Odluka o zamjeni novčanica hrvatskog dinara za novčanice i kovani novac koji glase na kunu i lipu

NN 37/1994 (13.5.1994.), Odluka o zamjeni novčanica hrvatskog dinara za novčanice i kovani novac koji glase na kunu i lipu

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju odredbi člsnka 41. i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92., 26/93. i 79/93.), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 10. svibnja 1994. donio je

ODLUKU

O ZAMJENI NOVČANICA HRVATSKOG DINARA ZA NOVČANICE I KOVANI NOVAC KOJI GLASE NA KUNU I LIPU

I.

Zamjena novčanica hrvatskog dinara za novčanice i kovani novac kune i lipe obavljat će se u omjeru 1000 hrvatskih dinara za jednu kunu.

II.

Zamjena novčanica hrvatskog dinara za novčanice i kovani novac kune i lipe obavljat će se u razdoblju od 30. svibnja 1994. godine do 31. prosinca 1994. godine.

III.

Zamjenu gotovog novca u skladu s ovom odlukom obavit će Narodna banka Hrvatske putem Zavoda za platni promet, poslovnih banaka i HPT. Ovlašćuje se guverner Narodne banke Hrvatske da donese detaljne upute u svezi sa zarrijenom gotovog novca prema odredbama ove odluke.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Obr. br. 243/94.

Zagreb, 10. svibnja 1994

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.