Ispravak Odluke o izdavanju zlatnog dukata

NN 37/1994 (13.5.1994.), Ispravak Odluke o izdavanju zlatnog dukata

NARODNA BANKA HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izdanim tekstom utvrđena je pogreška u Odlirci o izdavanju zlatnog dukata objavljenoj u "Narodnim novinama" broj 26 od 1. travnja 1994 godine, te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O IZDAVANJU ZLATNOG DUKATA

U točki 5. u petom retku umjesto rečenice "Lijevo i desno od godine kovanja, uz rub dukata, nalaze se grančice masline" treba stajati rečenica "lijevo od godine "kovanja, uz rub dukata, nalazi se grančica masline, a desno grančica lovora".

O.g.br. 35/94.

Zagreb, 10. svibnja 1994

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.