Odluka o puštanju u optjecaj novčanica i kovanog novca kuna i lipa

NN 37/1994 (13.5.1994.), Odluka o puštanju u optjecaj novčanica i kovanog novca kuna i lipa

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 36. stavak 1. i članka 67. stavak 1. točka 17 u svezi s člankom 35. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92, 26/93. i 79/93), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 10. svibnja 1994., donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ NOVČANICA I KOVANOG NOVCA KUNA I LIPA

I.

Novčanice i kovani novac kuna i lipa izdane u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske s osnovnim obiIježjima utvrđenim u Odluci o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kuna i lipa puštaju se u optjecaj dana 30. svibnja 1994. godine.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 242/94.

Zagreb, 10. svibnja 1994

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

guverner Narodne banke Hrvatske dr. Pero Jurković, v. r.