštitna nit vidljiva u pet prozorčića. Na vidljivim mjestima zaštitne niti vidi se, djelomice ili u cijelosti, natpis u negativu 50 HK. Natpis je otisnut u nizu tako da je naizmjence okrenut ili prema portretu ili prema središnjem dijelu novčanice. Kovinska zaštitna nit na vidljivim dijelovima svjetluca pod dnevnim svjetlom srebrenastim sjajem, a pod ultraljubičastim svjetlom fluorescira u plavoj boji.

U lijevom gornjem kutu crteža novčanice nalazi se kvadrat u negativu. Unutar kvadrata otisnut je linijama manji kvadrat, a uzduž njegovih stranica tiskan je natpis 50 KUNA. Unutar manjeg kvadrata tiskani su trokutasti elementi koji se, kad se novčanica gleda prema svjetlu, tako dopunjavaju da s odgovarajućim elementima tiskanim na naličju novčanice tvore slovo H. Na mjestu kvadrata papir je novčanice tanji, što ge čini prozirnijim. Desno od toga kvadrata, u istoj visini s njime, tiskan je reljefnim tiskom kvadrat s grbom Republike Hrvatske. Obodne linije grba tiskane su u negativu. Uzduž desnog ruba kvadrata, u istoj visini s njime, tiskan je u šesnaest redaka reljefnim mikropismom tekst himne Republike Hrvatske "Lijepa naša" Antuna MIihanovića.

U središnjem je dijelu novčanice, u linijskoj izvedbi tiskan mikropismom u neprekinutom nizu tekst REPUBLIKA HRVATSKA IVAN GUNDULIĆ DUBROVNIK. Tekst je tiskan u nizu zgusnutih redaka koji započinju s desnog ruba crteža novčanice i valovito se kreću prema portretu. Tehnikom reljefnog tiska ostvaren je prikaz valovite plohe.

U donjem dijelu središnjeg polja novčanice tiskana je višebojna Iinijska podloga. Linije se podloge tako isprepleću da tvore niz kvadratića koji simboliziraju elemente grba Republike Hrvatske. Tanke linije, tiskane s efektom duginih boja, daju kvadratićima različitu i neprekinutu obojenost Višebojna linijska podloga proteže se do donjega višetonskog ruba novčanice. S lijeve strane višebojna linijska podloga omeđuje crteže na novčanici.

Uz donji lijevi rub višebojne linijske podloge tiskana je reljefnim tiskom brojka 50. Reljefne linije kojima je otisnuta brojka međusobno se isprepleću tvoreći unutar znamerkaka skup različitih geometrijskih likova.

U lijevom polju novčanice, u središnjem dijelu višetonske boje papira, ugrađen je u samom papiru vodeni znak s likom Ivana Gundulića. Bezbojni lik u vodenom znaku okrenut je prema središnjem dijelu novčanice.

U gornjem dijelu višetonske boje papira tiskana je crnom bojom numeracija koja sprijeda sadrži jedno slovo, zatim sedam znamenaka i na kraju drugo slovo. Slovo sprijeda i slovo na kraju stapaju se sa znamenkama u jednu cjelinu, bez povećanog razmaka. Oznaka numeracije pod ultraljubičastim svjetlom fluorescira u zelenoj boji.

Uz lijevi višetonski rub novčanice otisnut je reljefnim tiskom odozdo prema gore natpis NARODNA BANKA HRVATSKE s efektom duginih boja, gdje početna plava boja postupno prelazi na slovu N u crvenu boju.

U donjem lijevom kutu tiskan je reljefnim tiskom znak za slijepe u obliku kvadrata. Unutar kvadrata otisnut je u negativu u devet redaka mikropismom tekst REPUBLIKA HRVATSKA koji je vidljiv pod povećalom.

Uz lijevi rub crteža novčanice, na višetonskoj boji papira, tiskan je reljefnim tiskom, odozdo prema gore, natpis PEDESET KUNA.

2) s naličja: zaštitna tonska podloga i svi motivi tiskani su višebojnim plošnim tiskom s duginim efektom.

Plava i tirkizna boja flouresciraju pod ultraljubičastim svjetlom.

U gornjem središnjem dijelu crteža novčanice dominira motiv starogradske jezgre grada Dubrovnika, opasane gradskim zidinama s tvrđavama.

U podnožju motiva grada Dubrovnika, u lijevom dijelu novčanice, tiskano je pročelje Kneževa dvora, građevine iz petnaestog stoljeća.

U podnožju motiva grada Dubrovnika, u desnom kutu crteža novčanice, tiskana je brojka 50. Unutar svake znamenke, u plošnom dijelu, nalazi se niz isprepletenih linija koje čine skup različitih geometrijskih likova.

U gornjem desnom kutu crteža novčanice, iznad motiva grada, tiskan je u negativu kvadrat. Unutar kvadrata otisnut je linijama manji kvadrat, a uzduž njegovih stranica natpis 50 KUNA. Unutar manjeg kvadrata tiskani su trokutasti elementi koji se, kad se novčanica gleda prema svjetlu, tako dopunjavaju da s odgovarajućim elementima tiskanim na licu novčanice tvore slovo H.

Iznad motiva grada, poludesno, uz rub crteža novčanice, tiskan je natpis DUBROVNIK. Polulijevo iznad motiva grada, u razini isturenih tvrđava a na ulazu u gradsku luku, tiskan je izdvojeno motiv lučkih "vrata".

U gornjem lijevom kutu crteža novčanice, usporedo s lijevim rubom crteža, tiskana je u negativu odozgo prema dolje brojka 50. Brojka je tiskana unutar polja što ga čini niz linija koje se međusobno isprepleću tvoreći skup različitih geometrijskih likova. Podloga novčanice, središnje polje iznad moLiva grada i polje uz lijevi rub, tiskana je višebojnim plošnim tiskom. Linije se podloge tako isprepleću da tvore niz kvadratića koji simboliziraju elemente grba Republike Hrvatske. Tanke linije, tiskane s efektom duginih boja, daju kvadratićima različitu i neprekinutu obojenost. Podloga novčanice, polje u gornjem desnom i donjem lijevom kutu crteža novčanice te polje ispod motiva grada tiskana je vodoravnim valovitim tracima, različite širine, unutar kojih je linija u negativu koja slijedi tijek traka. U prostoru između traka tiskani su, naizmjence, ornamentika iz krune grba Republike Hrvatske i mikropismom natpis REPUBLIKA HRVATSKA. Ornamentika i mikropismo tiskani su u neprekinutom nizu tvoreći valovite linije što simboliziraju more koje je vezano uz glavni motiv na crtežu. Uz lijevi rub crteža novčanice, na rubu višetonske boje papira, tiskan je-tekst DESIGN: M+Š ŠUTEJ - GIESECKE and DEVRIENT, GERMANY - V. ŽILJAK.

U desnom polju novčanice, u središnjem dijelu višetonske boje papira, ugrađeni je vodeni znak s likom Ivana Gundulića. Bezbojni lik u vodenom znaku okrenut je prema središnjem dijelu novčanice.

Na gornjem dijelu višetonske boje papira, uz vodoravni rub novčanice, tiskan je u dva retka tekst ZAGREB, 31 LISTOPADA 1993. GUVERNER. Ispod teksta tiskan je faksimil potpisa dr. Pere Jurkovića, guvernera Narodne banke Hrvatske.

Tekst i faksimil potpisa tiskani su plavom bojom koja fluorescira pod ultraljubičastim svjetlom. Desno od toga teksta, uz rub novčanice, tiskan je odozgo prema dolje natpis NARODNA BANKA HRVATSKE.

Uzduž desnog ruba crteža novčanice tiskan je odozgo prema dolje natpis PEDESET KUNA. Uzduž istog ruba, ali pri dnu crteža, tiskan je sitan tekst O NARODNA BANKA HRVATSKE.

3) boja: na licu i naličju novčanice prevladava plava boja.

9. Novčanica od 100 kuna tiskana je na narančastosmeđem papiru i izgleda ovako:

1) s lica: zaštittla tonska podloga tiskana je višebojnim plošnim tiskom s duginim efektom, tako da su prijelazi između dviju boja blagi. Portret i glavni crteži na novčanici tiskani su trobojnim reljefnim tiskom.

Crvena i ljubičasta boja fluoresciraju pod ultraljubičastim svjetlom.

U desnom je polju novčanice gravira portreta Ivana Mažuranića, hrvatskoga bana i pjesnika, koji je svojim dje lovanjem ostavio dubok trag u hrvatskoj politici i književnosti ilirskog razdoblja.

Na margini portreta crnom je bojom tiskana numera čija koja sprijeda sadrži jedno slovo, zatim sedam znamenaka i na kraju drugo slovo. Slovo sprijeda i slovo na krajk vidljivo su odvojena od znamenaka. Oznaka numeracije pod ultraljubičastim svjetlom fluorescira u zelenoj boji.

Desno od portreta tiskana je gravira u obliku pravo kutnika, položena uzduž višetonskog ruba novčanice. Gornja stranica pravokutnika seže do razine očiju portreta, dok je donji dio pravokutnika pokriven ramenom portreta. Unutar gravire niz je manjih kvadratića kojima su stranice otisnute u negativu. Promjenom položaja linija unutar gravire reljefnim je tiskom otisnut prikriveni natpis KUNA koji je vidljiv samo pod određenim kutom gledanja. Da bi se uočio prikriveni natpis, novčanicu treba držati plošno tako da bude u visini očiju i usmjerena prema svjetlu. Laganim zakretanjem novčanice u istoj ravnini uočava se prikriveni natpis. Između portreta i pravokutnika s prikrivenim natpisom, a usporedo s rubom pravokutnika, tiskan je reljefnim tiskom tekst IVAN MAŽURANIĆ 1814-1890. Na pravokutnik s prikrivenim natpisom nastavlja se uz desni rub novčanice gravira s reljefnim linijama koje se međusobno isprepleću tvoreći skup raznovrsnih kvadratićnih i trokutastih likova. Gornji rub gravire omeđuje crtež novčanice i završava u visini portreta. Unutar gravire, a usporedo s njezinim desnim rubom, tiskana je u negativu, odozdo prema gore, brojka 100. Lijevo od portreta ugrađena je u papirnu masu kovinska zaštitna nit vidljiva u pet prozorčića. Na vidljivim mjestima zaštitne niti vidi se, djelomice ili u cijelosti, natpis u negativu 100 HK. Natpis je otsinut u nizu tako da je naizmjence okrenut ili prema portretu ili prema središnjem dijelu novčanice. Kovinska zaštitna nit na vidljivim dijelovima svjetluca pod dnevnim svjetlom srebrenastim sjajem, a pod ultraljubičastim fluorescira u plavoj boji. U središnjem dijelu novčanice nalazi se kvadrat u negativu. Unutar toga kvadrata otisnut je linijama manji kvadrat, a uzduž njegovih stranica natpis 100 KUNA. Unutar manjeg kvadrata tiskani su trokutasti elementi koji se, kad se novčanica gleda prema svjetlu, tako dopunjavaju da s odgovarajućim elementima na naličju novčanice tvore slovo H. Na mjestu kvadrata papir je novčanice tanji, što ga čini prozirnijim. U lijevom gornjem kutu crteža novčanice tiskana je reljefna gravira kvadrata s grbom Republike Hrvatske. Obodne linije grba tiskane su u negativu. Uzduž desnog ruba kvadrata, u istoj visini s njime, tiskan je u šesnaest redaka reljefnim mikropismom tekst himne Republike Hrvatske "Lijepa naša" Antuna Mihanovića. U središnjem dijelu novčanice, u linijskoj izvedbi, otisnut je reljefnim tiskom fragment Bašćanske ploče iz samostana sv. Lucije u Baški na otoku Krku. To je jedan od najstarijih kamenih spomenika koji je pisan hrvatskim jezikom i glagoljicom. Ploča je isklesana oko 1100. godine i na njoj je prvi put zabilježeno Zvonimirovo ime i njegov vladarski naslov, kralj hrvatski. U donjem dijelu središnjeg polja novčanice tiskana je višebojna linijska podloga. Linije se podloge tako isprepliću da tvore niz kvadratića koji simboliziraju elemente grba Republike Hrvatske. Tanke linije, tiskane s efektom duginih boja, daju kvadratićima različitu i neprekinutu obojenost. Višebojna linijska podloga proteže se do donjega višetonskog ruba novčanice i djelomice je vidljiva izmedu portreta i pravokutnika s prikrivenim natpisom. S lijeve strane višebojna linijska podloga omeđuje crteže na novčanici.

Uz donji rub višebojne linijske podloge tiskana je reljefnim tiskom brojka 100. Reljefne linije kojima je otisnuta brojka međusobno se unutar znamenaka isprepleću tvoreći skup različitih geometrijskih likova.

U lijevom polju novčanice, u središnjem dijelu višetonske boje papira, ugrađen je u samom papiru vodeni znak s likom Ivana Mažuranića. Lik je u vodenom znaku okrenut prema središnjem dijelu novčanice.

U gornjem dijelu višetonske boje papira tiskana je crnom bojom numeracija koja sprijeda sadrži jedno slovo, zatim sedam znamenaka i na kraju drugo slovo. Slovo sprijeda i slovo na kraju stapaju se sa znamenkama u jedinstvenu cjelinu, bez povećana razmaka. Oznaka numeracije pod ultraljubičastim svjetlom fluorescira u zelenoj boji Uz lijevi rub novčanice otisnut je odozdo prema gore reljefnim tiskom natpis NARODNA BANKA HRVATSKE, s efektom duginih boja, gdje početna smeđa boja na slovu N postupno prelazi u zelenu. U donjem lijevom kutu tiskan je reljefnim tiskom znak za slijepe koji se sastoji od kvadrata postavljena na jedan od vrhova i kruga iznad njega. U polju kvadrata i kruga otisnut je u negativu u devet redaka mikropismom tekst REPUBLIKA HRVATSKA koji je vidljiv pod povečalom. Uz lijevi rub crteža novčanice, na višetonskoj boji papi ra, tiskan je reljefnim tiskom odozdo prema gore natpis STO KUNA.

2) s naličja: zaštitna tonska podloga i svi motivi tiskani su višebojnim plošnim tiskom s duginim efektom.

Crvena i Ijubičasta boja fluoresciraju pod ultraljubičastim svjetlom.

Na lijevoj strani crteža novčanice dominira motiv crkve sv. Vida u Rijeci. U desnom gornjem dijelu tiskan je tlocrt crkve sv. Vida.

Uz gornji rub središnjeg dijela crteža novčanice, izme đu slike crkve i njezina tlocrta, tiskan je u dva retka tekst RIJEKA CRKVA SV. VIDA 1638 - 1742. Ispod tlocrta crkve, u donjem desnom kutu crteža novčanice, tiskana je brojka 100. Unutar svake znamenke, u plošnom dijelu, nalazi se niz isprepletenih linija koje čine skup različitih geometrijskih likova. U gornjem desnom kutu crteža novčanice, u polju protkanom šarama, tiskan je u negativu kvadrat, a uzduž njegovih stranica natpis 100 KUNA. Unutar kvadrata tiskani su trokutasti elementi koji se, kad se novčanica gleda prema svijetlu, tako dopunjavaju da s odgovarajućim elementima tiskanim na licu novčanice tvore slovo H. U gornjem lijevom kutu crteža novčanice, usporedo s lijevim rubom crteža, tiskana je u negativu odozgo prema dolje brojka 100. Brojka je tiskana unutar polja što ga čini niz linija koje se međusobno isprepleću tako da tvore skup različitih geometrijskih likova.

Podloga novčanice, gornje središnje polje crteža novčanice i polje uz lijevi rub, tiskana je višebojnim plošnim tiskom. Linije se podloge tako isprepleću da tvore niz kvadratića koji simboliziraju elemente grba Republike Hrvatske. Tanke linije, tiskane s efektom duginih boja, daju kvadratićima različitu 1 neprekinutu obojenost.

Podloga novčanice, polje između crkve i desnog ruba crteža novčanice, tiskana je koso položenim valovitim Iinijama različite duljine koja tvore sliku valova. Unutar valovitih razmaka mikropismom je tiskan u neprekinutom nizu tekst REPUBLIKA HRVATSKA, tvoreći tako posebne valo vite linije što istiću sliku valovitosti i time simboliziraju more koje je vezano uz glavni motiv na crtežu.

Uzduž lijevog ruba crteža novčanice, na rubu višetonske boje papira, tiskan je sitan tekst DESIGN: M + Š ŠUTEJ - GIESECKE and DEVRIENT, GERMANY - V. ŽILJAK. U desnom polju novčanice, u središnjem dijelu višetonske boje papira, ugrađen je vodeni znak s likom Ivana Mažuranića. Lik je u vodenom znaku okrenut prema središnjem dijelu novčanice. U gornjem dijelu višetonske boje papira, uz vodoravni rub novčanice, tiskan je u dva retka tekst ZAGREB, 31. LISTOPADA 1993. GUVERNER. Ispred teksta tiskan je faksimil potpisa dr. Pere Jurkovića, guvernera Narodne banke Hrvatske. Tekst i faksimil potpisa tiskani su crvenom bojom koja fluorescira pod ultraljubičastim svjetlom.

Desrko od toga teksta, uz rub novčanice, tiskan je odozgo prema dolje natpis NARODNA BANKA HRVATSKE. Uzduž desnog ruba crteža novčanice tiskan je odozgo prema dolje natpis STO KUNA. Uzduž istog ruba crteža, ali pri dnu, tiskan je također odozgo prema dolje sitan tekst O. NARODNA BANKA HRVATSKE.

3) boja: na licu i naličju novčanice prevladava narančastosmeđa boja.

10. Novčanica od 200 kuna tiskana je na crvenkastosmeđem papiru i izgleda ovako:

1) s lica: zaštitna je tonska podloga tiskana višebojnim plošnim tiskom s duginim efektom, tako da su prijelazi između dviju boja blagi. Portereti i glavni crteži na novčanici tiskani su trobojnim reljefnim tiskom.

Plava i zelena boja fluoresciraju pod ultraljubičastim svjetlom.

U desnom je polju novčanice gravira portreta Stjepana Radića, hrvatskog političara koji je, istupajući protiv velikosrpske hegemonije postao žrtvom atentata u Narodnoj skupštini i 928. godine.

Na margini portreta tiskana je crnom bojom numeracija koja sprijeda sadrži jedno slovo, zatim sedam znamenaka i na kraju drugo slovo. Slovo sprijeda i slovo na kraju vidljivo su odvojena od znamenaka. Oznaka numeracije pod ultraljubičastim svjetlom fluorescira u zelenoj boji.

Desno od portreta tiskana je gravira pravokutnika, položena uzduž višetonskog ruba novčanice. Gornja stranica pravokutnika seže do razine očiju portreta, a donju pokriva rame portreta. Unutar pravokutnika tiskan je u negativu stilizirani motiv biljke ravne stabljike koja prolazi središnjim dijelom pravokutnika. Simetrični listovi biljke pravilno su raspoređeni uzduž stabla s lijeve i desne strane. Posebnom tehnikom križanja linija reljefnim je tiskom unutar pravokutnika otisnut prikriveni natpis KUNA koji je vidljiv samo pod određenim kutom gledanja. Da bi se uočio natpis, novčanicu treba držati plošno tako da bude u visini očiju i usmjerena prema svjetlu. Laganim zakretanjem novčanice uočava se prikriveni natpis.

Između portreta i pravokutnika, usporedo s rubom pravokutnika, tiskan je reljefnim tiskom u tri reda tekst STJEPAN RADIĆ 1871 - 1928.

Na pravokutnik s prikrivenim natpisom nastavlja se, uz desni višetonski rub novčanice, gravira s reljefnim linijama koje se međusobno isprepleću tvoreći skup raznovrsnih kvadratićnih i trokutastih likova. Gornji rub gravire omeđuje crtež novčanice i završava u visini portreta. Unutar gravire, usporedo s njezinim desnim rubom, tiskana je u negativu brojka 200. Lijevo od portreta ugrađena je u papirnu masu kovinska zaštitna nit vidljiva u pet prozorčića. Na vidljivim mjestima zaštitne niti vidi se, djelomice ili u cijelosti, natpis u negativu 200 HK. Natpis je otisnut u nizu tako da je naizmjence okrenut ili prema graviri portreta ili prema središnjem dijelu novčanice. Kovinska zaštitna nit na vidljivim dijelovima svjetluca pod dnevnim svjetlom srebrenastim sjajem, a pod ultraljubičastim svjetlom fluorescira u plavoj boji.

U lijevom gornjem kutu crteža nalazi se kvadrat u negativu. Unutar kvadrata otisnut je linijama manji kvadrat, a uzduž njegovih stranica natpis 200 KUNA. Unutar manjeg kvadrata tiskani su trokutasti elementi koji se, kad se novčanica gleda prema svjetlu, tako dopunjuju da s odgovarajućim elementima tiskanim na naličju novčanice tvore slovo H. Na mjestu kvadrata papir je novčanice tanji, što ga čini prozirnijim. Desno od toga kvadrata, u istoj visini s njime, tiskan je reljefnim tiskom kvadrat s grbom Republike Hrvatske. Obodne linije grba tiskane su u negativu. Uzduž desnog ruba kvadrata, u istoj visini s njime, tiskan je u šesnaest redaka reljefnim rrtikropismom tekst himne Republike Hrvatske "Lijepa naša" Antuna Mihanovića. U središnjem je dijelu polja tiskan reljefnim mikropismom tekst REPUBLIKA HRVATSKA STJEPAN RADIĆ Tekst je tiskan u neprekinutom nizu, u zgusnutim recima. Mijenjanjem smjera tijeka teksta stvorena je slika četiriju pravokutnika, postavljenih u paru jedan iznad drugog. Tijek teksta u donjem, lijevom i gornjem desnom pravokutniku je vodoravan, a u gornjem lijevom i donjem desnom okomit. Tehnikom dugina efekta, s blagim prijelazom između dviju boja, unutar svakog pravokutnika stvorena je slika dviju kocaka Krajnji efekt primjene reljefnog mikropisma i dugina efekta jest polje od šest kocaka različitih nijansa boje. U donjem dijelu središnjeg dijela novčanice tiskana je višebojna linijska podloga. Linije se podloge tako isprepleću da tvore niz kvadratića koji simboliziraju elemente grba Republike Hrvatske. Tanke linije, tiskane s efektom duginih boja, daju kvadratićima različitu i neprekinutu obojenost. Višebojna linijska podloga proteže se do donjega višetonskog ruba novčanice i uz lijevu stranu portreta, a djelomice je vidljiva i između portreta i pravokutnika s prikrivenim natpisom. S lijeve strane višebojna linijska podloga omeđuje crteže na novčanici. Uz donji rub višebojne linijske podloge tiskana je reljefnim tiskom brojka 200. Reljefne linije kojima je otisnuta brojka međusobno se isprepliću tvoreći unutar znamenaka skup različitih geometrijskih likova.

U lijevom polju novčanice, u središnjem dijelu višetonske boje papira, ugrađen je u samom papiru vodeni znak s likom Stjepana Radića. Bezbojni lik u vodenom znaku okrenut je prema središnjem dijelu novčanice.

U gornjem dijelu višetonske boje papira tiskana je crnom bojom numeracija koja sprijeda sadrži jedno slovo, zatim sedam znamenaka i na kraju drugo slovo. Slovo sprijeda i slovo na kraju stapafu se sa znamenkama u jednu cjelinu, bez povečanog razmaka. Oznaka numeracije pod ultraljubičastim svjetlom fluorescira u zelenoj boji.

Uz lijevi višetonski rub novčanice otisnut je reljefnim tiskom odozdo prema gore natpis NARODNA BANKA HRVATSKE, s efektom duginih boja, gdje početna ljubičasta boja postupno prelazi na slovu N u zelenu boju.

U donjem lijevom kutu tiskan je reljefnim tiskom znak za slijepe u obliku dvaju kvadrata, od kojih je donji postavljen na stranicu, a gornji na jedan od vrhova. Unutar obaju kvadrata otisnut u devet redaka mikropismom u negativu tekst REPUBLIKA HRVATSKA koji je vidljiv pod povećalom. Uz lijevi rub crteža novčanice, na višetonskoj boji papira, tiskan je reljefnim tiskom, odozdo prema gore, natpis DVJESTA KUNA.

2) s naličja: zaštitna tonska podloga i svi motivi tiskani su višebojnim plošnim tiskom s duginim efektom.

Crvenkastosmeđa i tirkizna boja fuoresciraju pod ultraljubičastim svjetlom.

Na crtežu novčanice dominira motiv zgrade glavnog zapovjedništva u Osijeku, građevine iz 1726. godine U podnožju motiva lijevo tiskan je tlocrt stare tvrđe u Osijeku. U podnožju motiva zgrade zapovjedništva, u desnom kutu crteža novčanice, tiskana je u negativu brojka 200. Unutar svake znamenke, u plošnom dijelu, nalazi se niz isprepletenih jinija koje ćine skup različitih geometrijskih likova. U gornjem desnom kutu crteža novčanice, iznad motiva zgrade zapovjedništva, tiskan je u negativu kvadrat Unutar kvadrata otisnut je linijama manji kvadrat, a uzduž njegovih stranica natpis 200 KUNA. Unutar manjeg kvadrata tiskani su trokutasti elementi koji se, kad se novčanica gleda prema svjetlu, tako dopunjavaju da s odgovarajućim elementima tiskanim na licu novčanice tvore slovo H.

Iznad motiva zgrade zapovjedništva, uz rub crteža novčanice, tiskan je u tri retka tekst OSIJEK ZGRADA GLAVNOG ZAPOVJEDNIŠTVA 1726 U gornjem lijevom kutu crteža novčanice, usporedo s lijevim rubom crteža, tiskana je u negativu, odozgo prema dolje, brojka 200. Brojka je tiskana unutar polja što ga čini niz linija koje se međusobno isprepleću tvoreći skup različitih geometrijskih likova. Podloga novčanice tiskana je višebojnim plošnim tiskom. Linije se tako isprepleću da tvore niz kvadratića različite velićine koji simboliziraju elemente grba Republike Hrvatske. Tanke linije, tiskane s efektom duginih boja, daju kvadratićima različitu i neprekinutu obojenost, a podlogu vizualno dijele na nekoliko polja. Uz lijevi rub crteža novčanice, na rubu višetonske boje papira, tiskan je tekst DESIGN: M + Š ŠUTEJ - GIESECKE and DEVRIENT, GERMANY - V. ŽILJAK. U desnom polju novčanice" u središnjem dijelu višetonske boje papira, ugrađen je vodeni znak s likom Stjepana Radića. Bezbojni lik u vodenom znaku okrenut je prema središnjem dijelu novčanice.

U gornjem dijelu višetonske boje papira, uz vodoravni rub novčanice, tiskan je u dva retka tekst ZAGREB, 31. LISTOPADA 1993. GUVERNER. Ispod teksta tiskan je faksimil potpisa dr. Pere Jurkovića guvernera Narodne banke Hrvatske.

Tekst i faksimil potpisa tiskani su crvenom bojom koja fluorescira pod ultraljubičastim svjetlom.

Desno od toga teksta, uz rub novčanice, tiskan je odozgo prema dolje natpis NARODNA BANKA HRVATSKE.

Uzduž desnog ruba crteža novčanice tiskan je odozgo prema dolje natpis DVJESTA KUNA. Uzduž istog ruba, ali pri dnu crteža, tiskan je sitan tekst O NARODNA BANKA HRVATSKE

3) boja: na licu i naličju novčanice prevladava crvenkastosmeđa boja.

11. Novčanica od 500 kuna tiskana je na smeđastom papiru i izgleda ovako:

1) s lica: zaštitna je tonska podloga tiskana višebojnim plošnim tiskom s duginim efektom, tako da su prijelazi između dviju boja blagi. Portret i glavni crteži na novčanici tiskani su trobojnim reljefnim tiskom.

Zelena i tirkizna boja fluoresciraju pod ultraljubičastim svjetlom.

U desnom je polju novčanice gravira portret Marka Marulića, književnika i humanista, oca hrvatske književnosti.

Na margini portret tiskana je crnom bojom numeracija koja sprijeda sadrži jedno slovo, zatim sedam znamenaka i na kraju drugo slovo. Slovo sprijeda i slovo na kraju vidljivo su odvojena od znamenaka. Oznaka numeracije pod ultraljubičastim svjetlom fluorescira u zelenoj boji Desno od portreta tiskana je gravira pravokutnika položena uzduž višetonskog ruba novčanice. Gornja stranica pravokutnika seže do razine očiju portreta. a donju pokriva rame portreta. Unutar pravokutnika tiskana je u negativu starohrvatska pleterna ornamentika, dekoracija koju čine dva višetračna prutića. Posebnom tehnikom križanja linija reljefnim je tiskom unutar pravokutnika otisnut prikriveni natpis KUNA koji je vidljiv samo pod određenirn kutom gledanja. Da bi se uočio prikriveni natpis, novčanicu treba držati pošno, tako da bude u visini očiju i usmjererena prema svjetlu. Laganim zakretanjem novčanice uočava se prikriveni natpis. Između portreta i pravokutnika, usporedo s rubom pravokutnika, tiskan je reljefnim tiskom tekst MARKO MARULIĆ 1450-1524. Na pravokutnik s prikrivenim natpisom nastavlja se uz desni višetonski rub novčanice gravira s reljefnim linijama koje se međusobno isprepleću, tvoreći skup raznovrsnih kvadratićnih i trokutastih likova. Gornji rub gravire omeđuje crtež novčanice i završava u visini portreta. Unutar gravire, usporedo s njenim desnim rubom, tiskana je u negativu brojka 500. Lijevo od portreta ugrađena je u papirnu masu kovinska zaštitna nit vidljiva u šest prozorčića. Na vidljivim mjestima zaštitne niti vidi se, djelomice ili u cijelosti, natpis u negativu 500 HK. Natpis je otisnut u nizu kako da je naizmjence okrenut ili prema portretu ili prema središnjem dijelu novčanice. Kovinska zaštitna nit na vidljivim dijelovima svjetluca pod dnevnim svjetlom srebrenastim sjajem, a pod ultraljubičastim svjetlom fluorescira u plavoj boji.

U lijevom gornjem kutu tonske podloge nalazi se kvadrat u negativu. Unutar kvadrata otisnut je linijama manji kvadrat, a uzduž njegovih stranica je natpis 500 KUNA. Unutar manjeg kvadrata tiskarki su trokutasti elementi koji se, kad se novčanica gleda prema svjetlu, tako dopunjavuju da s odgovarajućim elementima tiskanim na naličju novčanice tvore slovo H. Na mjestu kvadrata papir je novčanice tanji, što ga čini prozirnijim.

Desno od toga kvadrata, u istoj ravnini s njime, tiskan je reljefnim tiskom kvadrat s grbom Republike Hrvatske. Obodne linije grba tiskane su u negativu. Uzduž desnog ruba kvadrata, u istoj visini, tiskan je u šesnaest redaka reljefnim mikropismom tekst himne Republike Hrvatske "L.ijepa naša" Antuna Mihanovića.

U središnjem dijelu novčanice. unutar pravokutrkog polja, tiskana je u linijskoj izvedbi reljefnim tiskom valovita mreža. Unutar valovite mreže tiskan je reljefnim rnikropismom, u devet različitih geometrijskih oblika, tekst REPUBLIKA HRVATSKA MARKO MARULIĆ SPLIĆANIN. Tekst je tiskan u neprekinutom nizu.

Desno od reljefnog polja tiskana je višebojnna linijska podloga u obliku pravokutnog polja blagih boja, koja čini pozadinu glave portreta. Podloga se proteže do pravokutnika s prikrivenom slikom uz desni rub novčanice.

U donjem dijelu središnjeg dijela novčanice tiskana je višebojna linijska podloga. Linije se podloge tako isprepleću da tvore niz kvadratića koji simboliziraju elemente grba Republike Hrvatske. Tanke linije, tiskane s duginim efektom, daju, kvadratićima različitu i neprekinutu obojenost. Višebojna linijska podloga proteže se do donjega višetonskog ruba novčanice, a djelomice je vidljiva i između portreta i pravokutnika s prikrivenim natpisom. S lijeve strane višebojna linijska podloga omeđuje crteže na novčanici.

Uz donji rub višebojne linijske podloge tiskana je reIjefnim tiskom brojka 500. Reljefne linije kojima je otisnuta brojka međusobno se isprepleću tvoreći unutar brojeva skup različitih geometrijskih likova. U lijevom polju novčanice, u središnjem dijelu višetonske boje papira. ugrađen je u samom papiru vodeni znak s likom Marka Marulića. Bezbojni lik u vodenom znaku okrenut je prema središnjem dijelu novčanice. U gornjem dijelu višetonske boje papira tiskana je crnom bojom numeracija koja sprijeda sadrži jedno slovo, zatim sedam anamenaka i na kraju drugo slovo. Slovo sprijeda i slovo na kraju stapaju se sa znamenkama u jednu cjelinu, bez povećanog razmaka. Oznaka numeracije pod ultraljubičastim svjetlom fluorescira u zelenoj boji.

Uz lijevi višetonski rub novčanice otisnut je reljefnim tiskom odozdo prema gore natpis NARODNA RANKA HRVATSKE, s efektom duginih boja, gdje početna crna boja postupno na slovu N prelazi u smeđu boju. U donjem lijevom kutu tiskan je reljefnim tiskom znak za slijepe u obliku kvadrata i kruga iznad njega Unutar kvadrata i kruga otisnut je u negativu, u devet redaka, mikropismom tekst REPUBLIKA HRVATSKA koji je vidljiv pod povećalom. Uz lijevi rub crteža novčanice, na višetonskoj boji papira, tiskan je reljefnim tiskom, odozdo prema gore, natpis PET STOTINA KUNA.

2) s naličja: zaštitna tonska podloga i svi motivi tiskani su višebojnim plošnim tiskom s duginim efektom.

Žutomaslinasta i crvenoljubičasta boja fluoresciraju pod ultraljubičastim svjetlom.

U središnjem dijelu crteža novčanice dominira motiv Dioklecijanove palače, urbanističke jezgre današnjeg Splita. Zdanje predstavlja jedan od najvažnijih kasnorimskih spomenika s dobro očuvanim građevinama.

Lijevo od motiva Dioklecijanove palače tiskan je lik hrvatskog vladara iz jedanaestog stoljeća. Između osnove lika i donjeg ruba crteža novčanice tiskan je natpis LIK HRVATSKOG VLADARA, XI. ST.

U podnožju motiva palače, u desnom kutu crteža novčanice, tiskana je u negativu brojka 500. Unutar svake znamenke, u plošnom dijelu, nalazi se niz isprepletenih linija koje čine skup različitih geometrijskih likova.

Desno od motiva palače, uz gornji rub crteža novčanice, tiskan je u dva retka tekst SPLIT, DIOKLECIJANOVA PALAČA III. ST. POSLIJE KRISTA.

U gornjem desnom kutu crteža novčanice, iznad motiva palače, tiskan je u negativu kvadrat. Unutar kvadrata otisnut je linijama manji kvadrat, a uzduž njegovih stranica natpis 500 KUNA. Unutar manjeg kvadrata tiskani su trokutasti elementi koji se, kad se novčanica gleda prema izvoru svjetla tako dopunjavaju da s odgovarajućim elementima tiskanim na licu novčanice tvore slovo H.

U gornjem lijevom kutu crteža novčanice, usporedo s lijevim rubom crteža, tiskana je u negativu, odozgo prema dolje, brojka 500. Brojka je tiskana unutar polja što ga čini niz linija koje se međusobno isprepleću tvoreći skup različitih geometrijskih likova. Podloga novčanice, polje što ga omeđuju dijagonala iz donjeg lijevog kuta u gornji desni kut, gornji rub crteža i lijevi rub crteža, tiskana je višebojnim plošnim tiskom. Linije se podloge tako isprepleću da tvore niz kvadratića koji simboliziraju elemente grba Republike Hrvatske. Tanke linije, tiskane s duginim efektom, daju kvadratićima različitu i neprekinutu obojenost. Podloga novčanice, polje koje omeđuje donji rub crteža, desni rub crteža i dijagonala iz donjeg lijevog kuta u gornji desni kut sastoji se od pravokutnika sa stranicama u negativu. Pravokutnici su različitih dimenzija, a poredani su u valovite nizove. Unutar razmaka između nizova pravokutnika tiskana je u neprekinutom nizu ornamentika iz krune grba Republike Hrvatske, što zajedno s uspravnim stranicama pravokutnika stvara sliku fine mreže na podlozi. Uz lijevi rub crteža novčanice, na rubu višetonske boje papira, tiskan je tekst DESIGN: M + Š ŠUTEJ - GIESECKE and DEVRIENT, GERMANY - V. ŽILJAK. U desnom polju novčanice, u središnjem dijelu višetonske boje papira, ugrađen je vodeni znak s likom Marka Marulića. Bezbojni lik u vodenom znaku okrenut je prema središnjem dijelu novčanice. Na gornjem dijelu višetonske boje papira, uz vodoravni rub novčanice, tiskan je u dva retka tekst ZAGREB, 31. LISTOPADA 1993. GUVERNER. Ispod teksta tiskan je faksimil·potpisa dr. Pere Jurkovića, guvernera Narodne banke Hrvatske.

Tekst i faksimil potpisa tiskani su u žutomaslinastoj boji koja flouorescira pod ultraljubičastim svjetlom.

Desno od toga teksta, uz rub novčanice, tiskan je odozgo prema dolje natpis NARODNA BANKA HRVATSKE Uzduž desnog ruba crteža novčanice tiskan je odozgo prema dolje natpis PET STOTINA KUNA. Uzduž istog ruba, ali pri dnu crteža, tiskan je tekst O NARODNA BANKA HRVATSKE.

3) boja: na licu i naličju novčanice prevladava žutomaslinasta boja.

12. Novčanica od 1000 kuna tiskana je na žućkastobijelom papiru i izgleda ovako:

1) s lica: zaštitna je tonska podloga tiskana višebojnim plošnim tiskom s duginim efektom, tako da su prijelazi između dviju boja blagi. Portret i glavni crteži na novčanici tiskani su trobojnim reljefnim tiskom.

Plavkastosiva i plava boja flouoresciraju pod ultraljubičastim svjetlom.

U desnom je polju novčanice gravira portreta Ante Starčevića, najistaknutijeg borca svoga vremena za hrvatsku nacionalnu ideju. Osnivač Stranke prava, pisac i ideolog, zbog čega je više puta proganjan, uhićivan i zatvaran.

Na margini portreta tiskana je crnom bojom numeracija koja sprijeda sadrži jedno slovo, zatim sedam znamenaka i na kraju drugo slovo. Slovo sprijeda i slovo na kraju vidljivo su odvojena od znamenaka. Oznaka numeracije pod ultraljubičastim svjetlom fluorescira u zelenoj boji.

Desno od portreta tiskana je gravira pravokutnika, položena uzduž višetonskog ruba novčanice. Gornja stranica pravokutnika naslanja se na graviru unutar koje je oznaka brojčane vrijednosti, a donju stranicu pokriva rame portreta. Unutar pravokutnika tiskano je niz vodoravnih valovitih linija u negativu. U središnjem polju vodoravnih valovitih linija tiskane su uspravne ravne linije u negativu, tvoreći kvadratnu mrežu. Posebnom tehnikom križanja linija reljefnim je tiskom unutar pravokutnika otisnut prikriveninatpis KUNA koji je vidljiv samo pod određenim kutom gledanja. Da bi se uočio prikriveni natpis, novčanicu treba držati plošno tako da bude u visini očiju i usmjerena prema svjetlu, Laganim zakretanjem novčanice uočava se prikriveni natpis. Između portreta i pravokutnika, usporedo s rubom pravokutnika, tiskan je reljefnim tiskom u tri retka tekst ANTE STARČEVIĆ 1823 - 1896 Na pravokutnik s prikrivenim natpisom nastavlja se uz desni višetonski rub novčanice gravira s reljefnim linijama koje se međusobno isprepleću, tvoreći skup raznovrsnih kvadratičnih i trokutastih likova. Gornji rub gravire omeđuje crtež novčanice i završava u visini portreta. Unutar gravire, usporedo s njezinim desnim rubom, tiskana je u negativu brojka 1000.

Lijevo od portreta ugrađena je u papirnu masu kovinska zaštitna nit vidljiva u šest prozorčića. Na vidljivim mjestima zaštitne niti vidi se, djelomice ili u cijelosti, natpis u negativu 1000 HK. Natpis je otisnut u nizu tako da je naizmjence okrenut ili prema portretu ili prema središnjem dijelu novčanice. Kovinska zaštitna nit na vidljivim dijelovima svjetluca pod dnevnim svjetlom srebrenastim sjajem, a pod ultraljubičastim svjetlom fluorescira u plavoj boji.

U gornjem središnjem dijelu crteža novčanice tiskan je reljefnim tiskom niz različitih geometrijskih likova u linijskoj izvedbi. Unutar tih likova tiskane su reljefne valovite linije. Međusobno povezani geometrijski likovi tvore pravokutno polje koje se proteže do gornjeg ruba crteža novčanice, a djelomice je vidljivo i između portreta i pravokutnika s prikrivenim natpisom.

U gornjem lijevom dijelu crteža novčanice, do polja što ga čine reljefni geometrijski likovi, tiskana je višebojna linijska pravokutna podloga unutar koje je mikropismom tiskan tekst REPUBLIKA HRVATSKA STARČEVIĆ ANTE. Tekst je tiskan u osam zgusnutih redaka, u neprekinutom nizu, i tvori tri pojasa koji stupnjevito teku kroz pravokutnu linijsku podlogu.

U gornjem dijeIu pravokutne linijske podloge, uz lijevi bočni rub, tiskan je reljefnim tiskom kvadrat s grbom Republike Hrvatske. Obodne linije grba tiskane su u negativu. Uzduž desnog ruba kvadrata, u istoj visini s njime, tiskan je reljefnim mikrotiskom u šesnaest redaka tekst himne Republike Hrvatske "Lijepa naša" Antuna Mihanovića.

Uz donji rub pravokutne linijske podloge, u središnjem dijelu novčanice, nalazi se kvadrat u negativu. Unutar kvadrata otisnut je linijama manji kvadrat, a uzduž njegovih stranica natpis 1000 KUNA. Unutar manjeg kvadrata tiskani su trokutasti elementi koji se, kad se novčanica gleda prema svjetlu, tako dopunjavaju da s odgovarajućim elementima tiskanim na naličju novčanice tvore slovo H. Unutar kvadrata papir novčanice je tanji, što ga čini prozirnijim.

U donjem dijelu crteža novčanice tiskana je višebojna linijska podloga. Linije se podloge tako isprepleću da tvore niz kvadratića koji simboliziraju elemente grba Republike Hrvatske. Tanke linije, tiskane s duginim efektom, daju kvadratićima različitu i naprekinutu obojenost. Višebojna linijska podloga proteže se do donjeg višetonskog ruba novčanice i djelomice je vidljiva između portreta i pravokutnika s prikrivenim natpisom. S lijeve strane višebojna linijska podloga omeđuje crtež novčanice. Uz donji rub višebojne linijske podloge tiskana je reIjefnim tiskom brojka 1000. Reljefne linije kojima je otisnuta brojka međusobno se isprepleću tvoreći unutar znamenaka skup različitih geometrijskih likova. U lijevom polju novčanice, u središnjem dijelu, višetonske boje papira. ugrađen je u samom papiru i vodeni znak s likom Ante Starčevića. Bezbojni lik u vodenom znaku okrenut je prema središnjem dijelu novčanice. U gornjem dijelu višetonske boje papira tiskan je crnom bojom numeracija koja sprijeda sadrži jedno slovo, zatim sedam znamenaka i na kraju drugo slovo. Slovo sprijeda i slovo na kraju stapaju se sa znamenkama u jednu cjelinu, bez povećanog razmaka. Oznaka nekmeracije pud ultraljubičastim svjetlom fluorescira u zelenoj boji. Uz lijevi rub novčanice otisnut je reljefnim tiskom odozdo prema gore natpis NARODNA BANKA HRVATSKE, s efektom duginih boja, gdje početna crna boja postupno prelazi na slovu N u crvenu boju. U donjem lijevom kutu tiskan je reljefnim tiskom znak za slijepe koji se sastoji od kvadrata, položenog na stranicu, iznad kojeg je drugi kvadrat, položen na vrh, a iznad njega je krug. Unutar kvadrata i kruga otisnut je u negativu, u devet redaka, mikropismom tekst REPUBLIKA HRVATSKA koji je vidljiv pod povećalom.

Uz lijevi rub crteža novčanice, na višetonskoj boji papira, tiskan je reljefnim tiskom, odozdo prema gore, natpis TlSUĆU KUNA.

2) s naličja: zaštitna tonska podloga i glavni motivi tiskani su višebojnim plošnim tiskom s duginim efektom.

Crvena i ružičasta boja fluoresciraju pod ultraljubičastim svjetlom.

U lijevom polju crteža dominira motiv spomenika prvome hrvatskom kralju Tomislavu, koji se na vrhuncu svoje moći 925. godine proglasio kraljem, a naslov mu je priznao i papa. U središnjem dijelu crleža uz gornji rub, tiskan je u četiri retka tekst TOMISLAV PRVI HRVATSKI KRALJ,1925.

Desno od motiva spomenika, u gornjem dijelu, liskan je motiv pročelja Katedrale u Zagrebu, stolne crkve u Hrvata, utemeljene 1217. godine.

Desno od tornjeva Katedrale, uz gornji rub crteža novčanice tiskan je u četiri retka natpis ZAGREB, KATEDRALA UTEMELJENA 1217.

U gornjem lijevom kutu crteža novčanice, usporedo s lijevim rubom crteža, tiskana je u negativu, odozdo prema dolje, brojka 1000. Brojka je tiskana unutar polja što ga čini niz linija koje se međusobno isprepleću tvoreći skup različitih geometrijskih likova.

Između Katedrale i desnog ruba crteža novčanice, u razini osnove Katedrale, tiskan je u negativu kvadrat. Unutar kvadrata otisnut je linijama manji kvadrat, a uzduž njegovih stranica natpis 1000 KUNA. Unutar manjeg kvadrata tiskani su trokutasti elementi koji se, kad se novčanica gIeda prema svjetlu, tako dopunjavaju s odgovarajućim eIementima tiskanim na licu novčanice da tvore slovo H.

U podnožju motiva Katedrale, u desnom kutu crteža novčanice, tiskana je brojka 1000. Unutar svake znamenke, u plošnom dijelu, nalazi se niz isprepletenih linija koje čine skup različitih geometrijskih likova.

Podloga novčanice, desna polovica crteža novčanice, tiskana je višebojnim plošnim tiskom. Linije se podloge tako isprepleću da tvore niz kvadratića koji simboliziraju elemente grba Republike Hrvatske. Tanke linije, tiskane s efektom duginih boja, daju kvadratićima različitu i neprekinutu obojenost, dijeleći podlogu na dva polja.

Podloga novčanice, lijeva polovica crteža novčanice, sastoji se od niza kocaka postavljenih jedna na drugu u stupnjevitom nizu od donjeg do gornjeg ruba crteža. Bočne strane kocaka iscrtane su linijama tako da su gornje plohe iscrtane kosim linijama, a bočne plohe uspravnim. Prednje plohe u gornjem polju tiskane su crvenom bojom, a u donjem polju plavom. Prednje plohe srednjeg polja zadržale su svijetlu boju papira. Sva tri polja stapaju se u jednu cjelinu simbolizirajući hrvatsku zastavu: crven-bijeli-plavi.

Uz lijevi rub crteža novčanice, na rubu višetonske boje papira, tiskan je tekst DESIGN: M+Š ŠUTEJ - GIESECKE and DEVRIENT, GERMANY - V. ŽILJAK.

U desnom polju novčanice, u središnjem dijeIu višetonske boje papira, ugrađen je vodeni znak s likom Ante Starčevića. Bezbojni lik u vodenom znaku okrenut je prema središnjem dijelu novčanice. U gornjem dijelu višetonske boje papira uz vodoravni rub novčanice, tiskan je u dva retka tekst ZAGREB, 31. LISTOPADA 1993. GUVERNER. Ispod teksta tiskan je faksimil potpisa dr. Pere Jurkovića, guvernera Narodne banke Hrvatske.

Tekst i faksimil potpisa tiskani su crvenom bojom koja fluorescira pod ultraljubičastim svjetlom.

Desno od toga teksta, uz rub novčanice, tiskan je odozgo prema dolje natpis NARODNA BANKA HRVATSKE.

Uzduž desnog ruba crteža novčanice tiskan je odozgo prema dolje natpis TISUĆU KUNA. Uzduž istog ruba, ali pri dnu crteža, tiskan je sitan tekst O NARODNA BANKA HRVATSKE.

3) boja: na licu novčanice prevladava plavkastosiva boja, a na naličju crvenkastosiva boja.

13. Kovani novac izdaje se u apoenima od 1, 2 i 5 kuna te od 1, 2, 5, 10, 20 i 50 lipa.

14. Kovani novac u apoenima od 1 i 2 kune izrađen je od slitine srebrenasta sjaja koja se sastoji od 65% bakra, 23,2% nikla i 11,8% cinka.

15. Kovani novac u apoenu od 5 kuna izrađen je od slitine srebrenasta sjaja koja se sastoji od 63,1% bakra, 23,2% nikla i 13,7% cinka.

16. Apoeni kovanog novca iz točke 14. i 15. ove odluke imaju sljedeću masu i promjer:

1) apoen od 1 kune - 5 grama i 22,5 milimetara;

2), apoen od 2 kune - 6,2 grama i 24,5 milimetara;

3) apoen od 5 kuna - 7,45 grama i 26,5 milimetara. Dopušteno je odstupanje mase svakoga pojedinog komada kovanog novca do 3% iznad ili ispod masa navedenih u stavku 1. ove točke.

17. Kovani novac od 1,2 i 5 kuna kružna je oblika i sljedećeg izgleda:

1) LICE KOVANOG NOVCA OD 1 KUNE IZGLEDA OVAKO:

U gornjem polukrugu prikazana je kuna zlatica u trku nadesno. To je zvijer iz porodice kuna, skupocjena krzna. Preko ispružena kunina tijela uspravno je ispisana brojka 1. Ispod brojke je natpis KUNA.

Uz rub gornjeg polukruga ispisan je natpis REPUBLIKA HRVATSKA. U donjem polukrugu, uz rub, postavljen je u središtu grb Republike Hrvatske. Desno od grba polukružno je položeno stilizirano pšenično klasje, a lijevo, također polukružno, stilizirana maslinova granćica s plodom.

2) NALIČJE KOVANOG NOVCA OD 1 KUNE IZGLEDA OVAKO: U središnjem dijelu prikazan je slavuj, ptica iz porodice drozdova, naša najbolja pjevica. Oko prikaza slavuja polukružno je uz rub ispisan natpis SLAVUJ Uz donji je rub, u središnjem dijeIu, označena godina kovanja 1993.

3) LICE KOVANOG NOVCA OD 2 KUNE IZGLEDA OVAKO: U gornjem polukrugu prikazana je kuna zlatica u trku nadesno. To je zvijer iz porodice kuna, skupocjena krzna. Preko ispružena kunina tijela uspravno je ispisana brojka 2. Ispod brojke je natpis KUNE. Uz rub gornjeg polukruga ispisan je natpis REPUBLIKA HRVATSKA.

U donjem polukrugu, uz rub, postavljen je u središtu grb Republike Hrvatske. Desno od grba polukružno je položena stiIizirana lovorova grančica u cvatu, a lijevo, također polukružno, granćica hrasta lužnjaka s plodom.

4) NALIČJE KOVANOG NOVCA OD 2 KUNE IZGLEDA OVAKO: U središnjem dijelu prikazana je riba tunj, velika riba koštunjača iz porodice tunjeva. Iznad i ispod prikaza tunja niz je sitnih ornamenata koji simboliziraju morsku vodu. Oko prikaza polukružno je uz rub ispisan natpis TUNJ. Uz donji je rub, u središnjem dijelu, označena godina kovanja 1993.

5) LICE KOVANOG NOVCA OD 5 KUNA IZGLEDA OVAKO: U gornjem polukrugu je prikazana je kuna zlatica u trku nadesno. To je zvijer iz porodice kuna, skupocjena krzna. Preko ispružena kunina tijela uspravno je ispisana brojka 5. Ispod brojke je natpis KUNA. Uz rub gornjeg polukruga ispisan je natpis REPUBLIKA HRVATSKA.

U donjem polukrugu, uz rub, postavljen je u središtu grb Republike Hrvatske. Desno od grba polukružno je položena stilizirana lovorova granćica u cvatu, a lijevo, također polukružno, grančica hrasta lužnjaka s plodom.

6) NALIČJE KOVANOG NOVCA OD 5 KUNA IZGLEDA OVAKO: U središnjem dijelu prikazan je mrki medvjed u pokretu, naša najveća zvijer. Oko prikaza medvjeda polukružno je uz rub ispisan natpis MRKI MEDVJED. Uz donji je rub, u središnjem dijelu, označena godina kovanja 1993.

18. Na obodu kovanog novca od 1, 2 i 5 kuna nalaze se urezi.

19. Kovani novac u apoenima od 1 i 2 lipe izrađen je od slitine koja se sastoji od 98% aluminija i 2% magnezija.

20. Kovani novac u apoenima od 5 i 10 lipa izrađen je od čelične jezgre obložene broncom koja se sastoji od 72,5% bakra i 27,5% cinka.

21. Kovani novac u apoenima od 20 i 50 lipa izrađen je od čelične jezgre obložene niklom, a sastav mu je 5% nikla i 95% željeza.

22. Apoeni kovanog novca iz točke 19., 20. i 21. ove odluke imaju sljedeću masu i promjer:, 1) apoen od 1 lipe - 0,7 grama i 17 milimetara; 2) apoen od 2 lipe - 0,92 grama i 19 milimetara; 3) apoen od 5 lipa - 2,5 grama i 18 milimetara; 4) apoen od 10 lipa - 3,25 grama i 20 milimetara; 5) apoen od 20 lipa - 2,9 grama i 18,5 milimetara; 6) apoen od 50 lipa - 3,65 grama i 20,5 milimetara. Dopušteno je odstupanje mase svakoga pojedinog komada kovanog novca do 3% iznad ili ispod masa navedenih u stavku 1. ove točke.

23. Kovani novac od 1, 2, 5, 10, 20 i 50 lipa kružnog je oblika i sljedećeg izgleda:

1) LICE KOVANOG NOVCA OD 1 I 5 LIPA IZGLEDA OVAKO: U središnjem je dijelu prikazana stilizirana grana lipe u cvatu. Na listove grane ispisana je brojćana vrijednost. Ispod brojčane vrijednosti je natpis LIPA. Uz donji rub, u središnjem dijelu, nalazi se grb Republike Hrvatske. Lijevo od grba započinje natpis REPUBLIKA HRVATSKA koji kružno, uz rub, omeđuje prikaz grane lipe i završava s desne strane grba.

2) NALIČJE KOVANOG NOVCA OD 1 LIPE IZGLEDA OVAKO : U središnjem dijelu prikazan je stilizirani vrh kukuruzne stabljike iz koje se otvaraju dva klipa s dozrelim krupnim zrnjem. Oko prikaza, kružno uz rub, ispisan je natpis KUKURUZ. Uz donji je rub, u središnjem dijelu, označena godina kovanja 1993.

3) NALIČJE KOVANOG NOVCA OD 5 LIPA IZGLEDA OVAKO: U središnjem dijelu prikazana je stilizirana grana hrasta lužnjaka s plodovima. U donjem polukrugu, s lijeve strane, započinje natpis HRAST LUŽNJAK koji uz rub omeđuje prikaz hrastove grane i završava na desnoj strani gornjeg polukruga. Uz donji je rub, u središnjem dijelu, označena godina kovanja 1993.

4) LICE KOVANOG NOVCA OD 2, 10, 20 I 50 LIPA IZGLEDA OVAKO : U središnjem dijelu prikazana je stilizirane grana lipe u cvatu, a na listovima grane ispisana je brojčana vrijednost. Kovani novac od 2 lipe ima ispod brojčane vrijednosti natpis LIPE, a kovani novac od 10, 20 i 50 lipa natpis LIPA. Uz rub gornjega polukruga ispisan je natpis REPUBLIKA HRVATSKA. U donjem polukrugu, uz rub, položena je starohrvatske pleterna ornamentika, reljefna dekoracija načinjena od dvaju višetračnih prutića. U središnjem dijelu pleterne ornamentike, uz donji rub, nalazi se grb Republike Hrvatske.

5) NALIČJE KOVANOG NOVCA OD 2 LIPE IZGLEDA OVAKO: U središnjem dijelu prikazana je stilizirana grana vinove loze s plodom, bujnim grozdom. U donjem polukrugu, na lijevoj strani, započinje natpis VINOVA LOZA koji uz rub polukružno omeđuje gornji dio prikaza vinove loze i završava na desnoj strani gornjeg polukruga. Uz donji je rub, u središnjem dijelu, označena godina kovanja 1993.

6) NALIČJE KOVANOG NOVCA OD 10 LIPA IZGLEDA OVAKO: U središnjem dijelu prikazana je stilizirana stabljika duhana u cvatu. Uz rub gornjeg polukruga ispisan je natpis DUHAN. Uz donji je rub, u središnjem dijelu, označena godina kovanja 1993.

7) NALIČJE KOVANOG NOVCA OD 20 LIPA IZGLEDA OVAKO: U središnjem dijelu prikazana je stilizirana maslinova grana s plodovima. U donjem polukrugu, na lijevoj strani, započinje natpis MASLINA koji uz rub omeđuje prikaz maslinove grane i završava na desnoj strani gornjeg polukruga. Uz donji je rub, u središnjem dijelu, označena godina kovanja 1993.

8) NALIČJE KOVANOG NOVCA OD 50 LIPA IZGLEDA OVAKO: U središnjem dijelu prikazana je biljka velebitska dege nija u cvatu, trajna zelen iz porodice krstašica, endem Velebita. Uz donji je rub, u središnjem dijelu, označena godina kovanja 1993 Lijevo od oznake godine kovanja započinje natpis VELEBITSKA DEGENIJA koji kružno, uz rub, omeđuje prikaz biljke i završava s desne strane oznake godine kovanja.

24. Obod je kovanog novca od 1, 2, 5, 10, 20 i 50 lipa gladak, bez ureza.

25. Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 241/94.

Zagreb, 10. svibnja 1994

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v r